Tczew – rewitalizacja. Powstał fundament rozwoju talentów Osiedla Zatorze  – Klub Rodzinny. Tam mieszkańcy mogą realizować swe najśmielsze pomysły

Fot. Kazimierz Netka.

Sebastian uwolnił balony, inaugurując oficjalnie działalność Klubu. Potem, prezydent Tczewa, przeciął wstęgę…

Fot. Kazimierz Netka

Z wielką życzliwością 7 lipca 2020 roku, otwarto Klub Rodzinny na osiedlu Zatorze w Tczewie. Każdy, kto zechciał, mógł przyjść na tę niezwykła uroczystość. Organizatorzy zachęcali do wejścia nawet osoby przypadkowo przechodzące obok siedziby Klubu, zapewniając gościom możliwość dezynfekcji rąk i wyposażając w maseczki.

Fot. Kazimierz Netka

Otwarty 7 lipca Klub Rodzinny „Zatorze” to kolejny element programu rewitalizacji (ożywiania) tego fragmentu miasta. Oddanie tego obiektu do użytku było zwieńczeniem jednej z najważniejszych w tej części miasta, inwestycji. Klub dostępny jest też dla osób z niepełnosprawnościami.

Fot. Kazimierz Netka

Wydarzenie to świętowano, przy udziale licznie przybyłych dzieci i młodzieży, radnych, prezydentów Tczewa.

Fot. Kazimierz Netka

Gości powitała Julita Jakubowska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dziękując autorom tego przedsięwzięcia, czyli akcji: „Społeczna od-nowa” – projektu, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w partnerstwie z Fundacją Pokolenia. Efektem tego jest właśnie Klub Rodzinny „Zatorze” w Tczewie, przy ul. Elżbiety.

Fot. Kazimierz Netka

Pani dyrektor, zwracając się do mieszkańców osiedla, mówiła m.in.: Pokładamy nadzieję w tym, że ten obszar będzie się rewitalizował również w waszych sercach i duszach, że będziemy mogli realizować kolejne projekty w infrastrukturze, która powstała w oparciu o projekt unijny i została tutaj stworzona.

Fot. Kazimierz Netka

Projekt realizowany jest od końca marca 2018 roku. Będzie kontynuowany do grudnia 2021 roku – poinformowała pani dyrektor. W ramach szeroko rozumianej realizacji tego programu, projektu, w ramach konkursu, został wybrany strategiczny partner dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to Fundacja Pokolenia, która będzie programowo realizowała, przy współpracy specjalistów społeczników, wolontariuszy, ofertę społeczną dla osiedla Zatorze. Mam nadzieję że przez wiele lat, a nawet przez pokolenia, bo właśnie fundacja ma nazwę Pokolenia, będzie dobry fundament do rozwoju wszelkich talentów młodego pokolenia, mieszkańców Tczewa.

Fot. Kazimierz Netka

– Panie prezydencie zapraszam do oficjalnego otwarcia tej placówki, tego Kluby Rodzinnego. Chcę podziękować wykonawcom, pomysłodawcom i państwu, życzyć radości dla waszych rodzin. Będziemy wspierać Fundację Pokolenia. Mamy nadzieję, że będzie to dobry zakątek w tym mieście, i będzie realizował najśmielsze pomysły autorstwa mieszkańców – mówiła dyrektor Julita jakubowska.

Fot. Kazimierz Netka

Oficjalnego otwarcia Klubu dokonał najpierw Sebastian – reprezentant młodzieży, odcinając balony.

Fot. Kazimierz Netka

Następnie, wstęgę przeciął prezydent Tczewa – Mirosław Pobłocki.

Fot. Kazimierz Netka

Potem pan prezydent przekazał pani dyrektor klucze do klubu. Dalej trafiły one w ręce Artura Rajkowskiego – prezesa Fundacji Pokolenia, który zaprosił uczestników uroczystości do zwiedzania pomieszczeń i urządzeń Klubu.

Fot. Kazimierz Netka

– Życzę państwu, by ten Klub służył wam jak najlepiej i był miejscem realizacji waszych pasji – powiedział prezes Artur Rajkowski.

Fot. Kazimierz Netka

Z informacji, zawartych na stronie internteowej: https://wrotatczewa.pl/klub-rodzinny-zatorze-juz-otwarty/ wynika, że Klub Rodzinny „Zatorze” powstał w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Głównymi wykonawcami były firmy: Maxi-Term z Gdańska oraz Markan S.C. z Rokitek. Dokonały one adaptacji budynku, wykonały zagospodarowanie terenu oraz przygotowały nowe instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową, a także wentylację mechaniczną. Zakupiono meble i sprzęt na kwotę ponad 87 tys. zł.

Fot. Kazimierz Netka

Łączny koszt przystosowania budynku do potrzeb Klubu wyniósł 1 195 402 zł, z czego kwota refundacji wyniosła 894 368 zł, co stanowi 74 % dofinansowania w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Fot. Kazimierz Netka

O tym projekcie rewitalizacji informuje tablica, zamontowana przy wejściu na teren Klubu Rodzinnego „Zatorze”.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *