Transport Week 2016 – sześć wizji rozwoju świata do 2050 roku

O Wiśle, Bugu, Bałtyku, Adriatyku, Morzu Czarnym, portach, kolejach, statkach, szosach i samochodach – na międzynarodowej konferencji w Uniwersytecie Gdańskim.

Jak połączyć ludzi, morza, porty…

Reprezentanci różnych krajów uczestniczą w rozpoczętej 8 marca w Sopocie międzynarodowej konferencji: Transport Week. To już szóste z kolei takie spotkanie – przypomniał, otwierając obrady, Alan Arent – dyrektor Działu Marketingu i Ewentów w Actia Forum. Dyrektor Arent powitał uczestniczących w konferencji przedstawicieli czołowych linii żeglugowych i kontenerowych, portów morskich, operatorów terminali i portów, promowych przewoźników, dostawców technologii, a także europejskich stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

DSCN3573Na zdjęciu: Uczestnicy inauguracyjnej debaty na Transport Week 2016. Fot. Kazimierz Netka.

„Tydzień transportowy” potrwa trzy dni, ale poruszana na nim tematyka zasługuje, na to, żeby o tych zagadnieniach mówić nie tylko tydzień, ale znacznie dłużej i częściej, szukając rozwiązań problemów. Przewozy, komunikacja to bowiem „nerw” naszego życia gospodarczego. Transport Week, jest głównie poświęcony portom i przewozom morskim, ale lotnictwo, przewozy pociągowe i samochodowe, śródlądowy transport wodny mają tu niebagatelne znaczenie. Chodzi bowiem o zapewnienie portom dobrej łączności z zapleczem lądowym.

DSCN3552Na zdjęciu: Gmach Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Tu odbywa się Transport Week 2016. Fot. Kazimierz Netka.

Tematyka pierwszego dnia obrad Transport Week dotyczyła przyszłości m.in. portów i przewozów statkami. Obejmowała ochronę środowiska, zastosowanie „genów” nowoczesnych technologii. Poruszano też problematykę stale wzrastającej konsumpcji oraz konieczności związanego z tym zwiększania produktywności. Obradom pierwszej części przewodniczył Steven Bouckaert, dyrektor MTBS.

DSCN3563Na zdjęciu: Przemysław Myszka – redaktor naczelny Baltic Transport Journal. Fot. Kazimierz Netka.

Przemysław Myszka – redaktor naczelny Baltic Transport Journal, mówiąc o świecie transportu i logistyki w 2050 roku, przedstawił 6 scenariuszy – wizji rozwoju. Oto one: Coraz więcej, więcej, więcej; Megapolis, czyli olbrzymie miasta; Dla mnie, moje, ja; Nie ufaj nikomu; Bezpieczeństwo; Maszyny przejmują władzę.

DSCN3601Na zdjęciu: O szansach transportu morskiego mówi Johan Algell – wiceprezes Maritime Operations SSPA Sweden AB. Fot. Kazimierz Netka.

O wyzwaniach i szansach portów i transportu morskiego – w odniesieniu do Bałtyku mówił Johan Algell – wiceprezes Maritime Operations SSPA Sweden AB. Nasze oczekiwania są oczywiste: wydajny, tani, zrównoważony system transportu towarów i ludzi. Nad Bałtykiem ciągle trwa konkurencja między różnymi rodzajami transportu. Duże znaczenie mają tu wprowadzone w ubiegłym roku dyrektywy dotyczące ochrony powietrza – m.in. związane z koniecznością stosowania paliwa statkowego ze znikomą zawartością siarki.

Niezmiernie ważnym tematem były „Czyste statki”.

PrzechwytywanieNa zdjęciu: O potrzebie nowych mechanizmów finansowych mówi Carl Carlsson – prezes Zero Vision Tool, dyrektor do spraw zrównoważonego rozwoju, badań oraz innowacji w Stowarzyszeniu Szwedzkich Armatorów.Fot. Kazimierz Netka.

Jak wprowadzać innowacje do terminali – wyjaśniał Ingo Marko, Senior Consultant, VP — Introduction of smart terminal vehicles – tendencies by suppliers Logistics Division, INFORM. Według programu, o zrównoważonym porcie miał mówić Gun Rudeberg – radca prawny i szef działu do spraw ochrony środowiska Portu w Sztokholmie.

Julian Skelnik – dyrektor do spraw kontaktów zagranicznych i public relations Zarządu Morskiego Portu Gdańsk przedstawił zagadnienie wyzwań portu przyszłości.

O ułatwieniach w porcie jako odpowiedzi na stosowanie LNG jako paliwa mówił Jonas Kimontas – szef projektów w AB „Klaipedos Nafta”.

DSCN3585Na zdjęciu: Uczestnicy inauguracyjnej debaty na Transport Week 2016. Fot. Kazimierz Netka.

Podczas sesji poświęconej obszarom, w których obowiązują zaostrzone normy dotyczące emisji siarki (SECA), dyskusję moderował Bogdan Ołdakowski – sekretarz generalny Organizacji Portów Bałtyckich, prezes i twórca Actia Forum. Wypowiadali się: Poul Woodwall – dyrektor ds. środowiska i zrównoważonego rozwoju w spółce DFDS Seaways; Ioannis Mispinas – menedżer w spółce EMSA; Staffan Herlin – szef marketingu i sprzedaży w spółce Finnlines.

DSCN3582Na zdjęciu: Uczestnicy inauguracyjnej debaty na Transport Week 2016. Fot. Kazimierz Netka.

W dyskusji poświęconej portom przyszłości: wizji, wyzwaniom, wydajności, uczestniczyli: Gun Rudeberg – reprezentujący Port Stockholm; Krzysztof Gromadowski – dyrektor ds. międzynarodowej współpracy w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia; Julian Skelnik – dyrektor w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk. Moderatorami byli: Przemysław Myszka – redaktor naczelny Baltic Transport Journal oraz Przemysław Opłocki – szef marketingu i sprzedaży w Baltic Transport Journal.

Obrady w dniu 9 marca 2016 roku koncentrować się będą na przewozach kontenerowych, żegludze śródlądowej, turystyce wodnej, a także powiązaniu transportu rzecznego z portami i żeglugą oceaniczną. Tego dnia odbędzie się seminarium pt. „Rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce”, organizowane przez RIGP oraz portal Pracujwlogistyce.pl. Podczas tego spotkania przeanalizowany zostanie polski rynek przewozów śródlądowych. Prof. Adam Bolt z Politechniki Gdańskiej przedstawi uwarunkowania hydrotechniczne komunikacji śródlądowej, a Marek Świeczkowski – przewodniczący Rady Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe przybliży temat innowacji w żegludze, m.in. statków napędzanych silnikami elektrycznymi. W ramach tej sesji Michał Górski – prezes zarządu spółki Pętla Żuławska powie o rozwoju turystyki wodnej w  Polsce.

DSCN3572

Na zdjęciu: Uczestnicy inauguracyjnej debaty na Transport Week 2016. Fot. Kazimierz Netka.

Seminarium organizowane przez RIGP i Pracujwlogistyce.pl skupi się też na wyzwaniach dla transportu intermodalnego. Uczestnicy dowiedzą się m. in. jak szukać połączeń i operatorów, a także o obsłudze zleceń spedycyjnych i transportowych w dobie najnowszych rozwiązań informatycznych.

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na seminarium pt.: „Kształcenie studentów a oczekiwania rynku transportowego”.  Oprócz wystąpień przedstawicieli Pracodawców Pomorza, którzy przybliżą profil „wymarzonego kandydata do pracy”, to swoimi doświadczeniami podzielą się również studenci w ramach podsumowania badania „Prawda o praktykach”.

W środę, 9 marca, zostaną też omówione europejskie korytarze transportowe, a także przedstawiona szansa, jaką te korytarze stwarzają dla rozwoju polskiej gospodarki i jej integracji z rynkami wschodniej i zachodniej Europy. Temat ten jest inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ, a tytuł tej koncepcji brzmi: „Global Compact w Polsce”. Łączy ona programy: „Bałtyk” oraz „Żegluga Śródlądowa”. Raporty „Żegluga Śródlądowa – Wisła” oraz raport „Bałtyk dla Wszystkich” stały się punktem wyjściowym do ważnych debat na temat potencjału rozwoju regionu Morza Bałtyckiego oraz  korytarzy transportowych.

DSCN3568Na zdjęciu: Maszyny przejmują władzę – scenariusz autorstwa Przemysława Myszki – redaktora naczelnego Baltic Transport Journal; ostatni z sześciu, które przedstawił na Transport Week 2016. Fot. Kazimierz Netka.

Podczas Transport Week 2016 ma się odbyć kolejna debata na temat tej inicjatywy ONZ: „Europejskie korytarze transportowe szansą na rozwój polskiej gospodarki i większą integrację z rynkami wschodniej i zachodniej Europy – wyzwania i potrzeby” – informuje Anna Lewandowska – koordynatorka projektu Global Compact Poland – UN Secretary General Initiavive.

– Zgodnie z założeniami kontynuujemy realizację programów Żegluga Śródlądowa oraz Bałtyk równolegle – informuje Anna Lewandowska. – Ich spoiwem jest koncepcja rozwoju korytarzy transportowych łączących Bałtyk z południem, zachodem i wschodem Europy, także w oparciu o Transeuropejską Sieć Transportową (TEN-T), nową strategię unijną, która jest szansą na rozwój ekonomiczny, społeczny oraz środowiskowy i klimatyczny zarówno dla świata biznesu jak i dla nas, mieszkańców Europy. Pod koniec ubiegłego roku nawiązaliśmy współpracę z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Chodzi bowiem również o to, by połączyć nie tylko Bałtyk z Adriatykiem (korytarzem lądowym Bałtyk – Adriatyk), ale też z Morzem Czarnym.

DSCN3587Na zdjęciu: Uczestnicy inauguracyjnej debaty na Transport Week 2016. Fot. Kazimierz Netka.

Transport Week to ważne wydarzenie zarówno w Polsce, jak i w Europie. Każdego roku gromadzi znakomitych prelegentów oraz przedstawicieli z branży polskiej oraz europejskiej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął m. in. Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk. Konferencja potrwa trzy dni; odbywać się będzie głównie w Sopocie, W Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiczny, ul. Armii Krajowej 119/121.

Ostatni dzień obrad: czwartek, 10 marca, poświęcony jest transportowi intermodalnemu. Planowana jest wizyta uczestników w DCT Gdańsk – w Deepwater Container Terminal – w głębokowodnym porcie dla jednych z największych statków oceanicznych – kontenerowców – na Zatoce Gdańskiej.

DSCN3625Na zdjęciu: Ceny paliw – jeden z problemów transportu morskiego, które przedstawił na Transport Week 2016 Johan Algell – wiceprezes Maritime Operations SSPA Sweden AB.Fot. Kazimierz Netka.

przez Transport Week to ważne wydarzenie zarówno w Polsce, jak i w Europie. Każdego roku gromadzi znakomitych prelegentów oraz przedstawicieli z branży polskiej oraz europejskiej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął m. in. Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk. Konferencja odbywa się w Sopocie, W Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiczny, ul. Armii Krajowej 119/121.

Więcej informacji oraz szczegółowy program wydarzenia dostępne są na stronie http://www.transportweek.eu/ .

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *