„Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet” w Gdyni  – podsumowanie III edycji projektu. We wrześniu – ciąg dalszy tej akcji

Źródło ilustracji: PGE Energia Ciepła S.A.

Wykrywanie miejsc ucieczki ciepła z domów i mieszkań. Najwięcej „przecieków” jest przez drzwi oraz okna

Miasto Gdynia już po raz trzeci podsumowało program „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet”. Program polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych badań kamerą termowizyjną w budynkach wielorodzinnych. Dotychczas przebadano 470 budynków jedno- i wielorodzinnych. Partnerami programu są PGE Energia Ciepła – producent ciepła i energii elektrycznej w Gdyni, należący do Grupy Kapitałowej PGE oraz OPEC Sp. z o.o. – dostawca ciepła do domów i mieszkań.

Źródło ilustracji: PGE Energia Ciepła S.A.

W ramach programu właściciele, zarządcy oraz administratorzy wielorodzinnych budynków mieszkalnych mogą skorzystać z bezpłatnych badań kamerą termowizyjną oraz pomiarów warunków panujących wewnątrz domów – wynika z informacji, które przekazała nam Katarzyna DudzinGłówny Specjalista ds. Komunikacji, Departament Komunikacji Korporacyjnej PGE Energia Ciepła S.A.

– Program cieszy się dużą popularnością, dlatego mam dobrą wiadomość dla naszych mieszkańców, którzy jeszcze nie skorzystali z możliwości bezpłatnych badań termowizyjnych, a chcieliby to zrobić. We wrześniu planujemy kolejny nabór do programuzapowiada Marek Łucyk, wiceprezydent ds. rozwoju.

Źródło ilustracji: PGE Energia Ciepła S.A.

Termowizja jest nowoczesną, bezinwazyjną metodą diagnozy miejsc, w których utrata ciepła jest największa. Pozwala na ujawnienie wad konstrukcyjnych, wskazanie nieszczelności i niskich parametrów izolacyjności. Dzięki temu jest możliwa poprawa efektywności energetycznej.

– Czerpiąc z wiedzy wynikającej z lat doświadczeń, zalecamy wykonanie badań termowizyjnych sprawdzających izolacyjność cieplną budynków. Dzięki pomiarom izolacyjności i diagnostyce za pomocą kamer termowizyjnych możliwe jest wychwycenie wszelkich braków w istniejącej izolacji budynku oraz identyfikacja miejsc z nadmiernymi stratami energii, a w konsekwencji dobór właściwie dedykowanych prac termomodernizacyjnych. Zmniejszenie strat ciepła pozwoli nie tylko na poprawę warunków komfortu cieplnego, ale także na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych budynku i efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych – powiedział Janusz Różalski, Prezes Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Źródło ilustracji: PGE Energia Ciepła S.A.

Największą grupę budynków, poddanych badaniom w tej edycji, stanowiły budynki ogrzewane ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej – 63 proc. Pozostałe to ogrzewane z własnej kotłowni gazowej, ewentualnie posiadające indywidualne ogrzewanie na gaz lub energię elektryczną.

– Zależy nam, żeby mieszkańcy likwidowali miejsca strat energetycznych w swoich budynkach. Wychodzimy im w tych działaniach naprzeciw i wspieramy badania termowizyjne gdyńskich budynków, które mają sprzyjać ograniczeniu zużycia ciepła. Docelowo sprzyja to poprawie jakości powietrza, a dzięki lepszej efektywności energetycznej i oszczędzaniu energii mieszkańcy zyskują finansowo powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

Najczęstsze rekomendacje po III edycji programu dotyczyły głównie uszczelnienia istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. Aż 58 proc. badanych osób zadeklarowała chęć podjęcia w najbliższym czasie działań, mających na celu ochronę budynku przed utratą ciepła: poprzez termoizolację ścian i dachu – 32 proc., uszczelnienie okien – 23 proc. oraz poprawę wentylacji – 23 proc.

Ponadto administrujący budynkami zadeklarowali dalsze rekomendacje dla mieszkańców administrowanych budynków, związane z prawidłowym gospodarowaniem energią.

Efektem programu „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet” jest wiedza, która pozwala na podjęcie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, co finalnie generuje oszczędności w domowych budżetach mieszkańców.

Program rokrocznie cieszy się dużą popularnością, a jesienią planowany jest nabór do kolejnej – IV edycji projektu.

Więcej na temat realizacji projektu można dowiedzieć się od pracowników Samodzielnego Referatu ds. Energetyki oraz znaleźć na stronie Urzędu Miasta Gdyni w zakładce „Gdynia energetyczna” https://www.gdynia.pl/gdynia-energetyczna,8107/podsumowanie-iii-edycji-programu-termowizja-czyli-jak-uszczelnic-domowy-budzet,550082

O TERMOWIZJI

Źródło ilustracji: PGE Energia Ciepła S.A.

Badanie kamerą termowizyjną wykonuje się przy możliwie dużej różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku, dlatego z wykonaniem badań należy poczekać do zimy. Badania uwzględniają takie parametry jak:

współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)]

stan uszczelek stolarki okiennej i drzwiowej

stan izolacji budynku

odwrócony ciąg wentylacji

współczynnik temperaturowy określający ryzyko częstej kondensacji pary wodnej na przegrodach nieprzezroczystych (ryzyko tworzenia się grzybów i pleśni) fRsi [-]

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Gdyni, to firma ze 100 proc. kapitałem polskim, której właścicielami są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi. OPEC w sposób: nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku zapewnia ciepło mieszkańcom: Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz części gminy Kosakowo, obsługując ponad 60 proc. mieszkańców i pokrywając około 70 proc. zapotrzebowania na energię cieplną. Spółka poza bieżącą działalnością związaną z produkcją, dystrybucją i dostawą ciepła do budynków, podejmuje także liczne działania na rzecz lokalnych społeczności.

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 13 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,5 GWt mocy elektrycznej 2,3 GWe) i sieci ciepłownicze o długości ok. 609 km. PGE Energia Ciepła produkuje ciepło dla mieszkańców Krakowa, Gdańska, Gdyni, Wrocławia, Rzeszowa, Lublina, Bydgoszczy, Kielc i Zgierza, a w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i Siechnicach jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych – poinformowała Katarzyna DudzinGłówny Specjalista ds. Komunikacji, Departament Komunikacji Korporacyjnej PGE Energia Ciepła S.A.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *