Pomorze może mieć więcej pieniędzy w RPO. Pod warunkiem, że zgłosi kluczowe, ważne dla regionu i reszty kraju, projekty. Co może być warte dodatkowego dofinansowania?

Źródło ilustracji: KPRM.

Fundusze europejskie dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Negocjacje kontraktu programowego

Za kilka – kilkanaście miesięcy Polska w tym Pomorze, Warmia, Mazury, Kujawy oraz inne regiony zaczną czerpać z kolejnego rozdania unijnych funduszy – na podstawie Umowy Partnerstwa między Polską i Komisją Europejską. Polska ma uzyskać równowartość około 770 miliardów złotych do wykorzystania w ciągu 7 lat, czyli od 2021 do 2027 roku. Te pieniądze Zostaną rozdysponowane według programów operacyjnych – krajowych oraz regionalnych (RPO – regionalnych programów operacyjnych).

Od początku marca trwają rozmowy z przedstawicielami wszystkich województw o dodatkowych funduszach na programy regionalne na lata 2021-2027. W piątek, 7 maja 2021 roku odbyły się kolejne dwie wideokonferencje wiceministra Waldemara Budy z marszałkami województw pomorskiego – Mieczysławem Strukiem oraz zachodniopomorskiego – Olgierdem Geblewiczem – poinformowało Biuro Komunikacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Oto ciąg dalszy komunikatu:

Umowa Partnerstwa (UP) to najważniejszy dokument określający, na co zostaną przeznaczone fundusze europejskie w nowej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027.

W puli środków programów regionalnych jest jeszcze 7,1 miliarda euro do podziału między wszystkie województwa w ramach negocjacji kontraktów programowych.

– Kluczowe dla rządu i samorządu projekty, zgłoszone przez marszałków do kontraktów programowych, mogą liczyć na dodatkowe fundusze – podkreślił wiceminister Waldemar Buda.

Zgodnie z propozycjami zawartymi w Umowie Partnerstwa marszałek województwa pomorskiego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 będzie dysponował kwotą 1,128 miliarda euro na program regionalny. Pula ta może się zwiększyć po negocjacjach kontraktu programowego.

Z kolei dla Zachodniego Pomorza na początek przewidziane jest 1,310 miliarda euro z programu regionalnego.

Do obydwu województw trafią także pieniądze unijne z Funduszu Odbudowy i unijnych programów krajowych.

Podobnie jak w latach 2014-2020, również w nowej perspektywie 60 procent funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40 proc. otrzymają programy regionalne zarządzane przez marszałków województw. Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na danych statystycznych, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. 75 proc. środków zostało już podzielonych, a 25 proc. przeznaczono na rezerwę programową do podziału na etapie programowania w czasie negocjacji kontraktów programowych – wynika z informacji, które przekazało nam Biuro Komunikacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Obecnie trwają konsultacje dotyczące treści programów operacyjnych. W poniedziałek, 10 maja 2021 roku, odbędzie się podsumowanie dyskusji i propozycji dotyczących projektu Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (PO FENG). Realizacja programu FENG w latach 2021 – 2027 ma wpłynąć na wzrost w Polsce aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki – napisano na stronie internetowej https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/konsultacje-spoleczne-feng/ .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.