UCK w Gdańsku – unikatowe wyjście z długów.  Restrukturyzacja finansowa i rozbudowa godne naśladowania. Zawierane są następne umowy na doskonalenie wyposażenia Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego GUMed.

Fot. Kazimierz Netka

Wspólny sukces Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Ministerstwa Zdrowia i Agencji Rozwoju Przemysłu

Szpital Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (UCK) Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) jest najlepiej zarządzanym szpitalem w Polsce. Dowodem tego jest zakończona z sukcesem restrukturyzacja, wyjście z olbrzymiego zadłużenia i dalszy rozwój lecznictwa. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego – Dębinki, jest jedynym w Polsce  dużym szpitalem klinicznym z pozytywnym wynikiem finansowym. UCK spłaciło przed terminem pożyczkę zaciągniętą na kwotę 110 mln złotych w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Poinformowano o tym podczas konferencji prasowej, w której uczestniczyli m.in.  Sławomir Gadomski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; Jakub Kraszewski – dyrektor naczelny UCK; Paweł Kolczyński – wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) S.A.

Szczegóły zawiera następujący komunikat, który przekazała nam Wioleta Wójcik – starszy specjalista ds. promocji w Zespole ds. Organizacji i Promocji UCK:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne szpitalem na plusie. Udana restrukturyzacja przy wsparciu ARP S.A.

Sukcesem zakończył się proces restrukturyzacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) w Gdańsku. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wsparła szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) kwotą 110 mln zł. Pożyczka została spłacona z 20-miesięcznym wyprzedzeniem.

Fot. Kazimierz Netka

Plan restrukturyzacyjny rozpoczęty w 2011 roku polegał na wprowadzeniu szeregu zmian w funkcjonowaniu szpitala klinicznego GUMed, których celem była poprawa sytuacji finansowanej i organizacyjnej. Zmieniono m.in. strukturę organizacyjną i politykę zatrudniania oraz system pracy. Wprowadzono także informatyzację głównych procesów zachodzących w UCK, takich jak kontrola zużycia leków i materiałów medycznych, co pozwoliło na dodatkowe oszczędności.

– Restrukturyzacja to trudny, złożony proces, który wymaga konsekwencji i ogromnej determinacji. My oczywiście w całym tym procesie jesteśmy wsparciem, udzielamy nie tylko finansowania, ale także merytorycznie czuwamy nad planem naprawczym. Z wieloletniego doświadczenia wiemy jednak, że bardzo dużo zależy tutaj od zaangażowania zarządu, który w przypadku Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego stanął na wysokości zadania, nie bał się niełatwych decyzji i stanowczo dążył do celu, realizując przyjęte założenia. Dlatego dzisiaj możemy mówić o naszym wspólnym sukcesie restrukturyzacyjnym – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

– Udana restrukturyzacja UCK to dla nas wszystkich powód do dumy: przede wszystkim dlatego, że z jej efektów korzystają pacjenci. Przykład UCK pokazuje, że jesteśmy skuteczni nie tylko w obszarach ściśle związanych z przemysłem ciężkim, z którym się od lat kojarzymy – dodał wiceprezes Kolczyński.

Fot. Kazimierz Netka

Pożyczka z ARP S.A. umożliwiła spłatę zadłużenia i znaczną poprawę kondycji szpitala, który jest obecnie liderem pod względem najlepszych wyników finansowych wśród dużych szpitali klinicznych. Wprowadzone zmiany przyniosły również lepszą organizację pracy i efektywniejsze wykorzystywanie narzędzi informatycznych, co jest kluczowe dla przepływu informacji i podejmowania decyzji dotyczących zarządzania szpitalem.

– Dziś możemy pochwalić się, że działania restrukturyzacyjne zakończyły się sukcesem. Nasz szpital nie ma długów. Warto dodać, że spłaciliśmy pożyczkę do ARP z 20 miesięcznym wyprzedzeniem, nadpłacając 18,5 mln złotych – mówi Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny UCK. – Jak nam to się udało? Konsekwentnie realizowaliśmy plan restrukturyzacyjny. W 2012 roku wprowadziliśmy klauzulę do umowy, która przewidywała każdorazowo z dodatkowo uzyskanych środków z NFZ-u, tzw. nadwykonań, dokonywanie nadpłat na rzecz ARP. To działanie pozwoliło nam na spłatę pożyczki przed terminem. Dzięki wprowadzonym zmianom nasz szpital może się dalej rozwijać. Jesteśmy aktualnie jednym z najnowocześniejszych szpitali w Polsce. Inwestujemy nie tylko w infrastrukturę, lecz również w najlepszych specjalistów. Wszystkie te działania skoncentrowane są na jedynym – staramy się jak najbardziej efektywnie leczyć pacjenta, który korzysta z naszych usług – podsumowuje Jakub Kraszewski.

Fot. Kazimierz Netka

W 2010 roku UCK posiadało prawie 100 mln zł zobowiązań do spłaty. Problemy z płynnością spowodowały znaczne opóźnienia w płatnościach do dostawców i w efekcie wzrost zadłużenia. Przeterminowane wierzytelności generowały bardzo wysokie koszty finansowe i komornicze. Władze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podjęły starania, żeby zminimalizować powstałe zadłużenie, korzystając z pomocy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W 2011 roku Agencja udzieliła szpitalowi wsparcia finansowego w wysokości 110 mln zł, które uwarunkowane było efektywnym przeprowadzeniem restrukturyzacji.

– Dzięki dobrej kondycji UCK stanowi doskonałą bazę do prowadzenia nowoczesnych badań w zakresie nauk medycznych i wprowadzanie najbardziej zaawansowanych procedur – mówił prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – Bezpośrednie sąsiedztwo Uczelni i szpitala klinicznego sprzyja wzajemnej współpracy i realizacji innowacyjnych projektów o charakterze naukowym, badawczym i wdrożeniowym. Stwarza również podatny grunt do tworzenia unikatowych jednostek, takich jak Krajowe Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej, Centrum Medycyny Translacyjnej, Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz oraz Centrum Chorób Rzadkich.

Fot. Kazimierz Netka

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu restrukturyzacji. Wśród zakończonych sukcesem projektów są firmy z branży spożywczej, wydobywczej, przemysłu ciężkiego, czy branży budowlanej. W ostatnich latach, dzięki wsparciu ARP S.A. na prostą wyszły między innymi kolejowe Przewozy Regionalne (największy przewoźnik w Polsce, właściciel marki POLREGIO), H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych (producent taboru kolejowego), czy Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych (kruszywa i nawozy).

Fot. Kazimierz Netka

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Od początku swojej działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE EURO-PARK MIELEC oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz Tarnobrzegu, biura w Radomiu i Wrocławiu.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne to jeden z największych i najnowocześniejszych wielospecjalistycznych szpitali w Polsce, w którego ofercie znajduje się pełen zakres usług medycznych: zaawansowana diagnostyka, różnorodne zabiegi chirurgiczne, rehabilitacja, a także opieka paliatywna. UCK posiada większość specjalności, jakie dostępne są w obszarze świadczeń usług medycznych, dlatego też pacjentom – także z wieloma chorobami współistniejącymi – zapewnia kompleksowe leczenie, które realizowane jest w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Współpraca z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym daje UCK dostęp do najnowocześniejszych technologii, światowej wiedzy medycznej i badań klinicznych. Oprócz działalności typowo leczniczej, szpital prowadzi programy edukacyjne, kładąc nacisk na profilaktykę zachorowań.

Fot. Kazimierz Netka

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim, który od blisko 75 lat zapewnia wysoką jakość kształcenia we wszystkich zawodach medycznych i prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie. To także ważny ośrodek badawczy, o rozpoznawalnej międzynarodowo działalności naukowej. Potwierdzeniem wiodącej pozycji GUMed jest m.in. przyznana w ubiegłym roku nagroda ELSEVIER Research Impact Leaders Award, uznająca drugi rok z rzędu Gdański Uniwersytet Medyczny za lidera publikacji i wysokiej jakości badań naukowych w obszarze nauk o zdrowiu i medycznych. Według Rankingu Uczelni Akademickich 2019 Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Gdański Uniwersytet Medyczny jest ponownie najlepszą uczelnią medyczną w kraju i 8 uczelnią spośród wszystkich publicznych szkół wyższych. Uczelnia kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Ponad 15 procent z nich stanowią studenci z zagranicy, co sprawia, że GUMed jest najbardziej międzynarodową uczelnią Pomorza – poinformowała Wioleta Wójcik – starszy specjalista ds. promocji w Zespole ds. Organizacji i Promocji UCK.

Fot. Kazimierz Netka

Na zakończenie konferencji, która odbyła się 23 września 2019 roku, Sławomir Gadomski – wiceminister zdrowia oraz Jakub Kraszewski – dyrektor naczelny UCK, podpisali dwie umowy, dotyczące dalszego wspierania Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Pierwsza umowa dotyczy wyposażenia UCK w nowe echokardiografy. Pieniądze, w kwocie około 640 000 złotych, pochodzą z Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD. Druga umowa, dotyczy wsparcia oddziałów Hematoonkologii – wyposażenia ich w dodatkowy sprzęt, na kwotę około 750 000 złotych. Nie były to pieniądze łatwe do zdobycia. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne musiało rywalizować w konkursach, a konkurencja była dość silna – poinformował minister Sławomir Gadomski.

Fot. Kazimierz Netka

Umowy podpisano w systemie elektronicznym, bez konieczności posługiwania się dokumentami papierowymi.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *