VI Forum Interesariuszy Euroeregionu Bałtyk

Około 80 mln euro do wykorzystania przy rozwoju międzynarodowej współpracy nad południowym Bałtykiem

Razem będziemy silni

Dziesiątki milionów euro są do wzięcia z unijnego budżetu na realizację międzynarodowych projektów w obrębie Euroregionu Bałtyk (w tym w Obwodzie Kaliningradzkim Rosji). Niestety, zdobywanie tych pieniędzy nie jest łatwe. Nie umiemy pisać wniosków o przyznanie funduszy. W poprzednim okresie finansowania, jedynie co dziesiąty polski wniosek o przyznanie wsparcia na realizacje nadbałtyckich projektów w ramach Euroregionu przeszedł do kolejnego etapu konkursu. W innych krajach jest nieco lepiej. O tym mówiono w poniedziałek, 02 listopada 2015 roku, w Gdańsku, podczas VI Dorocznego Forum Interesariuszy Euroregionu Bałtyk (ERB).

mapa euroregion baltyk(1)

Mapa Euroregionu Bałtyk. Źródło ilustracji: http://pomorskieregion.eu/v-forum-interesariuszy-euroregionu-batyk-n633 .

Tegoroczne Forum poświęcone było tematyce Europejskiej Współpracy Terytorialnej, a zwłaszcza możliwościom finansowania projektów z zasobów Programu Południowego Bałtyku, którego pierwszy konkurs na lata 2014 – 2020 ruszył właśnie w dniu konferencji. Temat obrad brzmiał: „Korzyści i wyzwania wynikające dla współpracy transgranicznej w Regionie Morza Bałtyckiego”.

IMG_9688

– W Programie Południowego Bałtyku jest 78 mln euro do wykorzystania w latach 2014 – 2020 – informuje Małgorzata Pisarewicz, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Z tego programu współfinansowane będą działania z zakresu wzmacniania innowacyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturowego, transferu „zielonych” technologii, zrównoważonego transportu, rozwoju rynku pracy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej. O dofinansowanie mogą się ubiegać: władze lokalne i regionalne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, instytucje wspierania biznesu oraz przedsiębiorstwa transportu publicznego. Więcej informacji na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/komisja-europejska-zatwierdzila-program-poludniowy-baltyk/ . Można tam przeczytać, że na realizację Programu Południowy Bałtyk zostanie przeznaczone ponad 82 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

IMG_9693

Na zdjęciu: Uczestnicy VI Dorocznego Forum Interesariuszy Euroregionu Bałtyk. Fot. Kazimierz Netka.

Euroregion Bałtyk powstał w 1991 roku. Partnerami w nim są władze regionalne z Polski, Danii, Szwecji, Litwy oraz Obwodu Kaliningradzkiego a także Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk. ERB był pierwszym euroregionem, który do formalnej współpracy włączył partnera z Federacji Rosyjskiej, czyli Obwód Kaliningradzki. Obecnie roczną prezydenturę w Euroregionie ma Województwo Pomorskie. Więcej informacji o Euroregionie na stronie www.eurobalt.org. Do tej pory w ramach Euroregionu lub przy jego wsparciu realizowane były m.in. projekty Moment (gospodarka wodna), Capacity Building Project (budowanie partnerstwa), Yc3 (Youth Cross-border Cooperation and Communication – Młodzieżowa transgraniczna kooperacja i komunikacja – współpraca międzynarodowa młodzieży), Diske (rozwój inteligentnych rozwiązań poprzez wymianę wiedzy) czy Seagull DevERB oraz Seagull II (długoterminowa strategia rozwoju Euroregionu) – informuje Małgorzata Pisarewicz, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

IMG_9666

Dlaczego powstał ów euroregion i do czego zmierzamy – to zasadnicze pytanie. Chodzi o to, by ów region był zauważalny, rozpoznawalny w świecie. A w skali globalnej o wiele częściej mówi się o Morzu Śródziemnym niż o Bałtyku – który jest „morzem w sercu europy”.

Priorytety polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego przedstawiła Joanna Wojtkowska, naczelnik Wydziału Europy Północnej, Departament Polityki Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

IMG_9685

O korzyściach i wyzwaniach Europejskiej Współpracy Terytorialnej mówiła Anita Ryng, Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Anders Bergström, koordynator Działania Horyzontalnego Capacity w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w Stowarzyszeniu Norden w Szwecji powiedział, na czym polega wiodąca rola wielopoziomowego zarządzania w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

Wiele emocji było podczas dyskusji na temat korzyści i wyzwania dla współpracy transgranicznej w Regionie Morza Bałtyckiego. Spore zaciekawienie wywołała bowiem, podana wcześniej, przez dyrektor Anitę Ryng o niewielkiej skuteczności starań polskich podmiotów o pieniądze z zasobów Programu Południowy Bałtyk. Magdalena Pramfelt, generalny konsul honorowy Szwecji w Gdańsku, prezes Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej pytała, jaka jest skuteczność starań podmiotów z innych państw. Odpowiedź brzmiała: uzyskują one nieco lepsze efekty, ale nie są to efekty zadowalające. Dlaczego w Polsce jest gorzej – wyjaśniała Krystyna Wróblewska zastępca dyrektora ds. współpracy zagranicznej Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Okazuje się, że opracowywanie wniosków jest dla pracowników urzędów dodatkowym obciążeniem, w swej codziennej pracy. Gdzie indziej do przygotowania dokumentacji konkursowej angażuje się wyspecjalizowane agencje i dlatego efekty są korzystniejsze.

IMG_9717

Uczestnicy debaty podczas VI Dorocznego Forum Interesariuszy Euroregionu Bałtyk. Od lewej: Niels Chresten Andersen – reprezentant Gminy Regionalnej Bornholm w Danii; Joanna Wojtkowska – naczelnik Wydziału Europy Północnej, Departament Polityki Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; Anita Ryng – dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju; Anders Bergström – koordynator Działania Horyzontalnego Capacity w Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w Stowarzyszeniu Norden w Szwecji. Fot. Kazimierz Netka.

Dyskusja panelowa moderowana była przez Nielsa Chrestena Andersena, reprezentanta Gminy Regionalnej Bornholm w Danii. Najlepsze projekty zrealizowane w Programie Południowy Bałtyk ukazał film pt. „South Baltic in Moving Images”. Razem jesteśmy silni – together we are strong – napisano na tym filmie. Więcej – pod adresem: https://youtu.be/BWwnm2-ao8M .

Według programu, po przerwie, Thorsten Kohlisch, dyrektor Wspólnego Sekretariatu, Program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 zobrazował rolę programu Południowy Bałtyk w rozwoju współpracy transgranicznej obszaru Południowego Bałtyku. Tobias Facchini, reprezentujący Radę Regionalną Hrabstwa Kalmar, w Szwecji omówił realizację projektów MOMENT i MOMENT Up jako przykład skutecznej współpracy transgranicznej pomiędzy interesariuszami Euroregionu Bałtyk.

IMG_9668

Pomorskie ma też wiele do zaoferowania swym partnerom z Euroregionu Bałtyk. Godnym naśladowania może buc program edukacji morskiej, realiz0oway w gdańsku. Może on się stać programem międzynarodowym, do realizacji w ramach euroregionu – proponował Wiesław Byczkowski, prezydent Euroregionu Bałtyk. W ogóle, to samorządy liczą na to, ze będą mogły szerzej włączyć się w realizację, unijnej strategii na rzecz regionu Morza Bałtyckiego – wynikało z wypowiedzi Wiesława Byczkowskiego, wicemarszałka województwa pomorskiego. O zaangażowaniu polski w realizacje tej strategii mówiła Joanna Wojtkowska, naczelnik Wydziału Europy Północnej, Departament Polityki Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy obecnie wiele do powiedzenia w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Polska sprawuje w tej Radzie prezydencję, do 2016 roku.

Województwo pomorskie sprawuje obecnie przewodnictwo w Euroregionie Bałtyk. Objęło je podczas posiedzenia Zarządu Euroregionu w Elblągu, w lutym br. Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego przejął prezydencję z rąk Vyatutasa Grubliauskasa – burmistrza Kłajpedy. ERB International Permanent Secretariat – Stały, Międzynarodowy Sekretariat Euroregionu Bałtyk znajduje się w Olsztynie. Jego kierownikiem jest Sebastian Magier. Ponadto działają sekretariaty regionalne. Więcej wiadomości można znaleźć na stronie http://www.eurobalt.org/ .

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *