Premier i ministrowie z wizytą w Morskim Porcie Gdynia. Zacieśnienie współpracy między Portem Morskim w Gdyni i Centralnym Portem Komunikacyjnym  w gminie Baranów. Droga Czerwona w Gdyni zostanie sfinansowana z puli pieniędzy na centralne lotnisko. Czy dzięki rządowemu wzmocnieniu rozwoju województwa pomorskiego powstanie Metropolia Ujścia Wisły obejmująca m.in. Trójmiasto i Elbląg z Żuławami?

Fot. Kazimierz Netka.

Nad Zatoką Gdańską może zaistnieć unikatowy na skalę Europy, silny ośrodek rozwoju gospodarczego, trójmiejsko – elbląski: Metropolia Ujścia Wisły

Źródło ilustracji: ZMPGdynia

Poniedziałek, 6 lipca 2020 roku przejdzie do historii jako ważny dzień dla gospodarczego rozwoju Polski, a przede wszystkim Gdyni oraz całego regionu Zatoki Gdańskiej. Nawiązana została ścisła współpraca między Zarządem Morskiego Portu Gdynia (ZMPGdynia) i Zarządem spółki Centralny Port Komunikacyjny (CPK), mającego powstać w środku kraju. Z puli pieniędzy przeznaczonych na rozwój układu komunikacyjnego w ramach CPK powstanie Droga Czerwona w Gdyni. Prace przygotowawcze mają się rozpocząć już w tym roku.

Fot. Kazimierz Netka

Jednocześnie, trwają działania dotyczące budowy portu zewnętrznego w Gdyni – za falochronem, na Zatoce Gdańskiej. Podobny port zewnętrzny, na Zatoce Gdańskiej, powstanie w Gdańsku. To uczyni z tej części polskiego Bałtyku jeden z najprężniejszych w Europie ośrodek gospodarczy. Zapytaliśmy też o koncepcję utworzenia Metropolii Ujścia Wisły, w której miałoby się znaleźć m.in. Trójmiasto, Żuławy i Elbląg.

Fot. Kazimierz Netka

Podczas podpisania umów, listu intencyjnego i konferencji prasowej 6 lipca 2020 o godz. 10:00 na Ostrodze Pilotowej przy Muzeum Emigracji w Morskim Porcie Gdynia,

Fot. Kazimierz Netka

obecny był premier Mateusz Morawiecki oraz m.in. Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Marcin Horała – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego; Waldemar Buda – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Mikołaj Wild – prezes zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny; Adam Meller – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia;

Fot. Kazimierz Netka

Dariusz Drelich – wojewoda pomorski; Wiesław Piotrzkowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Źródło ilustracji: ZMPGdynia

Uroczyście podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. a Centralnym Portem Komunikacyjnym w zakresie planowania, przygotowania i realizacji inwestycji portowych oraz działań związanych z tworzeniem trasy łączącej dwa kluczowe dla gospodarki punkty sieci transportowej w Polsce. Podpisano również List intencyjny odnoszący się do kontynuacji współpracy w zakresie wsparcia projektu PPP (partnerstwa publiczno – prywatnego) pt.: „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia” – strategicznej dla portu inwestycji. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tym istotnym wydarzeniu.

Szczegóły zawiera komunikat, który przekazał nam Marcin Wojciechowski – kierownik Działu Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej Pion Dyrektora Naczelnego Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.:

Droga Czerwona do Portu Gdynia.
Inwestycja współfinansowana z Programu Wieloletniego CPK

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała podpisali w obecności premiera RP Mateusza Morawieckiego porozumienie w sprawie poprawy dostępu do Portu Gdynia. Prace przygotowawcze do budowy tzw. Drogi Czerwonej w Gdyni zostaną sfinansowane z Programu Wieloletniego CPK w latach 2020-2023

Droga Czerwona zapewni bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6. Nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi od Portu Gdynia do skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta i ma zastąpić remontowaną Estakadę Kwiatkowskiego. Inwestycja poprawi dostępność portu od strony lądu, a tym samym zwiększy jego możliwości przeładunkowe.

Szacowana łączna wartość budowy Drogi Czerwonej, bezpośredniego łącznika z obwodnicą trójmiejską, to ponad 1,5 mld zł, a jej realizacja przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowana jest w latach 2020-2028.

Fot. Kazimierz Netka

Droga Czerwona zapewni optymalne połączenie Portu Gdynia z obwodnicą trójmiejską. Znajdujemy się właśnie obok Muzeum Emigracji, które jest symbolem tego, jak kiedyś Polacy już na zawsze wypływali z kraju w świat w poszukiwaniu lepszego życia. Tymczasem zależy nam na tym, żeby to do polskich portów przypływały towary, żeby wzrastała wymiana handlowa i żeby dzięki temu nasz kraj jeszcze szybciej się rozwijał – powiedział premier RP Mateusz Morawiecki.

Źródło ilustracji: ZMPGdynia

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk i wiceminister Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK, zobowiązali się, że podejmą wspólne działania w celu realizacji tego przedsięwzięcia.

Fot. Kazimierz Netka

Finansowanie prac przygotowawczych dla Drogi Czerwonej zostało przewidziane w ramach Programu Społeczno-Gospodarczego wchodzącego w skład Programu Wieloletniego, o którym jest mowa w Ustawie z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Program Wieloletni CPK, który jest już na ostatnim etapie uzgodnień na poziomie rządowym, zapewni finansowanie w latach 2020-2023 dla prac przygotowawczych do inwestycji w nowe lotnisko przesiadkowe dla Polski, nowe linie kolejowe (tzw. szprychy) i inwestycje komplementarne.

Fot. Kazimierz Netka

W rozwoju portów morskich niezwykle ważne jest zapewnienie bezpiecznego dostępu do terminali zarówno od strony morza, jak też lądu. Oprócz dostępu kolejowego w Gdyni ogromne znaczenie ma budowa tzw. Drogi Czerwonej. Cieszę się, że znajduje ona swoje miejsce w strategii budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego – powiedział Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Fot. Kazimierz Netka

Celem nadrzędnym tej inwestycji są ułatwienia w transporcie ludzi i towarów, co idealnie wpisuje się w sens inwestycji CPK – podkreślił Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK. – Ta inicjatywa pokazuje, jak fałszywa jest budowana przez niektórych alternatywa między inwestycjami strategicznymi a lokalnymi. Tymczasem to właśnie dzięki wielkiemu, strategicznemu programowi inwestycyjnemu CPK możemy również realizować powiązane inwestycje lokalne jak Droga Czerwona w Gdyni – dodał.

W osobnym podpisanym dziś porozumieniu o współpracy spółki Zarząd Portu Morskiego Gdynia i Centralny Port Komunikacyjny zobowiązały się do ścisłej współpracy przy realizacji istotnych projektów inwestycyjnych.

Budowa inwestycji drogowych i kolejowych znacząco przyspieszy realizację kluczowych dla gospodarki morskiej i krajowej projektów, takich jak Port Zewnętrzny. Budowa Drogi Czerwonej będzie stymulacją do rozwoju regionu, ale także wsparciem dla działań na rzecz nowych połączeń żeglugowych w basenie Morza Bałtyckiego – powiedział Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Istotne znaczenie dla trójmiejskich portów mają też planowane inwestycje kolejowe CPK na Pomorzu, w szczególności budowa nowej linii kolejowej nr 5 CPK–Płock–Grudziądz–Gdańsk i modernizacja istniejących linii kolejowych nr 131, 201 i 202 przez Trójmiasto do Słupska. Umożliwią one np. osiągnięcie czasu przejazdu z Gdyni do Warszawy w 2 godz. 25 min. a do CPK w 2 godz. 10 min.

Fot. Kazimierz Netka

Te inwestycje oznaczają rozdzielenie komunikacji pasażerskiej i towarowej, a tym samym zwiększenie przepustowości sieci kolejowej na potrzeby przewozów towarowych. Skrócenie czasu transportu do i z portów morskich będzie miało kluczowe znaczenie dla ich dalszego rozwoju – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Źródło ilustracji: ZMPGdynia

Strategiczną inwestycją Portu Gdynia jest Port Zewnętrzny, którego budowa stała się koniecznością w obliczu rosnącej konkurencji rynkowej oraz wobec prognoz popytu na przeładunki kontenerowe, przewidujących wzrost w polskich portach morskich do poziomu ok. 9,5 mln TEU w 2050 r.

Fot. Kazimierz Netka

Budowa Portu Zewnętrznego przygotowywana jest w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Oznacza to, że firmy będą partycypować w kosztach inwestycji, w zamian za prawo do prowadzenia działalności związanej z przeładunkiem towarów. To dlatego wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, pełnomocnik rządu ds. PPP, podpisał dziś z prezesem Adamem Mellerem z Portu Gdynia w sprawie kontynuacji przygotowania projektu PPP.

Fot. Kazimierz Netka

Budowa nowej infrastruktury ma istotne znaczenie dla konkurencyjności każdego portu, a zastosowanie modelu PPP stworzy możliwość optymalizacji wydatków publicznych. Kluczową kwestią dla projektu Portu Zewnętrznego jest zapewnienie koniecznej infrastruktury dostępowej, zarówno od strony lądu jak i morza – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Dla Portu Gdynia istotną kwestią jest budowa falochronów, która umożliwi dostęp dla statków o większym tonażu, a będzie skoordynowana z powstaniem dodatkowego toru podejściowego do portu wojennego. Falochrony staną się także osłoną dla obecnie funkcjonującego wejścia do portu; ułatwią ruch statków handlowych przy Porcie Zewnętrznym, jak i promów oraz statków wycieczkowych wchodzących do Portu Gdynia.

Port Gdynia pełni funkcję punktu węzłowego międzynarodowej sieci bazowej TEN-T. Znajduje się on na wejściu korytarza Bałtyk–Adriatyk, którego przedłużeniem jest łącząca Gdynię ze Szwecją Autostrada Morska Gdynia–Karlskrona – napisano w komunikacie, który przekazał nam Marcin Wojciechowski – kierownik Działu Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej Pion Dyrektora Naczelnego Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Fot. Kazimierz Netka

Premier Mateusz Morawiecki powiedział również, że Droga Czerwona, którą dzisiaj inicjujemy, jest bardzo ważnym elementem infrastruktury portowej, w szerszym rozumieniu tego słowa. Pan premier podkreślił, że przy wychodzeniu z kryzysu koronawirusowego bardzo potrzebujemy inwestycji dużych, które przyciągają inwestorów z całego świata, przedsiębiorców, a poprzez handel międzynarodowy tworzą nowe perspektywy. Mateusz Morawiecki nawiązał również do znajdującego się nieopodal gmachu Muzeum Emigracji. Powiedział, że nie chcemy emigracji Polaków, chcemy zaś by przypływały tutaj towary i stąd wywożone były polskie produkty na cały świat. Wtedy Polska będzie się jeszcze lepiej rozwijać.

Fot. Kazimierz Netka

Minister Marek Gróbarczyk przypomniał o rekordowych przeładunkach po w polskich portach w 2019 roku. Poinformował też, że w ciągu kilku lat w przeładunki te wzrosły o około 50 procent. W porcie Gdynia, dynamika przeładunków sięga obecnie już 99 procent w porównaniu do stanu sprzed roku. Port Gdynia już obronił się przed pandemią, jeśli chodzi o wielkość przeładunków. Mówiąc o Drodze Czerwonej pan minister powiedział, że to droga życia dla portu Gdynia.

Fot. Kazimierz Netka

Minister Marcin Horała, nawiązując do porozumienia między Zarządem Morskiego Portu Gdynia i Centralnym Portem Komunikacyjnym, ocenił,że CPK to Gdynia XXI wieku CPK i Port Gdynia teraz nawiązują partnerstwo i owocem tego będzie Droga czerwona, budowana ze środków programu CPK. Jest ona bardzo ważna nie tylko dla portu, ale również dla mieszkańców, by nie stali w korkach na Estakadzie Kwiatkowskiego.

Minister Marcin Horała wspomniał też o swym dziadku, który w 20-leciu międzywojennym przyjechał rowerem z Wielkopolski do Gdyni i tu założył rodzinę. Marcin Horała, zanim został wybrany posłem, pracował w Porcie Gdynia.

Nowa metropolia nad Zatoka Gdańską?

Na ilustracji: Metropolia Ujścia Wisły. Źródło: Patryk Wild.

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego napędzi inwestycje komunikacyjne, nie tylko w centrum kraju, ale również daleko na północy, nad Bałtykiem. Takim planom towarzyszy koncepcja utworzenia Metropolii Ujścia Wisły, która została stworzona podczas planów budowy CPK. Pomysł na Metropolię Ujścia Wisły powstał jako element całego potencjału do budowy wspólnego, zintegrowanego Centralnym Portem Komunikacyjnym, systemu transportu w Polsce. To nie była decyzja rządowa. Koncepcja Metropolii Ujścia Wisły była zaproszeniem dla samorządów i mieszkańców do współtworzenia nowego systemu komunikacyjnego. Jeśli ze strony samorządowej nie będzie dobrej woli do takiego działania – nie zmusimy obszarów miejskich do tego, by się wzajemnie integrowały. Uważamy, że łączenie ze sobą miast jest dla nich gigantyczną szansą – odpowiedział prezes Mikołaj Wild na nasze pytanie, czy w granicach Metropolii Ujścia Wisły mogłoby się znaleźć razem m.in. Trójmiasto i Elbląg.
Przypomnijmy, ze przeszkodą w utworzeniu metropolii nad Zatoka Gdańsk,a była jej nazwa. Najpierw miał to być Gdański Obszar Metropolitalny, ale na to nie chciała się zgodzić Gdynia. Obecnie nazwa brzmi: Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Nazwa Metropolia Ujścia Wisły jest o wiele bardziej neutralna i otwiera się na obszary, które nie wszystkie są w OMGGS, a powinny być w takiej metropolii. Chodzi tu właśnie o Elbląg, Żuławy, które są wspólnym fizjograficznym, gospodarczo naturalnym organizmem razem z Gdańskiem. Oddzielenie Elbląga od Gdańska nie jest najszczęśliwszym pomysłem. Metropolia Ujścia Wisły zostanie wzmocniona kanałem żeglugowym w poprzek Mierzei Wiślanej, z Zatoki Gdańskiej aż do Portu Morskiego w Elblągu. Warto zastanowić się nad przesunięciem granic metropolii aż za Elbląg i ewentualnie zmienić jej nazwę.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *