Umacnia się Narodowy Program Mieszkaniowy. Powstanie, na jego potrzeby, „bank ziemi”. Gotowy jest projekt ustawy dotyczącej utworzenia Krajowego Zasobu Nieruchomości. Zainteresowane są tym m.in. spółdzielnie mieszkaniowe.

Na zdjęciu: Kazimierz Smoliński – wiceminister infrastruktury i budownictwa. Fot z Archiwum MIiB.

Będą grunty na sprzedaż, wymianę, na rekompensaty – w ramach programu „Mieszkanie Plus”.

27 września 2016 r roku Stały Komitet Rady Ministrów przyjął Narodowy Program Mieszkaniowy (NPM). Realizacja tego programu ma zwiększyć dostępność mieszkań, a zwłaszcza lokali na wynajem o umiarkowanych wysokościach opłat czynszowych. Zainteresowały się tym również spółdzielnie mieszkaniowe.

W osiągnięciu tego celu ma pomóc Krajowy Zasób Nieruchomości – czyli „bank ziemi”. Już jest projekt ustawy, mającej umożliwić stworzenie takiego zasobu gruntów pod budownictwo realizowane w ramach NPM – wynika z komunikatu, który przekazał nam Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Komunikat zawiera też wypowiedź wiceministra:

 

Na zdjęciu: Kazimierz Smoliński – wiceminister infrastruktury i budownictwa. Fot z Archiwum MIiB.

– Cieszę się, że Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, który umożliwi powstanie zasobu nieruchomości na potrzeby programu Mieszkanie Plus. Polacy oczekują na dostępne cenowo mieszkania, a ten projekt zbliża nas do realizacji celów Narodowego Programu Mieszkaniowego – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński po przyjęciu przez Stały Komitet Rady Ministrów projektu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. 29 czerwca 2017 r. komitet rekomendował projekt przedłożony przez MIB do przyjęcia przez rząd.

Projekt przewiduje utworzenie Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN), który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa, w szczególności tymi, które mogą być przeznaczone pod budowę mieszkań. Dochody uzyskane przez KZN z gospodarowania nieruchomościami zapewnią stabilne i efektywne warunki funkcjonowania tej instytucji, w szczególności nabywanie przez nią kolejnych nieruchomości na rzecz skarbu państwa oraz dofinansowywania wyposażania nieruchomości w media, a także wspieranie gmin w rozwoju budownictwa socjalnego i społecznego budownictwa czynszowego. Najważniejszym z zadań KZN będzie nie tylko gospodarowanie nieruchomościami, ale także nadzorowanie najmu, w szczególności wysokości czynszów, tak by opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych przepisami, co w konsekwencji przyczyni się do realizacji polityki państwa sprzyjającej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli (art. 75 Konstytucji RP).

Ustawa w znaczącym stopniu przyczyni się do spełnienia obietnicy złożonej przez premier Beatę Szydło w exposé, w którym zapowiedziała realizację programu budowy dostępnych mieszkań w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego (NPM), będącego silnym impulsem proinwestycyjnym. Program już służy realizacji „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” – mieszkalnictwo ma być jednym z ważnych elementów polityki rozwoju.

Rząd przyjął NPM 27 września 2016 r. Jego realizacja ma zwiększyć dostępność mieszkań, a zwłaszcza lokali na wynajem o umiarkowanych czynszach, w tym z opcją dojścia do własności, dzięki wykorzystaniu nieruchomości skarbu państwa. Aby zrealizować ten cel powołany zostanie Krajowy Zasób Nieruchomości. Będzie on pełnił funkcję „banku ziemi”, czyli zacznie gromadzić nieruchomości należące do państwa i zarządzać nimi, tak, by zwiększyła się podaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe.

Czy podmioty, mające duże doświadczenie w zaspokajaniu potrzeb lokalowych społeczeństwa zamierzają uczestniczyć w tym rządowym przedsięwzięciu? Zapytaliśmy o to w jednej z najstarszych i największych w Polsce, Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie, w przyszłym roku obchodzącej 120-lecie istnienia.

 

Na zdjęciu: Jerzy Konkolewski – prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie – jednej z największych i najstarszych w Polsce. Fot. Kazimierz Netka

– Spółdzielnie mieszkaniowe chętnie wezmą udział w realizacji programu rządowego Mieszkanie Plus – mówi Jerzy Konkolewski – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie. – Nie znamy jednak szczegółów. Czekamy też na nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jesteśmy zainteresowani budową mieszkań lokatorskich. Liczymy na to, że zostaną ustanowione preferencyjne kredyty. Kupilibyśmy grunty z Krajowego Zasobu Mieszkaniowego, ale w takiej ilości, żeby można było zbudować osiedle, a nie jeden blok. Rozmawiamy z gminami na temat wykorzystania nieruchomości będących w dyspozycji samorządów. Wiem, że grunty takie możemy uzyskać na terenie gminy i miasta Gniew, co potwierdziła pani burmistrz tego miasta. Pragnę rozmawiać o tym również z prezydentem Tczewa oraz z burmistrzem Pelplina. Ważne jest jednak to, by znaleźli się chętni na te mieszkania. W Tczewie zapewne nie zabraknie nabywców.

– Moim zdaniem, spółdzielnie mieszkaniowe chętnie włączą się w realizację rządowego Narodowego Programu Mieszkaniowego – mówi prezes Jerzy Konkolewski. – Czekamy na konkrety. Jesteśmy zainteresowani pozyskiwaniem gruntów z zasobów państwa.

Główne zadania KZN:

– gospodarowanie nieruchomościami skarbu państwa, by poprzez m.in. wyposażenie ich w media oraz odpowiedni podział, stawały się atrakcyjne dla nabywców przeznaczających je pod mieszkania;

– kontrolowanie spełniania warunków dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokości czynszów, opłat eksploatacyjnych czy warunków zawierania i wypowiadania umów najmu;

– za pośrednictwem KZN będą dokonywane nabory najemców – informacje te będą publicznie dostępne m.in. na stronach internetowych KZN;

– nakładanie kar administracyjnych związanych z naruszeniem wymogów ustawowych w zakresie wysokości czynszu;

– KZN będzie także instytucją, która będzie przekazywała nieruchomość zamienną, za nieruchomość podlegającą wywłaszczeniu (jeśli wywłaszczony będzie chciał zamiany w miejsce odszkodowania).

Nadzór nad działalnością KZN będzie sprawował Minister Infrastruktury i Budownictwa – informuje Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Wielka inauguracja w Gdyni

W poniedziałek, 03 lipca w Gdyni, przy ul. Puszczyka – początek realizacji programu Mieszkanie Plus w tym mieście. Inauguracja budowy 172 mieszkań na wynajem odbędzie się z udziałem wicepremiera Mateusza Morawieckiego – ministra rozwoju i finansów. Ponadto w uroczystości udział wezmą: Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni; Dariusz Drelich – wojewoda pomorski; Kazimierz Smoliński – wiceminister infrastruktury i budownictwa.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *