ThyssenKrupp w Gdańsk Olivia Six

Stolica województwa pomorskiego staje się światowym ośrodkiem obsługi globalnych firm. Pod opieką SSC w Oliwie będzie kilkaset spółek należących do ThyssenKrupp

Gdańsk kadrowo – księgowym „mózgiem” świata?

– Przygotowujemy się do rozpoczęcia przejęcia procesów kadrowo – płacowych ze spółek z całego świata – takie słowa padły w piątek, 11 września 2015 roku, w jednym z wieżowców biurowych w Olivia Business Centre (OBC) w Gdańsku. To nie pomyłka. Gdańsk staje się globalnym centrum. Chodzi zaś o obsługę około 600 spółek, należących do koncernu ThyssenKrupp, który właśnie tego dnia uroczyście otwierał w Gdańsku własne SSC – Shared Services Center – czyli Centrum Usług Wspólnych.

W ten sposób światowy koncern ThyssenKrupp dobitnie potwierdził plany z zeszłego roku dotyczące umacniania swej obecności w Gdańsku. Już pracę ma tam ponad 40 osób . W ciągu kilku lat liczba zatrudnionych może przekroczyć nawet 700, a niewykluczone – czego życzył podczas uroczystości otwarcia biura Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta Gdańska – że będzie to czterocyfrowa liczba miejsc pracy w SSC obsługującym spółki z grupy kapitałowej ThyssenKrupp, znajdujące się w różnych krajach świata.

ThyssenKrupp, światowy lider przemysłowy, rozwija projekt w Gdańsku na wynajętych 5 000 metrów kwadratowych powierzchni biurowej w budynku Olivia Six, należącym do kompleksu Olivia Business Centre. Zatrudni kolejnych specjalistów z księgowości i finansów oraz do spraw zasobów ludzkich w firmie. SSC zajmuje się korporacyjnymi procesami biznesowymi; działa na rzecz spółek z grupy ThyssenKrupp, znajdujących się w różnych miastach na świecie.

IMG_6392

– Wysoko rozwinięte środowisko SSC, dobrze wykształcona kadra i wysoka jakość usług – te argumenty przekonały nas do utworzenia w Gdańsku Globalnego Centrum Usług Wspólnych ThyssenKrupp – powiedział Guido Kerkhoff, dyrektor finansowy ThyssenKrupp.

Od samego początku inwestycja wspierana była przez inicjatywę Invest in Pomerania, w szczególności przez Agencję Rozwoju Pomorza oraz Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA), za co serdecznie dziękuję – dodał dyrektor Guido Kerkhoff.

ThyssenKrupp to zdywersyfikowana grupa przemysłowa z naciskiem na tradycyjną produkcję materiałową i zwiększającym się udziałem w sektorze inwestycyjnym oraz usługach biznesowych. Zatrudnia około 155 000 osób z prawie 80 krajów. Pracują oni z pasją oraz doświadczeniem, tworząc technologie, produkty i świadcząc usługi na rzecz zrównoważonemu rozwojowi. Innowacje oraz postęp techniczny są kluczowymi czynnikami w zarządzaniu globalnym wzrostem oraz wykorzystywaniem zasobów nieodnawialnych w zrównoważony sposób. Z doświadczeniem inżynieryjnym w obszarach „technologicznym”, „zakładów przemysłowych” oraz „materiałów”, ThyssenKrupp pozwala klientom na zdobycie przewagi na rynku globalnym oraz wytwarzanie innowacyjnych produktów w sposób oszczędny i przyjazny dla środowiska – zapewniał dyrektor Guido Kerkhoff.

IMG_6383

ThyssenKrupp znajduje się blisko klientów dzięki ponad 2 200 zakładom produkcyjnym, biurom, oraz punktom serwisowym na całym świecie. Obecność na globalnym rynku zapewnia sobie poprzez spółki Grupy i przedstawicielstwa w ponad 80 krajach. Regionalne centrale posiada w Azji, Chinach, Indiach, Północnej oraz Południowej Ameryce. Shared Services Center (SSC) znajdują się w Polsce, Niemczech (Bochum) oraz Indiach; są to główne centra zajmujące się księgowością, human resources, IT oraz real estate.

– Otwarcie Biura ThyssenKrupp w Gdańsku to bardzo dobry dzień dla całego regionu pomorskiego – podkreślił Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego, zwracając się do reprezentantów władz ThyssenKrupp. – Dziękuję, że nam zaufaliście; wierzę, że wywiążemy się ze zobowiązań przyjętych podczas negocjacji.

ThyssenKrupp zależy również na kontynuacji współpracy z uczelniami wyższymi, której celem będzie utworzenie studium Business Process Outsourcing (BPO) w języku niemieckim i angielskim oraz dodatkowo różnych szkoleń, które dadzą studentom możliwość odbycia praktyki już podczas studiów oraz rozwoju kompetencji zawodowych. Wspólnie z uczelniami wyższymi, ThyssenKrupp planuje utworzyć unikatową ofertę edukacyjną, koncentrującą się na takich dziedzinach jak: rachunkowość finansowa, zarządzanie, outsourcing procesów biznesowych, zarządzanie procesami transakcyjnymi, nadzorowanie projektów międzynarodowych, wsparcie międzynarodowych procesów HR, szkolenie z systemu klasy ERP – SAP. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim oraz niemieckim.

– ThyssenKrupp już wcześniej był w Gdańsku. W 2009 roku musiał nieco zmniejszyć swą działalność – przypomniał Andrzej Bojanowski, wiceprezydent Gdańska. – Teraz wykorzystuje doskonałe warunki, jakie stworzył Maciej Grabski, który zbudował jeden z największych zespołów biurowców – Olivia Business Centre, a to zaowocowało powstawaniem w pobliżu kolejnych takich ośrodków.

IMG_6419

ThyssenKrupp ma swe biuro na 11 piętrze Olivia Six. Jego otwarcia dokonali (na zdjęciu od lewej): Lars Hölzer – przewodniczący Rady Nadzorczej ThyssenKrupp Services Gdańsk, Guido Kerkhoff – dyrektor finansowy ThyssenKrupp, Robert Góra – dyrektor Centrum Usług Wspólnych ThyssenKrupp w Gdańsku.

– Nasze Globalne Centrum Usług Wspólnych oferuje dużo interesujących nowych miejsc pracy – powiedział Robert Góra, dyrektor Centrum Usług Wspólnych ThyssenKrupp w Gdańsku. – Przez najbliższe lata centrum będzie się dynamicznie rozwijało. Poszukujemy dobrze wykształconych osób, które zainteresowane są pracą w strukturach SSC międzynarodowej firmy. Naszą strategią jest utworzenie centrum wiedzy w takich dziedzinach jak finanse i rachunkowość, procesy HR oraz zarządzanie nieruchomościami. Wierzymy, że nasi pracownicy, dobrze znający języki europejskie oraz silnie zorientowani na klienta, zapewnią wysoką jakość obsługi spółek koncernu na świecie.

IMG_6435

Szczegóły wynikają z dalszych informacji, przekazanych przez dyrektora Roberta Górę. ThyssenKrupp Group Services Gdańsk to pierwsze Centrum Usług Wspólnych (SSC). Jest ważną częścią strategii ThyssenKrupp mającej na celu zbudowanie specjalistycznych centrów w globalnej sieci SSC z międzynarodowymi lokalizacjami w Europie, Azji i Brazylii.

ThyssenKrupp w Gdańsku obecnie zatrudnia 46 osób, jednak pod koniec roku będzie ich około 100. Centrum to, ciągle rozwijane przez najbliższych 5-7 lat, stworzy około 700 miejsc pracy. Będzie to największe centrum GSS – Global Shared Services – Globalnych Usług Wspólnych.

ThyssenKrupp Group Services Gdańsk oferuje wysoko zmotywowanym absolwentom, specjalistom i profesjonalistom unikatową możliwość rozwoju umiejętności oraz planowania ścieżki kariery w międzynarodowej korporacji. Współpraca z uniwersytetami owocować będzie ofertą specjalistycznej edukacji – np. kursów oraz studiów dających szeroki zakres wiedzy na temat rachunkowości korporacyjnej i finansowej, outsourcingu procesów biznesowych, płac oraz procesów kadrowo – administracyjnych.

IMG_6421

Z biur ThyssenKrupp w Gdańsku jest piękny widok na Zatokę.

Strategią biznesową ThyssenKrupp jest przeniesienie szerokiego zakresu procesów, krok po kroku, ze spółek ThyssenKrupp Group w Niemczech, Europie oraz pozaeuropejskich, do SSC Gdańsk. Ma ono przejąć odpowiedzialność za procesy w obszarach: finanse i księgowość; należności oraz zobowiązania; koordynacja oraz weryfikacja procesów podróży oraz księgowanie wydatków podróżnych; kadry i płace; księgowość płacowa; wsparcie i administracja procesów kadrowo – płacowych; zarządzanie nieruchomościami; zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością ThyssenKrupp; usługi IT; zarządzanie usługami dla usług infrastrukturalnych świadczonych przez partnera zewnętrznego.

SSC w Gdańsku zatrudnia wysoko wykwalifikowanych oraz bardzo zmotywowanych pracowników posiadających następujące kompetencje: doświadczenie w finansach i rachunkowości, kadrach i płacach, zarządzaniu nieruchomościami lub IT; doświadczenie w środowisku centrów usług wspólnych; zorientowanie na klienta; wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji; dobra znajomość angielskiego lub niemieckiego; usystematyzowane, metodyczne i analityczne podejście do pracy; wysokie standardy dotyczące własnej pracy

Dyrektor Robert Góra podziękował Uniwersytetowi Gdańskiemu oraz Sopockiej Szkole Wyższej za współpracę.

IMG_6453

Miłym zaskoczeniem dla zebranych były słowa podziękowania, jakie wypowiedział Tomasz Strug, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa. Pan przewodniczący poinformował, że ThyssenKrupp posadził w Gdańsku Oliwie 46 drzewek – tyle, ilu obecnie zatrudnia osób. Dyrektor Robert Góra podkreślił, że drzewa symbolizują zakorzenienie się w ziemi na długo, i że z pobytu w Gdańsku ThyssenKrupp będzie miał wiele pożytku.

ThyssenKrupp jest światowym liderem w wielu dziedzinach przemysłu ciężkiego (m.in. metalurgicznym, samochodowym, stoczniowym) oraz oferuje również szeroki wachlarz usług. Ponad 155 000 pracowników w prawie 80 krajach pracuje z pasją i technologiczną wiedzą dla rozwoju wysokiej jakości produktów oraz inteligentnych procesów przemysłowych i usług na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ich umiejętności i zaangażowanie są podstawą sukcesu. W roku obrotowym 2013/2014 ThyssenKrupp odnotował sprzedaż w wysokości około 41 miliardów euro.

Invest in Pomerania, która pomagała koncernowi ThyssenKrupp w osiedleniu się w Gdańsku, jest regionalną inicjatywą, która w oparciu o zasadę non-profit pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. Oferuje szerokie wsparcie podczas procesu inwestycyjnego, a także kompleksową opiekę poinwestycyjną. Całość systemu opiera się na zasadzie one-stop-hhop.

Inicjatywę Invest in Pomerania tworzą Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, miasta: Gdańsk, Gdynia, Słupsk i Sopot, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, InvestGDA oraz Agencja Rozwoju Pomorza, która koordynuje działania.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *