Uniwersytet Gdański i Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, zacieśniają współpracę.  Podpisano porozumienie, które Portowi otwiera drogę do naukowców z kilkunastu uczelni oraz instytutów.

Fot. Kazimierz Netka.

Synergia nauki i gospodarki morskiej.

W Pomorskiem coraz bardziej zacieśnia się współpraca nauki z biznesem. Komercjalizacja wyników badań naukowych jest coraz bardziej realna na szersza skalę. Przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego ściślej współdziałają z naukowcami. Korzyść jest obopólna; bo studenci zdobywają wiedzę teoretyczną w uczelniach, a praktyczną w przedsiębiorstwach.

Współpraca w zakresie praktyk studenckich, projektów badawczo-rozwojowych oraz szkoleń i konferencji, a także transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań naukowych – to obszary wspólnych działań w ramach porozumienia podpisanego 23 lipca 2018 roku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Zarządem Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG).

Porozumienie podpisali: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała oraz Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Łukasz Greinke i Wiceprezes Zarządu Marcin Osowski.

 

Fot. Kazimierz Netka

Na zdjęciu od lewej: Dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego dr Sebastian Susmarski; Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. Krzysztof Bielawski; Dyrektor Działu Innowacji i Pozyskiwania Funduszy w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk Jowita Zielinkiewicz; Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Łukasz Greinke; Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała; Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Marcin Osowski.

Porozumienie pozwoli na organizację praktyk dla wyróżniających się studentów, a także szkoleń w zakresie wiedzy eksperckiej i doświadczenia pracowników naukowo-dydaktycznych UG oraz potrzeb ZMPG. Obszar wspólnych działań obejmuje także projekty badawcze i rozwojowe oraz wsparcie dla badań naukowych istotnych dla gospodarki morskiej. W ramach porozumienia UG i ZMPG będą wspierać się w komercjalizacji wyników badań, transferach wiedzy i technologii. Organizowane będą również wspólne konferencje naukowe i sympozja – informuje dr Beata Czechowska-Derkacz – rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich Prom, w swym komunikacie cytując też wypowiedzi.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Gwizdała podkreślił, że porozumienie jest doskonałym przykładem synergii nauki i gospodarki.

– Rozbudowaliśmy w ramach unijnych środków naszą infrastrukturę i obecnie Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego należy do najnowocześniejszych w Polsce. Mamy znakomitych naukowców, bardzo dobrze wyposażone laboratoria, sale dydaktyczne, pracownie i chcemy wykorzystać ten potencjał zarówno we współpracy z instytucjami publicznymi, jak i partnerami biznesowymi. Uważamy, że zadaniem Uniwersytetu jest nie tylko rozwój naukowy i dydaktyczny, ale również realizowanie projektów służących gospodarce, a w przypadku porozumienia podpisanego z Portem Gdańsk – gospodarce morskiej – powiedział.

Przyjęliśmy taką zasadę podpisywania umów, że pierwsza określa obszary współpracy, którymi w najbliższej przyszłości chcielibyśmy się zająć – mówił prof. Jerzy Piotr Gwizdała – rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Nie generuje ona żadnych kosztów, ani po stronie uniwersytetu, ani po stronie portu. Jeśli chcemy zrealizować jakiś projekt i będzie on miał budżet,, wtedy zawieramy umowę handlową i tę umowę będziemy rozliczać między sobą.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dotychczas Uniwersytet Gdański zawarł wiele umów; między innymi z Prokuraturą Regionalną, z sądami, w których naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego występują jako eksperci z zakresu biologii oraz biotechnologii. Jest też umowa z Komendą Wojewódzką Policji, z partnerami biznesowymi, na przykład z Olivia Business Centre. Uniwersytet Gdański ma tez umowy międzynarodowe, między innymi w ramach unijnego programu Erasmus+. Nowymi partnerami Uniwersytetu Gdańskiego są dwa uniwersytety z Indonezji.

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego mają wiele do zaoferowania. Są w stanie wyprodukować wątrobę czy płuca.

Powstaje budynek dla Instytut Informatyki Stosowanej. W nim będą kształceni specjaliści na potrzeby sektora finansów publicznych. Jest te z umowa z Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Nowe zadanie to kształcenie informatyków, których około 4 000 brakuje w województwie pomorskim. Jeśli Zarząd Morskiego Portu Gdańsk wskaże swe potrzeby, to Wydział Ekonomiczny z Wydziałem Zarządzania przygotują odpowiedni program kształcenia – zapewnił prof. Jerzy Piotr Gwizdała – rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Łukasz Greinke zaznaczył, że współpraca w ramach podpisanego porozumienia będzie motorem rozwoju zarówno dla pracowników Portu, jak i Uniwersytetu Gdańskiego.

– Będziemy mogli skorzystać z potencjału uczelni przy realizacji szkoleń, ale co istotne, także z różnego rodzaju analiz dotyczących prowadzonych przez Port inwestycji czy projektów. Jednocześnie możemy zaoferować naszą wiedzę i praktyczne doświadczenie – dodał prezes Łukasz Greinke

Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. Krzysztof Bielawski przypomniał dewizę Uniwersytetu Gdańskiego – in mari via tua („W morzu droga Twoja”).

– We współpracy z Portem Gdańsk Uniwersytet Gdański chce wykorzystać swoje atuty związane z morskim charakterem kształcenia i prowadzenia badań naukowych. Uczelnia aktywnie uczestniczy we współpracy bałtyckiej w ramach wielu międzynarodowych projektów. Jesteśmy m.in. liderem Narodowego Centrum Badań Bałtyckich – konsorcjum zrzeszającego kilkanaście podmiotów i w jego ramach możemy realizować z Portem Gdańsk wspólne projekty czy też służyć opracowaniami i analizami.

Uniwersytet Gdański jest koordynatorem projektu: „Polska mapa drogowa infrastruktury badawczej”. W tej chwili w NCBR trwa proces aktualizacji tejże mapy i jako lider konsorcjum proponujemy wspólne działanie wszystkich instytucji związanych z badaniami morza z badaniami związanymi z realizacją projektów dotyczących gospodarki morskiej. Usługi maja być w formule one sto shop czyli takiego miejsca, w którym są pełne informacje o tym jakie są kompetencje i zakres wiedzy, możliwości ofert usługowych, co będziemy mogli świadczyć – czyli o kompetencjach instytucji. Te instytucje, to między innymi: Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Politechnika Gdańska, Instyt Morski w Gdańsku, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny.; razem 11 instytucji naukowych, mam nadzieję, że będących na polskiej mapie drogowej infrastruktury badawczej ze wspólną agendą badawczą. Ofertę usługową chcemy też zaproponować poprzez istniejące u nas centrum analiz i ekspertyz dla całego konsorcjum – dla gospodarki morskiej, jeśli będzie potrzeba wykonania jakichś analiz, a sam Uniwersytet Gdański nie będzie w stanie tego zrobi, to poprzez konsorcjum Uniwersytet Gdański uzyska informacje, kto co może natychmiast zrobić, i w ramach konsorcjum będziemy taka usługę umieli wykonać. Dysponujemy najnowocześniejszym statkiem badawczym w tym rejonie Morza Bałtyckiego. Jako konsorcjum chcemy proponować instytucję wirtualnego armatora. Pragniemy, by e jednym miejscu była zgromadzona wiedza na temat tego, co dostępne, co może być użyte w konkretnych projektach – mówił prof. Krzysztof Bielawski – prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką.

 

Fot. Kazimierz Netka

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk na podstawie zawartego porozumienia zaoferuje studentom pomoc w zakresie wiedzy o Porcie oraz gospodarce morskiej.

– Dużym wyzwaniem dla nas, jako podmiotu realizującego wiele bardzo skomplikowanych przedsięwzięć infrastrukturalnych, jest wejście w nowe obszary projektów B+R. Porozumienie pozwoli nam skorzystać z wiedzy naukowców oraz studentów Uniwersytetu Gdańskiego w celu wspólnego wygenerowania innowacyjnych rozwiązań, które w przyszłości mogą zostać zastosowane w Porcie Gdańsk. Myślimy o wdrożeniu tych nowoczesnych technologii m.in. w czasie realizacji inwestycji budowy Portu Centralnego, czyli flagowego projektu ZMPG – podkreśliła Jowita Zielinkiewicz, Dyrektor Działu Innowacji i Pozyskiwania Funduszy w ZMPG S.A.

– Port jest niesamowitym kreatorem wartości w skali europejskiej i w procesie kreowania wartości przez port widzę miejsce dla naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, nie tylko w nurcie ekonomiki portów polskich przy współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UG, ale także w nurcie wszelkiego oddziaływania na środowisko naturalne z uwagi na wielkie projekty inwestycyjne, które port będzie realizował, – powiedział dr Sebastian Susmarski – dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego. – Kompetencje naszych naukowców w tym zakresie są na tyle wysokie, że jesteśmy w stanie wygrywać przetargi publiczne i pozostawiać w pokonanym polu podmioty prywatne. Wygraliśmy ostatnio przetarg na monitoring środowiskowy dla inwestycji Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Jesteśmy na etapie analizy wszelkich projektów inwestycyjnych pod kątem wzięcia udziału w kolejnych przetargach

Jest mi niezmiernie miło, ze pan prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk podkreśla konieczność rozbudowy kompetencji pracowników. Chcielibyśmy powrócić do współpracy między naszymi instytucjami i w formie praktyk studenckich ale także na szeroką skalę organizujemy wizyty praktyków w naszych wydziałach, ponieważ jesteśmy w stanie przekazać studentom wiele wiedzy, niemniej doświadczenia praktyków, wymiana poglądów ze studentami dają jeszcze lepszą możliwość przygotowania studentów do obecności na rynku pracy,

Z uwagi na kreowanie wartości przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, w wielu aspektach chcielibyśmy się także włączyć w działalność innowacyjną i to także w zakresie ekonomiki portów morskich. Nasi naukowcy są w stanie współpracować w charakterze innowacyjnym, służyć swymi kompetencjami, swoją wiedzą podczas kreowania nowych produktów i usług, które wraz z rozwojem działalności portu będą mieć miejsce. Oczywiście, chciałbym również nawiązać do słów i pana prezesa, i pana rektora i powiedzieć, że kompetencje pracowników uniwersytetu w zakresie tego typu analiz, ekspertyz podczas realizacji przygotowania projektów inwestycyjnych – to pole, na którym moglibyśmy otworzyć współpracę a potem ją poszerzyć – dodał dr Sebastian Susmarski – dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego.

Porozumienie z Portem Gdańsk to kolejna inicjatywa w ramach współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami i organizacjami, w których Uczelnia oferuje swój potencjał naukowo-badawczy i organizacyjny. Porozumienia obejmują kooperację w zakresie przedsięwzięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych, z uwzględnieniem możliwości transferu wiedzy, technologii oraz komercjalizacji wyników badań naukowych – wynika z informacji, które przekazała nam dr Beata Czechowska-Derkacz – rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, członek Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PRom.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *