Troska o energetyczną czystość da ludzkości lepszą przyszłość. Dzięki tej trosce będziemy łagodzić zmiany klimatu na Ziemi. Zwiększy się nasze bezpieczeństwo energetyczne. Życie stanie się lepsze – m.in. takim zagadnieniom poświęcone są VII Pomorskie Dni Energii.

Na zdjęciu: Wystąpienie Agnieszki Przesmyckiej z Ministerstwa Energii podczas VII Pomorskich Dni Energii. Fot. Kazimierz Netka.

Energia staje się towarem pierwszej potrzeby. Przekonali się o tym poszkodowani przez huragan w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku, gdy zabrakło prądu w ich mieszkaniach. Czy są szanse, że każdy dom stanie się niezależny od dostaw prądu i ciepła z zewnątrz? Jakie naukowcy i praktycy mają propozycje dla zwykłych ludzi? – o tym można dowiedzieć się podczas VII Pomorskich Dni Energii.

W kierunku gospodarki niskoemisyjnej – realizacje, plany, wizje.

Brak energii staje się współcześnie początkiem braku wszystkiego – mówi Maciej Kazienko – prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Najbardziej odczuli to ci, którzy znaleźli się w strefie niszczycielskich działań huraganu, jaki szalał w Polsce nocą z 11 na 12 sierpnia 2017 roku.

Naukowcy i praktycy z różnych stron kraju przybyli do Gdańska, by wziąć udział w VII Pomorskich Dniach Energii. Tematyka tegorocznych spotkań z tego cyklu jest poświęcona przede wszystkim produkcji prądu i ciepła z odnawialnych zasobów. Wiele też jest mowy o budowaniu lokalnych siłowni, także domowych elektrowni. Posiadanie własnych źródeł wytwarzania może nas znacząco uniezależnić od przerw w dostawach powodowanych kataklizmami naturalnymi. O tym, jak bardzo wobec sił przyrody jesteśmy bezradni, przekonaliśmy się w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku, gdy na sporej części naszego kraju huragan zabijał ludzi, burzył domy, łamał lasy, zrywał linie energetyczne. Kilka dni temu, okazało się, że wobec żywiołów przyrody w znacznym stopniu bezradne jest nawet najsilniejsze państwo świata, gdy huragan Irma pustoszył terytorium USA. Rozwój energetyki powinien więc iść w kierunku samowystarczalności już nie tylko kraju, województwa, gminy ale też wioski, a nawet domu – sugerowali w czwartek, 14 sierpnia 2017 roku, uczestnicy obrad VII Pomorskich Dni Energii podczas konferencji „W kierunku gospodarki niskoemisyjnej – realizacje plany, wizje”.

 

Fot. Kazimierz Netka

– To już siódma edycja Pomorskich Dni Energii, a za każdym razem przekazujemy uczestnikom PDE nowa wiedzę; staramy się nie powtarzać tematów, choć powtarzanie jest utrwalaniem wiedzy – powiedział Maciej Kazienko – prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. – Teraz pragniemy pójść krok dalej i nowe rzeczy przedstawić – te, które pojawiają się w nauce, w pracach badawczo – rozwojowych. Jest też aspekt zdrowotny, bo zwłaszcza w ostatnim sezonie grzewczym smog był bardzo wyraźnie odczuwalny i dlatego chcemy tymi informacjami wzbogacić wiedzę ludzi, takich przeciętnych mieszkańców Pomorza, Polski. Chodzi o zagrożenia, jakie niesie niska emisja. Pragniemy mówić o korzyściach z czystego powietrza, o nowych rozwiązaniach jeśli chodzi o energetykę rozproszoną. Wszystko to w powiązaniu z tym, co nas dotknęło w sierpniu czyli z kataklizmem, który spowodował przerwę w dostawie energii. Wtedy okazało się, że brak energetyki staje się początkiem braku wszystkiego. Podążamy za sytuacjami, zdarzeniami, które są wokół nas i stąd ta tematyka. W piątek, podczas dni otwartych – zagadnienia te zostaną przedstawione w formie bardziej popularnej.

Siódme Pomorskie Dni Energi są wydarzeniem, których przewodnia myśl brzmi: „Działaj z energią – wybieraj, wytwarzaj, oszczędzaj”.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Pomorskie Dni Energii to wydarzenie można powiedzieć najważniejsze jeśli chodzi o branżę energetyczną w naszym województwie – powiedziała Teresa Jakubowska – wiceprezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. – Naszą konferencję można uznać za inaugurującą Pomorskie Dni Energii, ale wydarzeń jest całkiem sporo. Są to spotkania różnego rodzaju warsztaty, które będą organizowane w ciągu najbliższych tygodni. Energia jest bardzo ważnym elementem naszego codziennego życia. Bez energii w XXI wieku trudno żyć. Najlepszym przykładem czy dowodem na te słowa była nasza nieszczęsna sytuacja, związana z wichurą, która przeszła 11 – 12 sierpnia w nocy, między innymi w naszym województwie. Dlatego też konferencja ma nam przybliżyć zarówno najnowsze technologie jeśli chodzi o energetykę, jak i możliwości wykorzystywania energii w sposób przede wszystkim racjonalny ale także efektywny. Będziemy te informacje uzyskiwać od naszych prelegentów. Wiemy, że energetyka to także emisja różnych substancji do środowiska. Temat emisji dla Wojewódzkiego Funduszu jest równie ważny jak energetyka, ponieważ wiadomo, że jeżeli będziemy emitować tych zanieczyszczeń dużo, to odbije się to na naszym zdrowiu, W związku z tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ma dwa główne cele. Pierwszy to edukacja społeczeństwa w kierunku efektywności energetycznej – stosowania różnego rodzaju źródeł, które są mniej agresywne – odnawialne źródła energii. Coraz bardziej modna i intensywnie realizowana jest tzw. energetyka rozproszona. Drugi kierunek to w kontekście emisji zanieczyszczeń Wojewódzkiemu Funduszowi bardzo zależy na budowaniu świadomości konieczności takiego działania aby ta emisja była najmniejsza. Dlatego finansujemy różne działania zmierzające w tę stronę, a równocześnie organizujemy szkolenia mające temu służyć.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Żyjemy w czasach, w których bywają zdarzenia nieprzewidywalne – powiedział Ryszard Świlski – wicemarszałek województwa pomorskiego. – To rzeczy, o których swego czasu się mówiło. O olbrzymich katastrofach powodowanych przez siły natury, mówiono, bo występowały na innych kontynentach, a dzisiaj są one, te zdarzenia,coraz bardziej rzeczą normalna u nas i uznajemy, że do tych katastrof przyczyniają się m.in. zmiany klimatu.

 

Fot. Kazimierz Netka

– W odniesieniu do tragicznych zdarzeń których doświadczyliśmy w nocy z 11 na 12 sierpnia tego roku, zagadnienie zaopatrzenia w energię jest bardzo aktualne – mówił Zdzisław Czucha – szef Zespołu Doradców w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, otwierając obrady VII PDE. – Klastry energii, lokalna produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła – to dzisiaj wydaje się być abecadłem dla wszystkich samorządów, które w myśl prawa energetycznego mają obowiązek sporządzać założenia do planu zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, w paliwa gazowe. Konia z rzędem temu, kto w swym planie, czy założeniach do planu uwzględniał takie ekstremalne sytuacje które nas dotknęły w ostatnim czasie. Oczywiście, ciężko się na takie ekstremalne sytuacje przygotować, zabezpieczyć od takich nadzwyczajnych zjawisk, bo nie radzi sobie z nimi nawet tak silna gospodarka jak amerykańska. My mamy inną skalę zniszczeń, ale trzeba być blisko tego co wydarzyło się w Pomorskiem na Kujawach i Wielkopolsce, by uświadomić sobie grozę tego wydarzenia; tego nie da się opowiedzieć, zrozumieć, dopóki nie spotka się z ludźmi, którzy to przeżyli. Brak energii elektrycznej zburzył ich życie. Proszę sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby to było zimą. Nie potrafilibyśmy podać ciepła. W prawie każdym domy dzisiaj energia elektryczna jest potrzebna do zapewnienia obiegu ciepła, do jego wymiany…

Wprowadzam nastrój powagi, ale jak ważna jest nie tylko produkcja. ale też dystrybucja przesył, to w kontekście tych tragicznych zdarzeń są ogromne wyzwania. Powrócę do założeń do planu – dokumentu obowiązkowego, który muszą uchwalić rady gmin. Z całą pewnością zarząd województwa, do którego spływają te dokumenty, będzie je analizował pod kątem czy gmina przewiduje i jak przewiduje reagować w takich nadzwyczajnych sytuacjach jak ta, z którą mieliśmy do czynienia, kiedy okazało się że towarem pierwszej potrzeby nawet nie jest jedzenie, bo z tym ludzie sobie jakoś radzili. Najbardziej potrzebny był agregat prądotwórczy – mówił Zdzisław Czucha z WFOŚiGW w Gdańsku.

To pokazuje jak musimy przewartościować nasze poglądy.

Podczas konferencji pt. „W kierunku gospodarki niskoemisyjnej – realizacje plany, wizje” o energetyce rozproszonej i klastrach energii mówiła Agnieszka Przesmycka z Ministerstwa Energii. O systemie doradztwa energetycznego w Polsce i na Pomorzu zebrani dowiedzieli się z ust reprezentanta NFOŚiGW – Wacława Bilnickiego i Zdzisława Czuchy – szefa zespołu Doradców w WFOŚiGW w Gdańsku. Energetyka rozproszona na Pomorzu została przedstawiona przez Marcina Gregorowicza z WFOŚiGW w Gdańsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

Co przed nami? – światowe wyzwania w energetyce przedstawił Tadeusz Żurek. Perspektywy dotyczące technologii oraz zasobów energetyki lokalnej, w tym produkcji domowych elektrociepłowni omówił Grzegorz Żywica z Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk. Zagadnienie: Elektromobilność – nowa szansa dla transportu czyli pojazdy elektryczne – przyblizył zebranym Kamil Łapiński z Enspirion Sp. z o.o. Zanieczyszczenie powietrza, prawie niewidoczny problem – to temat wykładu prof. dr hab. n. chem. Lidii Wolskiej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE przypomnieli Anna Trudzik z NFOŚiGW oraz Michał Leszczyński z WFOŚiGW w Gdańsku. Porozumienie Burmistrzów – rola samorządów w kształtowaniu polityki klimatycznej – omówili Justyna Przybysz – krajowy koordynator Porozumienia Burmistrzów w NFOŚiGW oraz Zdzisław Czucha z WFOŚiGW w Gdańsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

Fotowoltaika w praktyce – od SIWZ do protokołu odbioru – to prelekcja, którą wygłosił Marek Łajkowski ze Słupskiego Inkubatora Technologicznego. Energochłonność budynków – badanie szczelności obiektów i termowizja gwarancją efektywnej eksploatacji (studium przypadku) przedstawił Marek Kitliński.

W piątek, 15 września 2017 roku – ciąg dalszy VII Pomorskich Dni Energii (PDE). Doradcy energetyczni, zaproszeni z różnych stron kraju przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, pojadą do gminy Gniewino, gdzie będą zapoznawać się z funkcjonowaniem elektrowni szczytowo – pompowej oraz z planami utworzenia tam wyspy energetycznej – klastra energii.

W WFOŚiGW w Gdańsku, przy ul. Rybaki Górne 8, w piątek, 15 września 2017 roku, jest wstęp za darmo. Czy warto przyjść? Każdy może ocenić. Oto informacja, którą na temat Dnia Otwartego VII PDE przekazała nam Urszula Pakulska – rzecznik prasowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:

Zamiast lokalnej kotłowni – sterowana smartfonem pompa ciepła? Tak, to możliwe. Zaprezentowane zostaną różne możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii oraz zasady finansowania projektów ekoenergetycznych. Przedstawiony zostanie sposób działania pomp ciepła, fotowoltaiki, czy kolektorów słonecznych, a także nowoczesne rozwiązania energooszczędne stosowane w budownictwie. Będzie można o wszystko pytać, wszystkiego dotykać i we wszystkich atrakcjach brać udział! Studenci kół naukowych Politechniki Gdańskiej wykorzystując specjalne modele objaśnią w prosty i przystępny sposób zasady działania instalacji odnawialnych źródeł energii. A doradcy energetyczni pomogą znaleźć możliwości ich sfinansowania.

 

Fot. Kazimierz Netka

OZE to jedna strona medalu. Druga – to świat bez odnawialnych źródeł energii, za to z zanieczyszczonym powietrzem, często smogiem. Dlatego na Dniach Energii nie zabraknie lekarza, który opowie o skutkach oddychania złej jakości powietrzem. Będą przedsiębiorcy z technicznymi nowinkami. Każdy chętny będzie miał możliwość obejrzenia ekologicznego kotła … od środka. A przy okazji dowie się jak w łatwy sposób ograniczyć emisję pyłów. Nie zabraknie samochodów i rowerów… oczywiście na prąd. Dla odważnych – przejażdżka z atrakcjami.

Pomorskie Dni Energii to spotkanie, na które pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zapraszają wszystkich mieszkańców Pomorza. Będzie mnóstwo atrakcji, konkursów i niespodzianek. Dla każdego. ..

… dla tych spragnionych dużej dawki wiedzy – wykłady, filmy edukacyjne.

…dla moli książkowych – bookcrossing „Uwolnij książkę”. Przygotowaliśmy mnóstwo publikacji, o różnorodnej tematyce. Od środowiska po fantastykę, przez poezję i kryminał. Spotkanie z Tomaszem Słomczyńskim, autorem książki „Dla ludzi i środowiska”. Uwaga! Do rozdania mamy 100 książek z autografem autora!

…a dla najmłodszych – atrakcji mnóstwo. Odwiedzi nas Treflik z rodzinką. Konkursy z nagrodami, upominki, zdjęcia z idolami. Nie zabraknie słynnego już Atmoludka – środowiskowego koła fortuny. Trzeba będzie wykazać się nie tylko wiedzą z zakresu ochrony powietrza, ale także sprawnością czy pojemnością płuc! Warto podjąć ten wysiłek. Na zwycięzców czekać będą nagrody.

…dla fanów aktywnego spędzania czasu, którzy przyjadą rowerem, hulajnogą lub na rolkach przygotowaliśmy upominki. A wszystko po to, aby promować zdrowy dla środowiska transport.

…na głodnych i spragnionych, czekać będą smakołyki z foodtrucków – informuje Urszula Pakulska – rzecznik prasowy WFŚiGW w Gdańsku.

Warto wiedzieć, że źródła lokalne paliw, energii, to przeważnie zasoby odnawialne (np. biomasa, biogaz, energia ziemi). Lokalnie można wykorzystywać promienie Słońca do produkcji prądu i ogrzewania wody oraz mieszkań. Prawie każdy może mieć u siebie elektrownię słoneczną. Na razie jest to bardzo kosztowne, ale za parę lat może być o wiele tańsze. Wykorzystując siłę najbliższej nam gwiazdy, lokalne paliwa i wiatr zamiast węgla, będziemy produkować czystą energię, przy znacznie mniejszej emisji gazów cieplarnianych, powodujących zmianę klimatu na Ziemi, a w konsekwencji wywołujących wzrost siły wiatru, obfitość opadów, powodzie, podnoszenie się poziomu mórz, oceanów, zwiększenie siły sztormów. A więc, można powiedzieć, że troska o energii czystość da ludzkości lepszą przyszłość.

Kazimierz Netka

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *