Polska przystąpi do AGN – Europejskiego Porozumienia w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu. Już złożyliśmy wniosek w ONZ, w Genewie

Dzięki AGN łatwiej uzyskamy pieniądze na regulację Wisły, Odry, a także innych rzek; na przystosowanie ich do transportu towarów i ludzi statkami

Rząd stawia na rozwój śródlądowej gospodarki wodnej

Nowa epoka nastaje w rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce. Nasz rząd chce ratyfikować konwencję AGN, ustanowioną przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Chodzi o przystąpienie Polski do Europejskiego Porozumienia w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu (European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance; Accord Européen Sur Les Grandes Voies Navigables – AGN).

DSCN4003Na zdjęciu: Spotkanie zorganizowane w ramach realizacji programu Global Compact w Polsce – wtedy dowiedzieliśmy się o planach akcesji Polski do AGN. Wiadomość tę podano 09 marca 2016 r., podczas międzynarodowej konferencji „Transport Week” w Sopocie. Fot. Kazimierz Netka.

Poinformowali o tym 09 marca 2016 roku, w Sopocie, podczas konferencji „Transport Week”: Łukasz Kolano – dyrektor Global Compact w Polsce, Anna Lewandowska – koordynatorka programu Global Compact w Polsce oraz Krzysztof Błaszkiewicz z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

DSCN4024Na zdjęciu: Krzysztof Błaszkiewicz z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podaje szczegóły dotyczące polskiej akcesji do AGN. Fot. Kazimierz Netka.

– Ministerstwo przygotowuje dokumentację niezbędną do wszczęcia procedury ratyfikacyjnej – poinformował Krzysztof Błaszkiewicz. – Obecnie trwają konsultacje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, właściwym do wszystkich spraw związanych z podpisywaniem umów międzynarodowych. Chęć przystąpienia Polski do porozumienia AGN została już zgłoszona Europejskiemu Komitetowi Gospodarczemu przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Oficjalnie więc zadeklarowaliśmy wolę akcesji do AGN.

DSCN4056Na zdj.: Uczestnicy debaty pt. „Europejskie korytarze transportowe szansą na rozwój polskiej gospodarki i większą integrację z rynkami wschodniej i zachodniej Europy – wyzwania i potrzeby”. Fot. Kazimierz Netka.

Konwencja AGN wprowadzi nasze rzeki do strategicznej sieci europejskich wodnych dróg transportowych – informuje Biuro Prasowe Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Konwencja AGN to jednocześnie zobowiązanie do zapewnienia drogom wodnym co najmniej IV klasy żeglowności. Ratyfikacja powinna nastąpić jeszcze w tym roku. Otworzy to nam dostęp do ogromnych funduszy unijnych przeznaczonych na finansowanie rozwojowi europejskich korytarzy transportowych.

DSCN4065Na zdjęciu: Uczestnicy debaty pt. „Europejskie korytarze transportowe szansą na rozwój polskiej gospodarki i większą integrację z rynkami wschodniej i zachodniej Europy – wyzwania i potrzeby”. Fot. Kazimierz Netka.

Informacja o rychłym przystąpieniu Polski do AGN została podana podczas dyskusji pt. „Europejskie korytarze transportowe szansą na rozwój polskiej gospodarki i większą integrację z rynkami wschodniej i zachodniej Europy – wyzwania i potrzeby”. Wyniki tej debaty, prowadzonej z udziałem ekspertów, posłużą do aktualizacji dwóch raportów: „Żegluga Śródlądowa- Wisła” oraz „Bałtyk dla Wszystkich”, powstających w ramach Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ „Global Compact w Polsce” . Raporty te  w nowej wersji poznamy podczas EFNI – Europejskiego Forum Nowych Idei, pod koniec września 2016 roku, w Sopocie.

DSCN4074Na zdj.: Uczestnicy debaty pt. „Europejskie korytarze transportowe szansą na rozwój polskiej gospodarki i większą integrację z rynkami wschodniej i zachodniej Europy – wyzwania i potrzeby”. Fot. Kazimierz Netka.

Konwencja AGN podpisana została 19 stycznia 1996 roku w Genewie – poinformowano podczas debaty dotyczącej korytarzy transportowych. AGN to podstawowy dokument, wskazujący na kierunki rozwoju sieci dróg wodnych śródlądowych w Europie, którego celem jest wprowadzenie ram prawnych, ustalających skoordynowany plan dla rozwoju i budowy sieci śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu, opartej o uzgodnione parametry infrastrukturalne i eksploatacyjne.

DSCN4058Na zdj.: Uczestnicy debaty pt. „Europejskie korytarze transportowe szansą na rozwój polskiej gospodarki i większą integrację z rynkami wschodniej i zachodniej Europy – wyzwania i potrzeby”. Fot. Kazimierz Netka.

Sieć ujęta w Konwencji AGN podzielona jest na dziewięć głównych wodnych ciągów transportowych o długości ponad 27 tys. km i łączy porty 37 krajów europejskich. Państwo, które nie podpisało Konwencji do 30 września 1997 r., może teraz, na podstawie art. 7 Konwencji AGN, przystąpić do tego porozumienia tylko w drodze akcesji – złożenia odpowiedniego dokumentu Sekretarzowi Generalnemu ONZ.

DSCN4051Na zdj.: Uczestnicy debaty pt. „Europejskie korytarze transportowe szansą na rozwój polskiej gospodarki i większą integrację z rynkami wschodniej i zachodniej Europy – wyzwania i potrzeby”. Fot. Kazimierz Netka.

Nie jest przewidziana określona forma dokumentu, ale muszą znajdować się w nim wszystkie wymagane informacje. W celu przyśpieszenia procesu akcesji należy przesłać oryginał dokumentu do siedziby Sekretarza Generalnego ONZ w Nowym Jorku wraz z jego tłumaczeniem na język angielski i/lub francuski. Na podstawie art. 8 ust. 2 Konwencji AGN porozumienie wchodzi w życie po 90 dniach od złożenia dokumentu akcesji. Zostaje to potwierdzone poprzez powiadomienie przekazane przez Sekretarza Generalnego ONZ.

AGN II

Na ilustracji: Polskie szlaki wodne zaliczone do systemu AGN. Źródło: Global Compact Poland.

Na terytorium Polski znajdują się trzy szlaki wodne w ramach europejskiego systemu śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym. Są to:

1. Droga wodna E40, łącząca Morze Bałtyckie od Gdańska z Morzem Czarnym w Odessie,

2. Droga wodna E30, przebiegająca Odrzańską Drogą Wodną, łącząca Morze Bałtyckie w Świnoujściu z Dunajem w Bratysławie,

3. Droga wodna E70, łącząca Odrę z zalewem Wiślanym i stanowiąca część europejskiego szlaku komunikacyjnego wschód-zachód łączącego Kłajpedę z Rotterdamem.

Niestety, drogi te na terenie Polski, z wyjątkiem krótkich odcinków na dolnej Odrze i dolnej Wiśle, nie spełniają minimalnych międzynarodowych warunków żeglowności określonych przez Konwencję AGN (IV klasa żeglowności).

DSCN4052Na zdj.: Uczestnicy debaty pt. „Europejskie korytarze transportowe szansą na rozwój polskiej gospodarki i większą integrację z rynkami wschodniej i zachodniej Europy – wyzwania i potrzeby”. Fot. Kazimierz Netka.

Debata pt. „Europejskie korytarze transportowe szansą na rozwój polskiej gospodarki i większą integrację z rynkami wschodniej i zachodniej Europy – wyzwania i potrzeby”, wywołała duże zainteresowanie. Ożywienie polskich śródlądowych dróg wodnych, to szansa nie tylko dla transportu, ale też dla różnych branż gospodarki, np., dla energetyki, rolnictwa, turystyki. Dyskusję na te tematy moderowała Urszula Kowalczyk, kierownik Zakładu Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gdańsku. Głos zabrali m.in. przedstawiciele sektora prywatnego, w tym partnerzy Programu Bałtyk, a także m.in. Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa Pomorskiego oraz prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk; profesor Zygmunt Babiński; profesor Krystyna Wojewódzka-Król; profesor Adam Bolt; profesor Marek Grzybowski; profesor Krzysztof Luks.

DSCN3966Na zdj.: Prezes Michał Górski kierujący debatą pt. „Rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce”. Fot. Kazimierz Netka.

W środę, 09 marca, 2016 roku, też podczas 6. edycji Transport Week, w Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbyła się też debata i seminarium pt. „Rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce”. Przedstawiono rolę i znaczenie żeglugi śródlądowej w Europie; koncepcję rewitalizacji drogi wodnej E40; uwarunkowania hydrotechniczne żeglugi śródlądowej. Innowacje w żegludze, w tym statki elektrycznie, wodne pojazdy bezzałogowe przedstawił Marek Świeczkowski, przewodniczący Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe. Ewolucję użeglowienia rzeki przez III i IV do V klasy, studium aspektów ekonomicznych tego procesu w świetle polityki krajowej, międzynarodowej i unijnej omówił Zbigniew Antonowicz, prezes zarządu Stowarzyszenie Odrą w Świat.

Rozwój turystyki wodnej na przykładzie Pętli Żuławskiej zaprezentował Michał Górski – prezes zarządu Spółki Pętla Żuławska. Projekt ten, pod nazwą: Pętla Żuławska II, będzie kontynuowany, a jego zasięg to od rejonu Kwidzyna nad Wisłą po Władysławowo na Zatoce Gdańskiej. Seminarium zostało zorganizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *