Suche porty w Bydgoszczy i Zajączkowie Tczewskim potrzebne są portom morskim. Port Gdynia rozbudowuje zaplecze w głębi lądu, dzięki m.in. modernizacji i rozwojowi szlaków kolejowych

Na ilustracji: Trasa linii kolejowej nr 201 – północnej części zbudowanej za czasów II Rzeczypospolitej, magistrali węglowej (opr. K.N.). Źródło mapy podstawowej: Rozkład jazdy PKP.

28 lipca powołano spółkę celową Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo (na południe od centrum Bydgoszczy)

Wzrost przeładunku portów morskich w coraz większym stopniu związany jest z potencjałem transportu intermodalnego, który w najbliższych latach stanie się priorytetową gałęzią przewozów towarów zarówno w Polsce jak i w Europie. Rosnący wolumen przeładunków sprawia, że konieczna jest budowa zaplecza logistycznego i modernizacje linii kolejowych. Nowością będzie rozwinięcie w Polsce idei „suchego portu” czyli terminala przeładunkowego, który będzie bramą lądową dla trójmiejskich portów – poinformował Dział Marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Oto ciąg dalszy komunikatu:

Rozwój transportu intermodalnego jest jednym z priorytetów polityki gospodarczej Polski i Unii Europejskiej. Jednak aby porty morskie mogły przyjmować więcej ładunków skonteneryzowanych konieczna jest rozbudowa infrastruktury liniowej oraz sieci terminali intermodalnych. Duże porty zachodnioeuropejskie już wiele lat temu postanowiły przenieść część operacji logistycznych do terminali przeładunkowych zlokalizowanych w głębi lądu, które stanowią zaplecze magazynowo – logistyczne które odciążają terminale morskie. Przeniesienie części zadań przeładunkowych i składowania jednostek intermodalnych poza port morski pozwala zwiększyć jego możliwości operacyjne. Terminale morskie mogą wówczas przyjmować więcej statków i skupić na swoim core business czyli na przeładunkach między transportem morskim a lądowym.

– Głównym celem budowy suchych portów jest usprawnienie transportu pomiędzy portami morskimi a pozostałą częścią kraju. Budowa terminalu intermodalnego w Bydgoszczy Emilianowie wpisuje się w Strategię Rozwoju Portu do 2027 roku, która zakłada zwiększenie udziału transportu kolejowego w obsłudze towarów obsługiwanych przez Port Gdynia. Terminal ten zlokalizowany będzie na końcu linii nr 201, która po modernizacji zapewni szybki i sprawny przewóz towarów do naszego portu. Liczymy, że wpłynie to na wzrost zainteresowania korzystaniem z usług przeładunkowych Portu Gdynia nie tylko wśród polskich operatorów logistycznych, ale też wśród potencjalnych klientów z innych krajów. Jest szczególnie ważne dla realizowanych w Porcie Gdynia inwestycji takich jak Port Zewnętrzny – powiedział Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Suchy port w Bydgoszczy

28 lipca powołano spółkę celową Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo. To realizacja zawartego w 2019 r. porozumienia, którego sygnatariuszami byli PKP S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdynia, PKP Cargo S.A., Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, gmina Nowa Wieś Wielka i wojewoda kujawsko-pomorski. Spółka celowa przygotuje projekt oraz dokumentację nowego centrum logistycznego.

– Podczas spotkań roboczych, które odbyły się w ramach tej inicjatywy, przedyskutowano założenia projektu oraz określono działania, które należy podjąć, aby stworzyć warunki do realizacji budowy terminala intermodalnego w Emilianowie. Prace zmierzają do powołania spółki celowej, która będzie odpowiadała za realizację projektu. Trwają też prace nad warunkową umową inwestycyjną związaną z realizacją projektu – poinformował Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP SA.

Modernizacja magistrali kolejowej

Na ilustracji: Trasa linii kolejowej nr 201 – północnej części zbudowanej za czasów II Rzeczypospolitej, magistrali węglowej (opr. K.N.). Źródło mapy podstawowej: Rozkład jazdy PKP

Aby usprawnić połączenia towarowe i przygotować się na prognozowany wzrost wolumenu połączeń intermodalnych na tym kierunku zdecydowano o uruchomieniu trzeciej odnogi magistrali Bałtyk – Adriatyk. Linia kolejowa nr 201 zbudowana została w 1938 r. i była to obok budowy Portu Gdynia największa inwestycja polska w okresie międzywojennym. W 1922 r. polski Sejm podjął decyzję o budowie Portu Gdynia, a budowa nowej linii kolejowej była częścią tej inwestycji. Magistrala ta zapewniała połączenie przemysłowego regionu Śląska z Portem Gdynia z pominięciem Wolnego Miasta Gdańsk. Projekt Magistrali Węglowej wykonano w latach 1926–1928.

Plany inwestycyjne PKP PLK odnośnie linii 201 są ambitne i są odpowiedzią na wzrost przeładunków w Porcie Gdynia (o 2,3% w I kw. 2020). Modernizacja obejmie dobudowę drugiego toru na odcinku Maksymilianowo – Gdańsk Osowa oraz trzeciego toru na odcinku Gdańsk Osowa – Gdynia Główna. Ponadto linia zostanie zelektryfikowana oraz dostosowana do prędkości 140 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla składów towarowych, co jest obecnie standardem w przypadku kolei intermodalnej.

Źródło ilustracji: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Modernizacja linii nr 131 i 201 uraz utworzenie tu sieci terminali przeładunkowy w tym zwłaszcza w Bydgoszczy i Zduńskiej Woli Karsznicach może spowodować wzrost zainteresowania korzystaniem z usług przeładunkowych trójmiejskich portów nie tylko wśród polskich operatorów logistycznych ale tez wśród potencjalnych klientów z państw położonych za naszą południową granicą. To będzie kluczowy czynnik dla powodzenia realizowanych w Gdyni inwestycji takich jak Port Zewnętrzny czy nowy Publiczny Terminal Promowy. Transport intermodalny wymaga budowy całego łańcucha różnych elementów infrastruktury. To złożone przedsięwzięcie, w którym o sukcesie decyduje dobra współpraca i koordynacja zarządów portów morskich, zarządcy infrastruktury kolejowej, terminali przeładunkowych oraz operatorów logistycznych – wynika z informacji, które przekazał Dział Marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Warto wiedzieć, że suchy port ma być nie tylko w rejonie Bydgoszczy. Zbudowanie takiego obiektu planowane jest także w Zajączkowie Tczewskim i ma on służyć również Morskiemu Portowi Gdańsk.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *