W Gdańsku powstaje kompleksowy zakład gospodarowania odpadami za 644 miliony złotych. Wsparcie unijne przekazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na zdjęciu: Uczestnicy zawarcia umowy na dofinansowanie w NFOŚiGW w Warszawie. Fot. z Archiwum NFOSiGW.

Partnerska spalarnia powstanie w Gdańsku Szadółkach. Podpisanie umowy na wykonawstwo i obsługę: na początku maja.

W ciągu sześciu lat w Gdańsku powstanie zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych, którego moc przerobowa wyniesie 160 tysięcy ton rocznie. System zagospodarowania odpadów obejmie ponad milion mieszkańców Gdańska i okolicznych gmin. Inwestycję, która zakończy się w roku 2021, wsparł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dotacją ponad 353 milionów złotych z unijnego Funduszu Spójności.

Prace związane z rozwojem gdańskiej gospodarki odpadami komunalnymi przewidziano na lata 2016 – 2021. Koszt całkowity przedsięwzięcia opiewa na sumę prawie 644 milionów złotych. Przyznane dofinansowanie (353 mln zł) będzie pochodziło z budżetu działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, którą NFOŚiGW wdraża w porozumieniu i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska – wynika z informacji, które przekazali nam Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW i Donata Bieniecka z Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW.

Umowę w sprawie dotacji 25 kwietnia 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu w Warszawie zawarli: wiceprezes zarządu NFOŚiGW Dominik Bąk i prezes zarządu Sp. z o.o. Port Czystej Energii Bartosz Piotrusiewicz. Gdański projekt będzie realizowany w formule PPP (partnerstwo publiczno – prywatne). Beneficjent w najbliższym czasie planuje podpisać umowę z wykonawcą, którym będzie konsorcjum firm: ASTALDI S.p.A. (Lider), TM.E S.p.A. Termomeccanica Ecologia, TIRU S.A.

Na zdjęciu: W tym rejonie powstanie zakład termicznego zagospodarowania odpadów komunalnych w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka

Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowego zakładu termicznego przekształcania odpadów o przepustowości nominalnej 160 tys. Mg/rok (ton rocznie) przy wartości opałowej 11 MJ/kg. Zakład będzie przystosowany do termicznego przekształcania komunalnych i tzw. resztkowych odpadów komunalnych (frakcji energetycznej wydzielonej z odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych). Planowana instalacja została przewidziana w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami województwa pomorskiego do obsługi regionów Północnego, Zachodniego i Wschodniego.

Wniosek beneficjenta przewiduje także towarzyszące działania informacyjno – edukacyjne związane z gospodarką odpadami. Chodzi między innymi o przeprowadzenie badań społecznych na próbie reprezentatywnej, wykonanie ulotek, broszur, plakatów, zeszytów edukacyjnych, opracowanie wkładek i ogłoszeń prasowych oraz zorganizowanie seminariów i warsztatów dla społeczności lokalnej – powiadomili nas Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW i Donata Bieniecka z Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW.

Podczas podpisania umowy w Warszawie obecni byli także Michał Dzioba, prezes zarządu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku oraz Grzegorz Walczukiewicz, pełnomocnik zarządu ds. realizacji projektu – poinformowała nas Alicja Bittner – inspektor w Biurze Prezydenta Gdańska ds. Komunikacji i Marki Miasta, w swym komunikacie przekazując też następujące wypowiedzi:

-Podpisanie umowy o dofinansowanie jest zwieńczeniem procesu ubiegania się o unijne wsparcie dla projektu. Dotarliśmy więc do szczęśliwego finału, który – co należy podkreślić – jest wynikiem szeregu działań wielu osób i instytucji. Mogę również potwierdzić, że jesteśmy przygotowani do kolejnych etapów realizacji inwestycji – podkreślił Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.

– Kolejnym krokiem w projekcie będzie podpisanie umowy z wykonawcą, konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia, Tiru, które przewidziane jest w pierwszej połowie maja br. – powiedział Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

Spalarnia odpadów (tzw. frakcji energetycznej) wedle założeń ma być zbudowana do końca 2021 r.. Oto etapy realizacji przedsięwzięcia: projektowanie – do 2019 r.; budowa  i rozruchu instalacji – do 2021 r.; obsługa  – od 2021 r. do 2046 r.

Do spalarni w Gdańsku trafiać będą odpady pozostałe po procesie segregacji, czyli tzw. frakcja resztkowa pozbawiona surowców wtórnych. Wyprodukowane w spalarni ciepło trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej, a energia elektryczna do sieci energetycznej. Zaprojektowanie, budowa i zarządzanie instalacją zostały powierzone wybranemu w ramach przetargu konsorcjum: Astaldi, Termomeccanica Ecologia, Tiru, którego przedstawiciele mają w dorobku kilkadziesiąt spektakularnych inwestycji na całym kontynencie, w tym trzy w Polsce – wynika z informacji, które przekazała nam Alicja Bittner – inspektor w Biurze Prezydenta Gdańska ds. Komunikacji i Marki Miasta.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *