Sukces Polski w Brukseli. Europejski Komitet Regionów przyjął opinię marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka  na temat propozycji Komisji Europejskiej REACT-EU. Celem tej propozycji jest uzupełnienie programów polityki spójności w ramach walki z koronakryzysem

Na zdjęciu: Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk © European Union / AUDE VANTHALEM.

Komitet Regionów przyjął opinię marszałka Struka ws. inicjatywy REACT-EU

Europejski Komitet Regionów przyjął opinię marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka na temat propozycji Komisji Europejskiej REACT-EU, której celem jest uzupełnienie programów polityki spójności w ramach walki z koronakryzysem.

Prezentując swoje stanowisko na sesji plenarnej, Struk wyjaśniał, że jego ogólna ocena co do rozwiązaniach proponowanych przez KE jest pozytywna i uważa, że pakiet REACT-EU może być skuteczny zarówno w sprawach pilnych, związanych z bieżącym niwelowaniem negatywnych skutków COIVD-19, jak i w trudnych sytuacjach w przyszłości.

„Zaproponowane na dalszą przyszłość rozwiązania zwiększą zdolność polityki spójności do reagowania na nietypowe sytuacje. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie ma żadnych przesłanek, by pod hasłem reakcji na kryzys redukować wielkość środków finansowych z polityki spójności, przenosząc je w sposób nadmierny do instrumentów zarządzanych centralnie” – powiedział marszałek.

Regiony i miasta – stwierdził Struk – są „najlepszym poziomem w podejmowaniu skutecznych działań na rzecz radzenia sobie z negatywnymi konsekwencjami kryzysów”. „Mechanizmy umożliwiające transfery środków  z polityki spójności nie mogą być więc nadużywane w sytuacji kryzysowej” – dodał.

Także w opinii marszałek podkreśla, że środki uzasadnione kryzysem związanym z pandemią COVID 19 nie powinny prowadzić do jakichkolwiek prób centralizacji realizacji polityki spójności w okresie programowania po 2020 r.

Wskazuje, że zdecentralizowane finansowanie UE dla regionów i miast jest nie tylko skutecznym sposobem zajmowania się negatywnymi krótkoterminowymi wstrząsami w dziedzinie zdrowia, lecz również tworzenia fundamentów średniookresowej i długofalowej odbudowy społeczno-gospodarczej.

W związku z tym wzywa do pełnej koordynacji między instrumentami polityki spójności i innymi programami UE, w tym Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, tak by zmaksymalizować ich pozytywny średniookresowy i długofalowy wpływ i kształtować wydajny system ich realizacji.

Po czwartkowym głosowaniu w Komitecie Regionów opinia trafi do unijnych instytucji jako oficjalne stanowisko europejskich samorządów.

KE w ramach REACT-EU – które mieści się w liczącym 750 mld funduszu odbudowy Next Generation EU – proponuje 55 mld euro na uzupełnienie obecnych programów polityki spójności do 2022 r. Środki mają zostać przyznane w zależności od nasilenia społeczno-ekonomicznych skutków kryzysu, w tym poziomu bezrobocia młodzieży i dobrobytu państw członkowskich.

Z Brukseli Agnieszka Ziemska (PAP)

agzi/ kic/

Źródło: http://kurier.pap.pl/

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *