Tczew. Pierwsze informacje o planach rozwoju miasta po obchodach stulecia powrotu do Macierzy. Przed Polską  jeszcze inne uroczystości patriotyczne, m.in. stulecie otwarcia Szkoły Morskiej w Tczewie. Trzeba jednak myśleć o sprawach bieżących; o ułatwianiu życia ludziom i władze Tczewa o to dbają

Fot. Kazimierz Netka

Miasto od nowa – rewitalizacja

W Tczewie – ważnym węźle kolejowym i drogowym – trwa remont dworca. Zmodernizowane zostaną również ulice, kanalizacja. Tczew nie tylko stroi się w lepsze szaty na różne uroczystości. W mieście tym ma być piękniej, lepiej nawet w dni powszednie; bezpieczniej również na co dzień, O najbliższych planach odnowy miasta mówiono podczas konferencji prasowej, w Urzędzie Miejskim. Wiadomości na temat tego, co jest planowane do ulepszenia mówili: Mirosław Pobłocki – prezydent Tczewa, Adam Burczyk – wiceprezydent Tczewa, Adam Urban – wiceprezydent Tczewa i Małgorzata Mykowska – rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Fot. Kazimierz Netka

Wiele zmieni się w okolicach dworca PKP, w tym na Zatorzu – osiedlu znajdującemu się bardzo blisko kolei. Przebudowy planowane są także w centrum miasta. Uczniowie tczewskich szkół otrzymają stypendia -w ramach wsparcia, które realizowane jest od 2005 roku. W najbliższych tygodniach odbędą się też uroczystości historyczne: Bitwa o Tczew z 1807 r. – debata w dniu 21 lutego oraz Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca.

Oto szczegółowe informacje, które przekazała nam Małgorzata Mykowska – rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Tczewie.

● Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej i Pomorskiej

Urząd Miejski w Tczewie ogłosił przetarg na modernizacje kanalizacji deszczowej w ul. Południowej i Pomorskiej. Stan techniczny istniejącej instalacji jest bardzo zły.

Modernizacja kanalizacji deszczowej przebiegać będzie po trasie obecnie istniejącej kanalizacji deszczowej z zachowaniem spadków i zagłębień rur oraz posadowieniem nowych studni w miejscu modernizowanych. Długość modernizowanego odcinka to ok. 100 m. Na czas prowadzenia robót w pasie drogowym planuje się przejazd jedną stroną drogi lub całkowite zamknięcie z zaplanowanym objazdem. Wykonawca sporządzi projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Zarządcą Drogi. Termin składania ofert mija 27 lutego. Planowane zakończenie inwestycji: 8 czerwca br.

● Przebudowy na Zatorzu.

Fot. Kazimierz Netka

6 ofert wpłynęło na przetarg dotyczący wykonania przebudowy ulic w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu zadworcowego na osiedlu Zatorze w Tczewie – ETAP I.” Projekt związany jest z poprawą stanu dróg, a także objęciem osiedla systemem kamer. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W planie I etapu są przebudowy ulic: Półwiejskiej na całym jej przebiegu; Młyńskiej na całym jej przebiegu; Wilczej na całym jej przebiegu; Kolejowej – etap I; Prostej – etap I; budowa miejsc postojowych wraz z drogami manewrowymi przy skrzyżowaniu ulic Kolejowa – Prosta – Wilcza; budowa kompletnej sieci kanalizacji deszczowej; budowa/przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej (ta realizowana będzie na koszt Gestora sieci PSG Sp. z o.o.); przebudowa kolizji urządzeń energetycznych Energa Operator S.A.; sieci teletechnicznych; budowa sieci oświetlenia drogowego; kanału technologicznego Urzędu Miasta Tczew wraz ze studniami kablowymi; budowa monitoringu – wykonanie 4 punktów kamerowych, w tym 16 kamer stałych i 4 kamery obrotowe.

Na przetarg dotyczący I etapu inwestycji, ogłoszony przez Zakład Usług Komunalnych, zgłosiły się firmy z Kobierzyc, Kartuz, Pruszcza Gd., Gdyni, Pruszkowa oraz Starogardu Gd. Zaproponowane koszty wykonania zadania wynoszą od 5,7 do 7 mln zł. 5 ofert mieści się w kwocie zaplanowanej przez inwestora. Obecnie trwa analizowanie ofert. Planowany termin zakończenia I etapu – koniec września.

Fot. Kazimierz Netka

● Przebudowa ul. Krętej i Podgórnej – przetargi.

W ramach projektu rewitalizacji, w tym roku, realizowane będą dwa zadania na Starym Mieście – przebudowa ul. Krętej i Podgórnej wraz z infrastrukturą. Zakład Usług Komunalnych ogłosił przetargi na oba zadania. Inwestycje realizowane będą zgodnie z propozycjami przyjętymi podczas konkursu na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu ul. Krętej i wschodniego odcinka ul. Podgórnej w Tczewie. Konkurs ogłoszony przez prezydenta Tczewa został rozstrzygnięty w 2017 r.

Oto szczegóły: Ul. Kręta – termin składania ofert: 19 lutego; planowane zakończenie zadania – lipiec br. Zakres prac obejmie m.in. przebudowę lub budowy: ul. Krętej na całej długości; nowego ciągu pieszo-jezdnego, dojść, schodów; małej architektury – ławki, balustrady; murów oporowych, donic; zagospodarowanie zielenią; wykonanie oznakowania; budowę sieci kanalizacji deszczowej; rozbiórkę istniejącej i budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do budynków; przebudowę istniejącej sieci wodociągowej; budowę sieci oświetlenia drogowego i monitoringu wizyjnego

Ul. Podgórna – termin składania ofert: 21 lutego; zakończenia zadania: sierpień br. Zakres prac obejmuje przebudowy lub budowy m.in.: ul. Podgórnej (na odcinku ok. 100 m); skrzyżowania ulic Podgórnej i Zamkowej; elementów ulic – nowego ciągu pieszo – jezdnego, chodników, elementów spowalniających ruch (wyniesione skrzyżowanie), zatok parkingowych; murów oporowych i tarasów; zjazdów publicznych i indywidualnych; małej architektury – donice, ławki; oznakowanie; sieci kanalizacji deszczowej; rozbiórka istniejącej i budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do budynków; przebudowa istniejącej sieci wodociągowej; budowa sieci oświetlenia drogowego i monitoringu wizyjnego.

Fot. Kazimierz Netka

● Stypendia szkolne – ponad pół mln zł w 2019 r.

Od 2005 r. miasto Tczew realizuje pomoc socjalną dla uczniów z rodzin o najniższych dochodach. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym przysługują tym uczniom, u których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, czyli 528 zł.

Pomoc materialna dla uczniów ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i umożliwienie im lepszego startu w dorosłe życie. Celem tych działań jest także zapobieganie segregacji uczniów ze względu na sytuację materialną oraz stworzenie im możliwości równego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej. Udzielenie uczniowi pomocy w odpowiedniej formie (właściwych zajęć wyrównawczych, edukacyjnych, terapeutycznych, zaspokojenie specyficznych potrzeb wynikających z procesu edukacji jak np. „zielona szkoła” lub wycieczka szkolna, czy pomocy rzeczowej) jest uwarunkowane jego rzeczywistymi potrzebami edukacyjnymi, a nie potrzebami socjalnymi. Dzięki takim działaniom dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mają takie same szanse na zdobycie dobrego wykształcenia jak pozostali uczniowie.

Od stycznia do grudnia 2019 r. na stypendia szkolne o charakterze socjalnym przeznaczono 522 308 zł . 80 proc tej kwoty to dotacja z budżetu państwa, 20 proc – środki własne gminy. Od stycznia do czerwca 2019 r. z zasiłków skorzystało 492 uczniów, zaś od września do grudnia – 429. Miesięczna wysokość stypendium, w zależności od dochodów w rodzinie, wynosiła od 105 do 125 zł.

● Bitwa o Tczew z 1807 r. – debata

Fundacja Napoleona w Gdańsku wspólnie z Fabryką Sztuk i Oddziałem Kociewskim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie zapraszają na debatę poświęconą rocznicy bitwy o Tczew w 1807 roku. Debata odbędzie się 21 lutego o godz. 17-tej w sali Kamienicy „Fabryki Sztuk” przy ul. Podmurnej 15 (wejście od ul. Łaziennej). W przerwie debaty będzie można zwiedzić wystawę „Tczew 1807. Wielka wojna w małym mieście”.

● Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca

Fot. Kazimierz Netka

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zaprasza na uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca br. Program uroczystości: godz. 11:00 – złożenie kwiatów pod tablicą przy Miejskiej Bibliotece Publicznej (od strony ul. Kościuszki); przejście w kierunku ronda Żołnierzy Wyklętych i zapalenie zniczy; uroczystości przy Pomniku Ofiar Stalinizmu w Parku Miejskim (przy Zespole Szkół Technicznych, ul. Parkowa); hymn państwowy; tło historyczne; Słowo Boże; składanie wiązanek kwiatów, zapalenie zniczy; sygnał hejnalisty; podziękowanie za udział w uroczystości – poinformowała Małgorzata Mykowska – rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Tczewie.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *