Unia Europejska; trendy demograficzne. Mężczyźni urodzeni w 2070 r. będą żyć średnio 86  lat, a kobiety  90 lat. Jednak, udział Europy w liczbie ludności świata w 2070 r. będzie wynosił mniej niż 4 procent. Odsetek ludności Europy w wieku powyżej 65 lat wyniesie ponad 30 procent, a teraz przekracza 20 procent

Gmach Komisji Europejskiej w Brukseli. Fot. Kazimierz Netka.

Alarm demograficzny. W 2018 r. średnia liczba porodów na kobietę wynosiła zaledwie 1,55, a średni wiek kobiet przy porodzie wynosił aż 31,3 lata

Komisja Europejska przyjęła dziś, 17 czerwca 2020 roku, pierwsze sprawozdanie na temat skutków zmian demograficznych. Przedstawiono w nim czynniki napędzające te długoterminowe zmiany oraz ich skutki w całej Europie. Zwrócono również uwagę na powiązania między strukturami demograficznymi a skutkami kryzysu i możliwościami wyjścia z kryzysu – wynika z informacji, które przekazała nam Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału Prasy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.

Wiceprzewodnicząca do spraw demokracji i demografii Dubravka  Šuica  powiedziała: 

Kryzys ujawnił wiele słabych punktów, a niektóre z nich są związane z głębokimi zmianami demograficznymi, które już dotknęły nasze społeczeństwa i społeczności w całej Europie. To podwójne wyzwanie musi przyczynić się do ukształtowania naszego sposobu myślenia o opiece zdrowotnej, opiece społecznej, budżetach publicznych i życiu publicznym w nadchodzących dziesięcioleciach. Musi nam pomóc w rozwiązaniu kwestii, takich jak dostęp do usług, opieka środowiskowa, a nawet samotność. Ostatecznie chodzi o to, jak żyjemy razem jako społeczeństwo. Rozwiązanie problemu zmian demograficznych ma kluczowe znaczenie dla budowania bardziej sprawiedliwego i odpornego społeczeństwa.

Sprawozdanie inicjuje prace nad skutkami zmian demograficznych, a przedstawiono w nim długoterminowe trendy demograficzne w europejskich regionach – od dłuższego średniego trwania życia, po niższe współczynniki urodzeń, starzenie się społeczeństw, mniejsze gospodarstwa domowe i rosnącą urbanizację. Sprawozdanie pokazuje również zmniejszający się udział Europy w populacji światowej – w 2070 r. będzie on wynosił mniej niż 4 proc. ludności świata. Sprawozdanie ilustruje znaczne różnice między regionami pod względem zmian demograficznych, a także zwraca uwagę na potrzebę zajęcia się wpływem tych zmian na wzrost i zrównoważony rozwój, zatrudnienie, zdrowie i opiekę długoterminową w różnych częściach Europy.

Sprawozdanie inicjuje prace Komisji w tej dziedzinie i pomoże w określeniu tego, jak najlepiej wspierać ludzi, regiony i społeczności najbardziej dotknięte tym problemem. Sprawozdanie będzie stanowiło w szczególności podstawę dla przyszłej zielonej księgi w sprawie starzenia się i długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich.

Uzupełnieniem sprawozdania są zestawienia informacji dotyczące poszczególnych krajów oraz pełne dane statystyczne, które można znaleźć na nowej, specjalnej stronie internetowej Komisji poświęconej demografii.

Dodatkowe informacje są pod następującymi adresami:

Sprawozdanie na temat skutków zmian demograficznych

Zestawienie informacji, w tym zestawienia informacji na temat rozwoju sytuacji na szczeblu krajowym

Dokument roboczy służb Komisji towarzyszący sprawozdaniu na temat skutków zmian demograficznych

 Komisja przyjęła sprawozdanie na temat zmian demograficznych Pobierz (55.511 kB – PDF)

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *