W Gdańsku przygotowywana jest Pochwała Piractwa. Skończy się to Sądem Ostatecznym. A może warto owo „zakończenie” – czyli Sąd Ostateczny, skopiować i pokazać na gdańskim lotnisku?

Na zdjęciu: Uczestnicy konferencji w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Sprawa wywołuje duże zainteresowanie. Wsparcia udzielili m.in. Minister Kultury, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Gdańska, Prezes Portu Lotniczego Gdańsk, a także Uczelnie, Instytucje, Przedsiębiorstwa, Osoby itp. 

Przyjdź do Muzeum Narodowego w Gdańsku i zrób rachunek sumienia. Jeśli tego nie uczynisz i się nie poprawisz, zobacz co cię czeka. Zwiastuny znajdują się już na ogrodzeniu Muzeum. Do wyboru jest Niebo albo Piekło. Decyduj się…

Trwa międzynarodowa promocja jednego z najwspanialszych europejskich dokonań malarskich z zakresu sztuki wanitatywnej: dzieła „Sąd Ostateczny” – obrazu namalowanego kilkaset lat temu przez Hansa Memlinga. Pierwsi swe sumienie porachowali kaprzy (piraci) gdańscy, bo to oni ów cenny obraz zrabowali…

A może warto kopię „Sądu Ostatecznego” pokazać na lotnisku w Gdańsku? byłaby to bardzo dobra promocja!

 

Fot. Kazimierz Netka

O szczegółach mówiono 24 sierpnia 2017, w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Podczas konferencji prasowej. Dokonano tam podsumowania pierwszego półrocza realizacji programu „Sąd Ostateczny Hansa Memlinga JEDEN ze 100 najważniejszych obrazów w sztuce dawnej” oraz zaprezentowano wydarzenia kulturalne, które będą realizowane od września do grudnia 2017 r. Firma TOFU – autor „Złotej” kampanii promującej obraz Memlinga przedstawiła założenia kampanii. Przedstawiono plakaty, które wybrano w konkursie na kalendarz MNG 2018. W konferencji wzięli udział m.in.: Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego; Paweł Adamowicz – prezydent miasta Gdańska; Wojciech Bonisławski – dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku. Komunikat z dotychczasowych dokonań i przebiegu konferencji przekazała nam Małgorzata Posadzka – kierownik Działu Marketingu, p.o. kierownika Działu Wydawnictw, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Gdańsku:

 

Fot. Kazimierz Netka

Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Gdańska podziękowali wszystkim instytucjom, stowarzyszeniom i fundacjom biorącym udział w Programie JEDEN ze 100 za organizację tak wielu wydarzeń, ich różnorodność oraz za to, że są adresowane do niemal wszystkich grup odbiorców. Mieczysław Struk potwierdził, że obraz Memlinga jest jednym z kluczowych elementów, wokół których są i będą budowane strategie promocyjne województwa pomorskiego. Z kolei Paweł Adamowicz zauważył, że po 6 miesiącach działania Programu JEDEN ze 100 wiedza o obrazie i zainteresowanie dziełem, zwłaszcza wśród mieszkańców miasta regionu, wyraźnie wzrosły. Dowodzi tego aktywność użytkowników mediów społecznościowych, żywo reagujących na informację o każdym odbywającym się wydarzeniu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Wojciech Bonisławski – dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku podsumowując pierwsze półrocze realizacji Programu JEDEN ze 100, powiedział m.in. że dotychczas instytucje kultury, stowarzyszenia i fundacje działające na terenie Gdańska i województwa pomorskiego zrealizowały 16 projektów poświęconych dziełu Memlinga. Do końca roku w ramach Programu JEDEN ze 100 zostanie urzeczywistnionych kolejnych 16 projektów. Wszystkie wydarzenia przygotowano przy wsparciu pieniędzmi z budżetów organizatorów lub/i pomocy finansowej: grantów Samorządu Województwa Pomorskiego i Miasta Gdańska, środków finansowych Miasta Gdańska przekazanych samorządowi województwa pomorskiego w ramach tzw. pomocy samorządowej, programów stypendialnych Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdańska, dotacji w ramach programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Narodowe w Gdańsku realizuje w 2017 roku łącznie 11 wydarzeń – poinformował dyrektor Bonisławski. Dotychczas widzowie mogli wziąć udział w Nocy Muzeów, Dniu Wolnej Sztuki, Oddział Sztuki Dawnej proponuje zwiedzającym grę terenową po galeriach oddziału. Od lipca realizuje kampanię outdoorową, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem i jest bardzo pozytywnie komentowana przez mieszkańców. Dyrektor zaprosił do kontynuowania spotkań Akademii „Sądu Ostatecznego”, której kolejne spotkania rozpoczną się w połowie września i będą trwać do połowy grudnia. Wyraził przekonanie, że ważnym wydarzeniem będzie wystawa „Zamieszkać z Chrystusem i Marią”. Jej autor i kurator prof. dr hab. Marcin Kaleciński przedstawi sztukę tworzoną na potrzeby dewocji prywatnej w Niderlandach w latach 1460–1520. Otwarciu wystawy (30 listopada 2017) towarzyszyć będzie pierwsza z cyklu zaplanowanych przez MNG konferencji memlingowskich – konferencja pt. „Hans Memling i sztuka dewocji osobistej w Niderlandach XV i początku XVI wieku” (1 grudnia 2017).

Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku zapowiedział też wydanie kalendarza MNG na rok 2018 poświęconego obrazowi Memlinga, który powstanie z 13 plakatów wyłonionych w konkursie ogłoszonym w czerwcu br. Przygotowywana jest też bogato ilustrowana książka dla dzieci o Hansie Memlingu i jego twórczości. Jej autorem jest dr Jacek Friedrich, a autorką ilustracji Joanna Czaplewska. W grudniu br. w muzeum zostanie udostępniona ceramiczna instalacja multimedialna wykonana przez włoskiego artystę ceramika Nicolę Bocciniego, która jest współczesną interpretacją tematu sądu ostatecznego, ściśle jednak odnoszącą się do dzieła Memlinga.

Wojciech Bonisławski podkreślił, że wszystkie zaprezentowane projekty Muzeum Narodowego w Gdańsku mogły być zrealizowane dzięki wsparciu sponsorskiemu Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, a także środków finansowych Miasta Gdańska przekazanych samorządowi województwa pomorskiego w ramach tzw. pomocy samorządowej i dotacji celowej przyznanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Słowa podziękowania skierował też na ręce wiceprezydenta Gdańska Piotra Grzelaka i prezesa spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje za udostępnienie na rzecz promocji obrazu jednego z miejskich tramwajów, który jako „złoty tramwaj” wzbudza ogromne zainteresowanie mieszkańców i turystów.

Adam Chyliński – dyrektor artystyczny TOFU Studio oraz Daniel Naborowski – dyrektor zarządzający zaprezentowali założenia kampanii promującej obraz. Pomysł został oparty na wykorzystaniu złotej kuli, wziętej wprost z obrazu Hansa Memlinga. Jako że jest ona kluczowym elementem ikonograficznym w obrazie Memlinga, jest też podstawowym elementem budującym skojarzenie z obrazem.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dlaczego złota kula?

– kula, na której spoczywają stopy Jezusa Chrystusa symbolizuje Wszechświat, stopy Jezusa oparte na kuli symbolizują zaś jego panowanie nad światem i losem człowieka. [„Tronujący na tęczy Chrystus – Król Nowego Przymierza, któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi (Mt 28,18), opiera stopy na złocistej kuli, obrazującej wszechświat”];

 

Źródło ilustracji: Muzeum Narodowe w Gdańsku

– kula symbolizuje wszechświat w jego geometrycznej doskonałości. W ujęciu neoplatońskim we Wszechświecie najważniejsze są następujące bryły:  kula, sześcian, stożek, dwunastosześcian foremny, dwudziestoczterosześcian foremny;  najważniejsza z nich jest kula, gdyż to w niej mieszą się pozostałe bryły;

– kolor złoty w średniowieczu oznaczał niebiańskość, świat aniołów, był symbolem duchowego oświecenia, symbolizuje naukę Chrystusa. [„Jezus ukazany został na złotym tle symbolizującym ponadczasową, boską przestrzeń. Takie tło w malarstwie niderlandzkim pełniło także funkcję dekoracyjną, odbijało światło kościelnych świec, wydobywało i uplastyczniało ukazane na nim postaci”].

Wdrożona koncepcja ma charakter bardzo rozwojowy i umożliwia budowanie wielu kampanii rozłożonych w okresie nawet do kilku lat. Jej ważnym walorem jest posługiwanie się kodem współczesnej komunikacji i szansa na dotarcie także do młodego odbiorcy.

 

Źródło ilustracji: Muzeum Narodowe w Gdańsku

Kampania została podzielona na dwie części: część teaserową (wzbudzającą zainteresowanie, zaciekawiającą) oraz część wyjaśniającą. W ramach kampanii teaserowej zostały przygotowane projekty graficzne ze złotą kulą wygenerowaną w 3D (w formie przestrzennej) wyeksponowaną na czerwieni z logo MNG, która była głównym motywem przewodnim całości. Dodatkowym elementem kampanii był również tramwaj, oklejony złotą folią, który mieszkańcy mogli podziwiać w drugiej połowie lipca.

Z kolei w kampanii wyjaśniającej wygenerowany model kuli został przeniesiony na fotografie przygotowane w ramach sesji zdjęciowej wybranych miejsc w Trójmieście, tworząc konkretne projekty graficzne wykorzystywane w kampaniach outdoorowych oraz pełnej sferze komunikacji. W ramach przygotowanej sesji zdjęciowej wybrano docelowo 6 miejsc, które zostały sfotografowane. Następnie w procesie postprodukcji umieszczono na zdjęciach złotą kulę, której głównym zadaniem jest budowanie skojarzenia z obrazem Hansa Memlinga.

Aby podkreślić indywidualny charakter kampanii, została przygotowana podstawowa identyfikacja wizualna: logo oraz seria infografik dedykowanych obrazowi wraz z miniksięgą identyfikacji wizualnej określającej standardy stosowania znaku. W ramach rozwinięcia znaku przygotowano 12 ikon (linearnych infografik) powiązanych bezpośrednio z warstwą wizualną obrazu. Kolejne odsłony kampanii będzie można śledzić do końca 2017 roku.

W 2018 roku kampania powinna być rozwinięta o kolejne projekty: działania o charakterze ambientowym, czyli niestandardowym, zaskakującym odbiorcę, związane z przestrzenią miejską i wchodzące w interakcję z publicznością; projekt spotu (warstwa wizualna i muzyczna) do dystrybucji w kanałach TV poświęconych podróżom, zabytkom; do lokowania w portalach internetowych, kampaniach telewizyjnych; projekty i produkcja gadżetów: torby, koszulki, przypinki, wlepki, tapety (komputer/smartfon) – do wykorzystania w ofercie sklepów MNG, a także wykorzystanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego i Urząd Miasta Gdańska; wykorzystanie motywu złotej kuli do zbudowania nowego spójnego systemu identyfikacji wizualnej MNG. Kula zostałaby wykorzystana do zindywidualizowanej identyfikacji Oddziału Sztuki Dawnej MNG (w ramach spójnej identyfikacji instytucji każdy oddział MNG, ze względu na specyfikę zbiorów, powinien otrzymać zindywidualizowany system oznaczenia).

 

Fot. Kazimierz Netka

Małgorzata Posadzka – kierownik Działu Marketingu MNG zaprezentowała 13 plakatów, które zwyciężyły w konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku. Celem konkursu było zebranie 13 plakatów, które stanowią autorską interpretację tryptyku Hansa Memlinga Sąd Ostateczny i zostaną wykorzystane przez MNG do stworzenia kalendarza na rok 2018. Podstawową funkcją kalendarza będzie wzbudzenie zainteresowania dziełem Memlinga i jego promocja. Wyboru zwycięzców dokonało jury w składzie: Wojciech Bonisławski – dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku; dr hab. Adam Kamiński, Jarosław Bujny, dr hab. Dawid Korzekwa, prof. ASP.

 

Źródło ilustracji: Muzeum Narodowe w Gdańsku

Autor zwycięskiego projektu otrzyma 2000 zł; jury przyznało też 11 wyróżnień po 1000 zł. Nagrodę główną otrzymała Anna Parada, wyróżniono prace: Jacka Rudzkiego, Filipa Zbrzeźniaka, Karola Gawrońskiego, Karoliny Banaszkiewicz-Badury, Marty Szymanowskiej, Nikodema Pręgowskiego, Anny Chmielnik, Pauliny Ornatowskiej, Eugeniusza Waszkielewicza, Olgi Żołnowskiej i Teresy Płotkowiak – poinformowała Małgorzata Posadzka – kierownik Działu Marketingu, p.o. kierownika Działu Wydawnictw, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Oto, co nas czeka jeszcze w bieżącym roku. Poniżej – wykaz projektów; które będą realizowane od sierpnia do grudnia 2017 r., a właściwie do końca lutego 2018 r.

1. Sąd Ostateczny- żywy w pikselach – najnowszy mural Piotra Szwabego (organizator: Organizator: Stowarzyszenie Nasiono. Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska oraz pomocy sponsorów – firmi Teknos i szipbhp.pl, partnerzy: Instytut Kultury Miejskiej, Murale Gdańsk Zaspa, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Młyniec”). Mural inspirowany obrazem „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga będzie przedstawiał fragment ukazujący ważenie dusz na szalach. Szwabe poprzez lokalizację swojej pracy oraz wybrany fragment tryptyku Memlinga chce skomentować wszechobecną gonitwę za dobrami doczesnymi i konsumpcjonizm oraz odnieść się do obecnej sytuacji politycznej: Malowanie muralu „Sąd Ostateczny – żywy w pikselach”. Praca ta będzie już 60. muralem w gdańskiej Kolekcji Malarstwa Monumentalnego. 31 sierpnia o godz. 18:30 odbędzie się oficjalna prezentacja muralu „Sąd Ostateczny żywy w pikselach”, połączona ze spotkaniem z Piotrem Szwabe. Spotkanie będzie połączone z kolejnym spacerem z Lokalnymi Przewodnikami i Przewodniczkami  i zwiedzaniem Kolekcji Malarstwa Monumentalnego na gdańskiej Zaspie.

 

Fot. Kazimierz Netka

2. Cykl audycji Marzeny Bakowskiej poświęconych tryptykowi Hansa Memlinga (organizator i finansowanie: Radio Gdańsk). Dalszy ciąg cyklu audycji Tryptyk Memlinga poświęconych obrazowi Hansa Memlinga Sąd Ostateczny. Historycy sztuki i inni specjaliści opowiadają o jednym z najcenniejszych dzieł w zbiorach polskich muzeów, które można oglądać w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

3. Wystawa Odważniki do monet złotych jako świadectwa kontaktów handlowych Gdańska z Niderlandami w 2 poł. XV wieku, 1 – 31 sierpnia 2017 r. (organizator i finansowanie: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku).
Intensywnie rozwijająca się wymiana handlowa w średniowiecznej Europie spowodowała, że na rynek pieniężny trafiały duże ilości monet kruszcowych różnych emitentów o zróżnicowanych nominałach i wadze. Kupcy w największych miastach Europy przeprowadzali transakcje handlowe płacąc monetą własnego kraju, a w zamian za oferowane towary otrzymywali monety obce, których wagę należało bezwzględnie kontrolować ze względu na liczne i w konsekwencji dotkliwe oszustwa tak pod względem zawartości kruszcu, jak i też obcinana krawędzi. W tym celu używano małej, dokładnej wagi, zwanej popularnie wagą monetarną, której towarzyszył zestaw odważników odpowiadających wadze najczęściej używanych podczas transakcji handlowych monet.

 

Fot. Kazimierz Netka

4. Wędrówki szlakiem Sądów Ostatecznych, wrzesień – październik 2017 r. (organizator i finansowanie: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska). Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zrealizuje cykl wędrówek szlakiem gdańskich sądów ostatecznych. Cykl ten jest adresowany przede wszystkim dla mieszkańców Gdańska (przewidujemy bezpłatny udział w wędrówkach, jest to jednak uzależnione od decyzji innych, poza MHMG, właścicieli obiektów).

5. „Link do Memlinga”, 1 – 30 października 2017 r. (organizator : Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji; realizacja: Grupa Smacznego we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku; finansowanie: projekt został dofinansowany ze środków Miasta Gdańska. „Link do Memlinga” to gra miejska, w której zawodnik podejmuje się misji odzyskania obrazu „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga, skradzionego przez groźnego złoczyńcę – kolekcjonera dzieł sztuki z odległej przyszłości. Do dyspozycji ma wirtualny wehikuł czasu i pomoc tajemniczych postaci komunikujących się z grającym za pomocą aplikacji na smartfona. Zapraszamy na niezwykły spacer przez Główne Miasto w Gdańsku w atmosferze przygody i rywalizacji.

6. Wystawa Seven Cardinal Sins – an Homage to Hans Memling’s Last Judgement, październik, 2017 (organizator i finansowanie: Fundacja Sopockie Forum Integracji Nauki, Kultury SFINKS Sopocie, finansowanie: dofinansowano z funduszu stypendialnego dla twórców Województwa Pomorskiego). Przeniesienie na teren Muzeum Narodowego w Gdańsku plenerowej wystawy prezentowanej na przełomie lipca i sierpnia 2017 roku w Drei Land Garten (Park Trzech Narodów) w Weil am Rhein w Niemczech w ramach Kieswerk Open Air. Swoje prace (łącznie 10 obiektów) pokazali Henryk Cześnik, Robert Florczak, Jacek Kornacki i  Jacek Staniszewski.

7. Konferencja Pochwała piractwa?, październik 2017 r. (organizator i finansowanie: Nadbałtyckie Centrum Kultury).

 

Fot. Kazimierz Netka

8. Prapremiera opery Sąd Ostateczny, Knittel/Bujko, 8 listopada 2017 r. w ramach cyklu Opera Gedanensis (organizator: Opera Bałtycka w Gdańsku, finansowanie: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca na lata 2016-2017 oraz programu z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej – priorytet Muzyka na rok 2017). Burzliwe losy jednego ze znamienitych europejskich dzieł malarskich, Sądu Ostatecznego autorstwa Hansa Memlinga, stały się inspiracją dla autorów opery. Nowa produkcja przedstawi owianą mistycyzmem historię powstania i znaczenia tryptyku, zmagań jego twórcy oraz odbiorców, którzy mogli go podziwiać w różnych okolicznościach, realiach historycznych i miastach Europy. Scena Opery Bałtyckiej proponując Sąd Ostateczny Krzysztofa Knittla pozwala za sprawą mnogości środków operowych odkryć to dzieło w nowym kontekście i pochylić się nad fundamentalnym tematem oceny życia ludzkiego w kontekście dobra i zła. Twórcy i realizatorzy: Muzyka – Krzysztof Knittel/Libretto – Mirosław Bujko/Kierownictwo muzyczne – Szymon Morus/Reżyseria – Paweł Szkotak/Scenografia – Damian Styrna/Kostiumy – Anna Chadaj.

9. „Złota” kampania promująca dzieło Memlinga, etap wyjaśniający sierpień – grudzień 2017 r. (organizator: Muzeum Narodowe w Gdańsku we współpracy z Fundacją Gdańską, finansowanie: projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska). Kolejne etapy kampanii promującej tryptyk Hansa Memlinga.

10. Akademia Sądu Ostatecznego, 14 września – 13 grudnia 2017 r. (organizator: Muzeum Narodowe w Gdańsku, finansowanie: projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska). Kontynuacja, zainaugurowanego 2 czerwca 2017 r. cyklu spotkań z badaczami twórczości Memlinga. Do końca 2017 r. słuchacze będą mieli okazję wziąć udział w 6 spotkaniach z wybitnymi historykami sztuki, które prowadzić będzie pomysłodawca i autor projektu – Prof. Marcin Kaleciński (Instytut Historii Sztuki UG).

11. Premiera książki dla dzieci Jacka Friedricha pod roboczym tytułem Hans Memling, listopad 2017 r. (organizator: Muzeum Narodowe w Gdańsku; finansowanie: ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Bogato ilustrowana książka prezentuje sylwetkę malarza, jego najważniejsze dzieła, na tle rozkwitającego w Europie renesansu. Autorem tekstu jest dr Jacek Friedrich, który ma w swoim dorobku kilka cenionych publikacji dla dzieci poświęconych sztuce i historii Gdańska. Autorką ilustracji jest Joanna Czaplewska, od kilku lat z powodzeniem ilustrująca publikacje poświęconych sztuce.
12. Gdańska Konferencja Memlingowska, 1 grudnia 2017 r. Hans Memling i sztuka dewocji osobistej w Niderlandach XV i początku XVI wieku. (organizator: Muzeum Narodowe w Gdańsku, finansowanie: ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Konferencja rozpocznie cykl sympozjów poświęconych Memlingowi, które Muzeum Narodowe w Gdańsku zamierza organizować cyklicznie co 4 lata. Punktem wyjścia jest Hans Memling i jego gdańskie opus magnum, szerszym kontekstem zaś malarstwo niderlandzkie XV i początków XVI wieku (forma, treści, mecenat, oddziaływanie i inne zagadnienia). Kolejne konferencje będą profilowane, ich temat ogłaszany, a zaproszenia rozsyłane z rocznym wyprzedzeniem. Chcemy, by obecność „Sądu Ostatecznego” w naszym mieście stała się pretekstem do ustanowienia MNG instytucją skupiającą najwybitniejszych badaczy malarstwa dawnych Niderlandów. Przedmiotem pierwszej konferencji będzie zarówno dewocyjna twórczość Memlinga, jak i twórców niderlandzkich XV i początku XVI wieku. Temat ten obejmie obrazy, ryciny, wczesne książki drukowane, manuskrypty iluminowane, rzeźby, tapiserie, drobne przedmioty dewocyjne.

13. Zamieszkać z Chrystusem i Marią. Sztuka a dewocja prywatna w Niderlandach, 1460–1520. Wystawa ze zbiorów polskich, 1 grudnia 2017 – 28 lutego 2018 r. (organizator: Muzeum Narodowe w Gdańsku, finansowanie: ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Na wystawie zostaną zaprezentowane wizerunki tablicowe Chrystusa i Marii powstałe w Niderlandach w XV i na początku XVI wieku, tryptyki z portretami donatorów, iluminowane kodeksy, wczesne druki, drzeworyty i miedzioryty dewocyjne. Dzieła zgromadzone na wystawie będą reprezentować popularne typy ikonograficzne malarstwa przeznaczonego do dewocji prywatnej, ewolucję tychże od Kultbild do Kunstbild, a także produkcję niderlandzkich warsztatów iluminatorskich. Wystawa pozwoli nadto prześledzić ewolucję formalną, stopniowe przyswajanie wzorów nowożytnych włoskich. W jej ramach zostaną pokazane dwa portrety Hansa Memlinga ze zbiorów Muzeum Narodowego im. Brukenthala w Sibiu.

Źródło ilustracji: Muzeum Narodowe w Gdańsku

14. Premiera kalendarza Muzeum Narodowego w Gdańsku na 2018 rok, 3 listopada 2017 r. (organizator: Muzeum Narodowe w Gdańsku, finansowanie: projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska).

15. Instalacja ceramiczna Nicoli Boccinniego, 4 grudnia 2017 – 3 grudnia 2018 r. (organizator: Muzeum narodowe w Gdańsku, finansowanie: dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Prezentacja współczesnej multimedialnej instalacji ceramicznej wykonanej przez znanego artystę ceramika Nicolę Bocciniego (tworzy w Derucie k. Perugii, Włochy). Wykonana została z porcelanowych elementów, które pełnić będą rolę medium wyświetlanych w zaprogramowanych sekwencjach fragmentów obrazu Memlinga i innych elementów wizualnych. Autor buduje współczesną wersję Sądu Ostatecznego Memlinga, zachowując treść, ikonografię i symbolikę obrazu. Reinterpretuje temat sądu ostatecznego i lokuje go kontekście najważniejszych, jego zdaniem, współczesnych problemów społecznych, takich jak rasizm, terroryzm, ksenofobia, czy konflikty na tle fali imigrantów. Instalacja ma charakter medium interaktywnego – autofotografie widzów będą w czasie rzeczywistym implementowane do panelu.

 

Fot. Kazimierz Netka

16. Koncert symfoniczny, 8 grudnia 2017, godz. 19.00 (organizator: Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, finansowanie: ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca na lata 2016-2017 oraz programu z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kultur). Prawykonanie kompozycji Pawła Szymańskiego – Koncert na wiolonczelę i Orkiestrę, inspirowany „Sądem Ostatecznym” Hansa Memlinga. George Tchitchinadze – dyrygent, Magdalena Bojanowicz – wiolonczela, Orkiestra Symfoniczna PFB, Konrad Mielnik – prowadzenie.

Wszystko to zrobi wspaniałą reklamę Hansowi Memlingowi i jego Dziełu „Sąd Ostateczny”, który wraz z „Damą z Łasiczką” – obrazu Leonarda da Vinci znajdującego się w Krakowie jest najcenniejszym dziełem malarstwa w Polsce. Jednak, warto zachęcać ludzi do bliższego kontaktu z gdańskim „Sądem Ostatecznym”, pokazując go w miejscach, w których bywa wiele osób zwłaszcza cudzoziemców. Może więc warto kopię dzieła Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny” pokazywać w Terminalu 2 na gdańskim lotnisku? Teraz znajduje się tam współczesne dzieło „Ostatnia Wieczerza”…

Kazimierz Netka

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *