Powstanie pierwszy w Polsce katalog dobrych praktyk w turystyce wiejskiej. Stworzy go Polska Organizacja Turystyczna. Najlepsze propozycje do tego katalogu zostaną wyłonione w konkursie.

Źródło ilustracji: Polska Organizacja Turystyczna.

Zadbajmy o atrakcyjny wizerunek polskich obszarów wiejskich jako miejsc przyjaznych życiu i prowadzeniu biznesu.

Polska wieś przyciąga żywymi tradycjami, przyrodą i gościnnością. Dlatego Polska Organizacja Turystyczna (POT) organizuje konkurs „Na wsi najlepiej”, którego celem jest identyfikacja, upowszechnianie i promowanie dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich. Wszystko po to, aby turyści odkryli coraz bogatszą ofertę polskiej wsi. Nabór zgłoszeń trwa do 3 sierpnia – informuje Grzegorz Cendrowski – rzecznik prasowy Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) .

Do konkursu można zgłosić oferty dla turystów, spełniające regulaminowe wymagania w jednej z czterech kategorii:

Wypoczynek u rolnika

a. obiekty noclegowe skategoryzowane według poniższych kryteriów: siedlisko zagospodarowane tradycyjnie, obejmujące dom, budynki gospodarskie, podwórze, ogród przydomowy; otaczające tereny wiejskie – zabudowania gospodarskie, pola, łąki, lasy; liczba miejsc w kwaterze maksymalnie do 30; prowadzona produkcja roślinna i/lub hodowlana, ogrodnicza, sadownicza, rybacka; zwierzęta (minimum 3 gatunki) stanowiące atrakcję turystyczną gospodarstwa; ogród warzywny; posiłki domowe wytwarzane na bazie produktów wiejskich z możliwością ich degustacji; elementy dekoracyjne w obiekcie oraz poszczególnych pokojach związane z kultywowaniem rodzimych tradycji, kultury, etnografii; rozwiązania ekologiczne, np. segregacja śmieci, kompostownie, własna oczyszczalnia ścieków, odnawialne źródła energii.

b. podmioty nieskategoryzowane, ale spełniające wszystkie powyższe kryteria.

Oceniane będą gospodarstwa agroturystyczne skategoryzowane w Wiejskiej Bazie Noclegowej, a także te, które nie zostały poddane procedurze kategoryzacji, ale spełniłyby wszystkie jej warunki.

Wypoczynek na wsi

Obejmuje: obiekty noclegowe położone na obszarach wiejskich wykorzystujące i eksponujące w swojej ofercie rekreacyjno – wypoczynkowej szczególne walory polskiej wsi, w tym bogactwo kulinarne, kulturalne i potencjału mieszkańców obszarów wiejskich.

Kompleksowa oferta uzupełniająca pobyt na obszarach wiejskich

w tej kategorii można zgłaszać propozycje obejmujące kompleks wielu atrakcji i usług opartych na zasobach polskiej wsi, a w szczególności na zasobach infrastruktury turystycznej, szlakach tematycznych, wydarzeniach cyklicznych, a także ofercie edukacyjnej i kulturalnej. Oceniana będzie oferta uzupełniająca pobyt turystyczny na wsi. Szczególnie doceniona zostanie oferta pakietowa, w tym edukacyjna i kulturalna, stanowiąca spójny tematycznie kompleks wielu atrakcji i usług opartych na zasobach polskiej wsi.

Szlaki kulinarne

Szlak kulinarny powinny tworzyć restauracje, lokale gastronomiczne, wytwórcy tradycyjnych produktów oraz dań regionalnych. Podmioty współtworzące powinny spełniać następujące kryteria: oferować dania oparte na przepisach zaczerpniętych z tradycji kulinarnej kultywowanej w swoim regionie; używać tradycyjnych urządzeń do przygotowania posiłku, np. pieców, wędzarni, suszarni itp.

 

Źródło ilustracji: Polska Organizacja Turystyczna

Ważnym kryterium oceny zgłoszeń będzie umiejętność wykorzystania do budowy oferty potencjału wsi i jej mieszkańców – podkreśla Grzegorz Cendrowski – rzecznik prasowy Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), w swym komunikacie cytując też wypowiedzi prezesa POT:

– Polskie obszary wiejskie kojarzone są z gościnnością, dziedzictwem kulturowym, wspaniałą kuchnią i bogactwem natury. Organizowany przez nas konkurs to świetna okazja do wymiany doświadczeń między osobami zarządzającymi różnymi produktami turystycznymi, synergii ich działań i dalszego rozwoju. Jestem przekonany, że ten konkurs przysłuży się podniesieniu standardu usług oraz zwiększy zainteresowanie polskimi produktami turystyki wiejskiej – mówi Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie pierwszego w Polsce katalogu dobrych praktyk w turystyce wiejskiej. Doświadczenia w kreowaniu produktów turystycznych na wsi będą dla innych cennym drogowskazem w rozwoju i wprowadzaniu w życie własnych pomysłów. Konkurs przyczyni się do stworzenia wizerunku polskich obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca do życia i prowadzenia biznesu.

– Organizowany przez nas konkurs jest inspirowany najbardziej prestiżowymi nagrodami w polskiej branży turystycznej – Certyfikatami POT, które nasza organizacja przyznaje od 2003 roku. Jestem przekonany, że konkurs przysłuży się podniesieniu standardów branżowych oraz sprawi, że coraz więcej turystów właśnie obszary wiejskie będzie wybierać jako miejsce wypoczynku – dodaje prezes Robert Andrzejczyk.

Polska Organizacja Turystyczna zachęca do udziału w konkursie tych, którzy potrafią skutecznie przyciągać turystów na wieś i umilać im pobyt. Wybierze 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej. Zwycięzcy skorzystają z całego wachlarza działań promocyjnych. Wśród nich będzie m.in. wyjątkowa szansa, by zaprezentować swoją praktykę w albumie, który ukaże się w nakładzie 10 tys. egzemplarzy, a także odwiedziny profesjonalnych fotografów i blogerów turystycznych.

Swoją ofertę można zgłosić do konkursu do 3 sierpnia, a regulamin konkursu znajduje się na stronie nawsinajlepiej.polska.travel . Zgłoszenia do konkursu można przesłać, korzystając z zamieszczonego na stronie formularza.

 

Źródło ilustracji: Polska Organizacja Turystyczna

Operacja pn. „Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. KSOW jako instytucja wspierająca rozwój obszarów wiejskich organizuje nabór podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W ten sposób możesz zaprezentować swoją działalność potencjalnym partnerom. Sprawdź, jak łatwo to zrobić, korzystając ze strony KSOW.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) wspiera również projekty związane z tworzeniem oferty turystycznej na wsi. Zobacz, jak możesz skorzystać z PROW – zachęca w swym komunikacie Grzegorz Cendrowski – rzecznik prasowy Polskiej Organizacji Turystycznej.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *