To już prawie pewne, że główna siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej zostanie przeniesiona z Gdańska do Warszawy – taką wiadomość przekazali 10 lipca 2018 roku, uczestnicy wyjazdowego posiedzenia sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Fot. Kazimierz Netka.

Pomorskie chwali się swym niezwykłym na skalę kraju podejściem do wyłaniania i rozwoju inteligentnych specjalizacji. Szczyci się również posiadaniem przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni unikatowej aparatury – takie są główne tematy rozpoczętego we wtorek, 10 lipca 2018 roku w Gdańsku, wyjazdowego posiedzenia sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie zapominajmy jednak o… zegarze pulsarowym.

Pomorskie zabłysło w skali kraju. Wymyśliło unikatowy sposób wyboru kierunków rozwoju regionów. Chodzi o wyłanianie inteligentnych specjalizacji gospodarki Pomorza (ISP). O tym mówi się już od kilku lat, a we wtorek, 18 lipca 2018 roku, zasady te, niezwykle ważne dla rozwoju innowacji, poznali członkowie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – podczas swego pobytu w Trójmieście. Pomorzanie przedstawili swe pomysły podczas posiedzenia tej Komisji, odbywającego się w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości „Starter”.

Wcześniej parlamentarzyści zajrzeli do głównej siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Jest nam bardzo miło być na wyjazdowym posiedzeniu w tym szczególnym miejscu, jeśli chodzi o innowacyjność i przedsiębiorczość – powiedział, podczas spotkania w „Starterze”, poseł Paweł Pudłowski – przewodniczący Komisji. – Jesteśmy już po spotkaniu w Polskiej Agencji Kosmicznej, a jutro będziemy w Akademii Marynarki Wojennej.

Z pobytu Komisji na Wybrzeżu, bardzo zadowolony jest poseł Marcin Horała, członek Komisji.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Cieszymy się, że koleżankom i kolegom możemy pokazać to, co ziemia pomorska w innowacyjności ma najlepszego – powiedział poseł Marcin Horała. Podkreślił, że gospodarka morska też może być innowacyjna i absorbować najnowocześniejsze rozwiązania. Akademia Marynarki Wojennej to wyjątkowy ośrodek akademicki, jedyny w Polsce o tym charakterze. Tam, członkowie sejmowej komisji będą mogli zobaczyć urządzenia, na których ćwiczą studenci – na symulatorach najwyższej światowej klasy. Mam nadzieję, że ta innowacyjna gospodarka stanie się jeszcze mocniejsza i będzie znakiem rozpoznawczym Trójmiasta i całego Pomorza. Mam nadzieję, że staniemy się wyznacznikiem przykładem dla całego kraju, ale nasze ambicje sięgają jeszcze dalej – dodał poseł Marcin Horała.

– Każdy wyjazd jest idealną okazją do porównania tego, co na co dzień w warszawie możemy zobaczyć na papierze i sprawdzenia tego w rzeczywistości – mówił poseł Maciej Masłowski. Podczas wyjazdów dużo się uczymy możemy sporo zaobserwować, wyciągnąć wnioski – tak, by móc później skuteczniej reagować i działać dla dobra regionu, kraju. Dzisiaj w Polskiej Agencji Kosmicznej rozmawialiśmy o nowoczesnych technologiach, o tym, jak mogą być wykorzystywane dane satelitarne w rolnictwie.

– Dla mnie to powrót do Gdańska – powiedział poseł Marcin Mężydło, członek Komisji. – Studiowałem na Politechnice Gdańskiej, a poza tym innowacyjnością, szczególnie telekomunikacją zajmuję się od dawna. Mam długi staż w parlamencie i pilnuję telekomunikacji, by nikt nie zepsuł jej konkurencyjności i dlatego jestem w Komisji Innowacyjności. Byliśmy w różnych miejscach w kraju, ale obserwuję Gdańsk i zauważam, że on się wyjątkowo rozwinął. W latach 90. nie był tak prorozwojowy; wtedy bardziej rozwijała się Gdynia. Obecnie zauważam, że za prezydentury Pawła Adamowicza nastąpił imponujący rozwój Gdańska. Myślę, że jest to rozwój porównywalny do tego, jaki wystąpił we Wrocławiu, jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne. Chcę zobaczyć, jak Gdańsk wykorzystuje inkubatory przedsiębiorczości, które powstały dla rozwoju nowoczesnych technologii.

A Gdańsk i województwo pomorskie chętnie się swymi doświadczeniami dzielą.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Cieszymy się z wizyty posłów na Sejm dlatego, że chcemy się podzielić tymi doświadczeniami, które są inne od tych, które mają pozostałe województwa – mówił Ryszard Świlski – wicemarszałek województwa Pomorskiego, podczas spotkania w Inkubatorze „Starter”. Do inteligentnych specjalizacji Pomorza podeszliśmy nieco inaczej. Rozpoczęliśmy oddolny dialog z ponad 400 podmiotami biorącymi udział w przygotowaniu ISP, co nas wyróżnia. Chcemy podsumować prace z kilku ostatnich lat, a efekty będą znane już wkrótce.

Nawiązując do pobytu Komisji w Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku, poseł Paweł Pudłowski – przewodniczący Komisji – powiedział, że rozmawiano tam między innymi o wykorzystaniu danych satelitarnych do intensyfikacji upraw w rolnictwie, a także do analiz nawodnienia terenów. Jeśli chodzi o sprawę przeniesienia głównej siedziby PAK do Warszawy, to jest przygotowywana w tej sprawie ustawa. Do rozważenia jest to, czy w Gdańsku pozostawić dyrekcję PAK do spraw nauki oraz edukacji.

 

Fot. Kazimierz Netka

Z naszych spostrzeżeń wynika, że Polska Agencja Kosmiczna (PAK) powinna pozostać w Gdańsku. Gdańszczanie, Pomorzanie, posiadają światowy dorobek naukowy w technologiach kosmicznych. A badania Wszechświata w Gdańsku mają kilkuwiekową tradycje. W Gdańsku powstał pierwszy w świecie zegar pulsarowy. Jeśli jednak PAK miałaby pozostać w Gdańsku, to trzeba by biuro tej prestiżowej , o randze międzynarodowej instytucji, przenieść z Suchanina od centrum Gdańska. Na przykład, w pobliże mechanizmów zegara pulsarowego…

 

Fot. Kazimierz Netka

Uczestnicy wyjazdowego posiedzenia sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, koncentrowali się w Gdańsku na inteligentnych specjalizacjach, wykorzystaniu funduszy unijnych na rozwój innowacyjności. W obradach w siedzibie Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER, uczestniczyli oprócz wymienionych wyżej osób, także posłowie: Barbara Bubula – zastępca przewodniczącego; Paweł Arndt  –  zastępca przewodniczącego Komisji; Witold Czarnecki.

 

Fot. Kazimierz Netka

Marta Leśniak – zastępca dyrektora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju mówiła o krajowych inteligentnych specjalizacjach, porównując metody ich wyłaniania ze sposobami tworzenia tych specjalizacji w Pomorskiem. Pani dyrektor podkreśliła, że Pomorskie rzeczywiście może być pod tym względem wzorem dla innych województw.

 

Fot. Kazimierz Netka

O specyfice Pomorza, jeśli chodzi o innowacje oraz inteligentce specjalizacje, mówili m.in.: Adam Mikołajczyk – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP);

Fot. Kazimierz Netka

Karolina Lipińska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP;

 

Fot. Kazimierz Netka

Anna Hutyra – zastępca dyrektora Programów Rozwojowych UMWP; Marcin Stefański – dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki UMWP; Piotr Grzelak – zastępca prezydenta Gdańska;

 

Fot. Kazimierz Netka

Tomasz Szymczak – prezes zarządu Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, opiekującej się „Starterem”.

W środę, 11 lipca 2018 roku, Komisja będzie kontynuować swe posiedzenie wyjazdowe – w sali Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Tam przedstawiona zostanie informacja Ministra Obrony Narodowej na temat nowoczesnych technologii w armii. Według programu, informację na temat nowoczesnych technologii w kształceniu na Akademii Marynarki Wojennej (AMW), przedstawić ma prorektor ds. kształcenia, komandor dr hab. Dariusz Bugajski, prof. AMW.

Niestety, Pomorskie źle wykorzystało pobyt parlamentarzystów w Gdański. Za mało chwaliło się posiadaniem wspomnianego już zegara pulsarowego – unikatowego na skalę świata urządzenia, wykorzystującego Kosmos…

Kazimierz Netka

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *