Urząd Statystyczny w Gdańsku o stanie Polski w Unii Europejskiej: W Polsce, w tym również w Pomorskiem, nakłady wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową są niższe od średniej unijnej. Wytwarzamy mniej PKB na mieszkańca. Krótsze jest życie w Polsce niż średnio w UE. Nie brakuje sukcesów

Źródło ilustracji: Urząd Statystyczny w Gdańsku.

Dzień Europy – czas na porównania

1 maja minęło 17 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dzisiaj, 9 maja, przypada Dzień Europy. To dobra okazja do oceny tego, co osiągnęliśmy podczas naszej obecności we Wspólnocie. Najnowsze dane na ten temat dostarczają nam Urząd Statystyczny w Gdańsku oraz Główny Urząd Statystyczny.

Średnio, obywatele UE żyją dłużej niż Polacy. Powinno nas cieszyć to, że zwiększyła się przeciętna długość trwania życia w Pomorskiem i w Polsce, ale takie notowania na plus dotyczą całej UE.

Zmniejszyło się bezrobocie w całej Wspólnocie. Więcej jest ludzi z wyższym wykształceniem. Szczegółowe wiadomości na ten temat przekazała nam Aleksandra Gąsior – Referendarz Statystyk w Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Oto owe dane, opracowane przez Urząd Statystyczny w Gdańsku, w formie infografiki pt.: „9 Maja – Dzień Europy. Województwo Pomorskie na tle Polski i Unii Europejskiej”:

Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku.

Warto mieć na uwadze, że na korzystne przemiany w naszym kraju wpłynęło nie tylko tylko to, co zrobiliśmy podczas naszego członkostwa w UE. Wiele dokonano w tzw. okresie przedakcesyjnym. Już wtedy do Polski oraz innych krajów Europy Środkowowschodniej napływało finansowe wsparcie z budżetu UE. Przykładem może być Program PHARE (skrót pochodzi od nazwy w języku angielskim: „Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies”, czyli „Polska i Węgry: pomoc w restrukturyzacji ich gospodarek”).

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *