Spór w Brukseli o podział pieniędzy na lata 2021 – 2027, w ramach Multiannual Financial Framework

Na zdjęciu: Gmach Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Fot. Kazimierz Netka

Propozycja wieloletnich ram finansowych UE przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela jest nie do zaakceptowania przez zespół negocjacyjny Parlamentu Europejskiego

W przeddzień specjalnego szczytu UE w sprawie wieloletniego budżetu Unii, zespół negocjacyjny Parlamentu Europejskiego wyraził swój sprzeciw wobec projektu zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela – poinformował Armin WISDORFF – Press Officer, Parlament Europejski.

„Pomimo obiecujących kontaktów, jakie mieliśmy z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem w ciągu ostatnich tygodni, jego propozycja wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 jest znacznie poniżej oczekiwań Parlamentu Europejskiego i obywateli Unii.
Przewodniczący Michel traktuje jako wzór szkodliwą propozycję, przygotowaną na technicznym szczeblu, przez fińską prezydencję w grudniu 2019 roku. Tam, gdzie oczekiwalibyśmy znaczących inwestycji w Zielony Ład, w transformację cyfrową i w silniejszą Europę, przewodniczący Michel potwierdza albo pogłębia cięcia budżetowe: na rolnictwo, spójność, badania naukowe, inwestycje infrastrukturalne, cyfryzację, małe i średnie przedsiębiorstwa, projekt Erasmus, zatrudnienie młodych, migrację, obronę i na wiele innych obszarów.

Parlament Europejski zauważa, że wśród propozycji dotyczących dochodów są nowości, ale wciąż istnieją dwa zasadnicze niedostatki. Po pierwsze, musimy unikać mechanizmu korekcyjnego stosowanego w odniesieniu do wkładu z tworzyw sztucznych, który zagrażałby jego stymulującemu efektowi. Po drugie, częścią ostatecznego porozumienia w sprawie wieloletniej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 musi być jasna i wiążąca deklaracja wprowadzenia nowych, dodatkowych rodzajów środków własnych UE.

 Zespół negocjacyjny sprzeciwia się zatem tej propozycji i oczekuje, że Rada Europejska nie przyjmie konkluzji na niej opartych.”

 Stanowisko zespołu negocjacyjnego jest oparte na opublikowanej dzisiaj wstępnej analizie projektu konkluzji szczytu i tabeli porównującej proponowane kwoty.

 Zespół negocjacyjny Parlamentu Europejskiego do spraw MFF (Multiannual Financial Framework) i środków własnych:

Johan Van Overtveldt (ECR, BE), Chair of the Committee on Budgets

Jan Olbrycht (EPP, PL), MFF co-rapporteur

Margarida Marques (S&D, PT), MFF co-rapporteur

José Manuel Fernandes (EPP, PT), Own Resources co-rapporteur

Valérie Hayer (RENEW, FR), Own Resources co-rapporteur

Rasmus Andresen (Greens/EFA, DE)

Więcej informacji: FAQ w sprawie wieloletnich ram finansowych – poinformował Armin WISDORFF – Press Officer w Parlamencie Europejskim

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *