Uroczystości w Morskim Oddziale Straży Granicznej. Ślubowanie funkcjonariuszy. Są wolne miejsca dla następnych kandydatów do tej formacji. Szansę na założenie munduru będzie miało siedemdziesiąt osób, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji

Fot. A. Kubiak/MOSG.

Powołano koordynatorów procedury przyjmowania chętnych do służby w MOSG

W Morskim Oddziale Straży Granicznej (MOSG) służbę rozpoczęło 27 nowych funkcjonariuszy. Jest to jak dotychczas najliczniejsza w ostatnich kilku latach grupa przyjętych osób. W przededniu Święta Niepodległości w Komendzie MOSG w Gdańsku odbyło się uroczyste ślubowanie – wynika z informacji, które przekazał nam kmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak – Rzecznik Prasowy Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku:

Fot. A. Kubiak/MOSG.

W obecności pocztu sztandarowego odebrał je Komendant MOSG kontradm. SG Andrzej Prokopski. Gratulując przyjęcia w szeregi Straży Granicznej, podkreślił znaczenie odpowiedzialności, jaką przyjmują na siebie nowo przyjęci funkcjonariusze z chwilą założenia munduru. Wszystkim życzył satysfakcji z wykonywania obowiązków służbowych i sukcesów w trakcie szkolenia, które młodzi funkcjonariusze rozpoczną już za kilka dni. Błogosławieństwa ślubującym udzielił ks. kmdr ppor. SG Andrzej Szpura, kapelan MOSG.

W Morskim Oddziale Straży Granicznej ruszył już nabór na przyszły rok. Szansę na założenie munduru będzie miało siedemdziesiąt osób, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji. Dla jej usprawnienia rekrutacji powołano koordynatorów do spraw naboru do służby. Kandydaci z województwa zachodniopomorskiego mogą kontaktować się pod numerem tel. 721-961-599, z pozostałych województw pod numerem 797-337-256. Szczegółowe informacje oraz wzory wymaganych dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej oddziału w zakładce „Rekrutacja do służby w MOSG”. Wszyscy chętni mogą składać dokumenty w najbliższych miejscu zamieszkania jednostkach MOSG.

Fot. A. Kubiak/MOSG.

Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Wysyłany jest on również na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf. W drugim kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Po ich pozytywnym zaliczeniu rekruci wysyłani są na komisję lekarską, która ustala ich zdolność do służby. Działania związane z naborem do służby prowadzone są w ścisłym rygorze sanitarnym, który obowiązuje na każdym etapie postępowania – poinformował kmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak – Rzecznik Prasowy Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

Fot. A. Kubiak/MOSG.

Nasza Straż Graniczna jest bardzo ważną formacją dla całej Unii Europejskiej. Stale wspiera Frontex – unijną agencję. Morski Oddział Straży Granicznej ma bardzo istotną rolę do spełnienia na Bałtyku. Tu bowiem trwa duży ruch jednostek pływających. Istnieją możliwości nielegalnego przekroczenia polskiej granicy morskiej. Trzeba więc czuwać. Nasza północna rubież jest bardzo dobrze strzeżona przez MOSG.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.