Rekordowo niskie zadłużenie Gdańska. To pozwala odważniej planować wydatki na przyszły rok. Do ratowania domów na Biskupiej Górce dokłada się rząd. Chodzi o zabezpieczenie budynków przed osuwaniem się ziemi ze stromych stoków.

Na zdjęciu: Uczestnicy konferencji poświęconej budżetowi Gdańska. Fot. Kazimierz Netka.

Założenia budżetu stolicy województwa pomorskiego na 2018 rok. Spodziewane dochody są niższe od planowanych wydatków o 213 mln złotych.

Gdańsk przedstawił pierwsze plany wydatków z budżetu Gdańska na 2018 rok. Opowiedzieli o tym prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, wiceprezydenci: Aleksandra Dulkiewicz, Piotr Kowalczuk i skarbnik Teresa Blacharska.

Podstawą kalkulacji są generalne uwarunkowania, jakie mogą zaistnieć w 2018 roku. Oto one; realne tempo wzrostu PKB – 3,8%; średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%; wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,8%; nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 4,7%.

W 2017 roku budżet Gdańska wynosił 2,8 mld zł. Dochody bieżące: 2 679 986 484 zł; dochody majątkowe – 158 065 035 zł. W 2018 r budżet ma sięgnąć 3 mld zł. W tym dochody bieżące – 2 777 018 750 zł, a dochody majątkowe – 230 325 587. Duże wydatki pochłonie szkolnictwo, w związku z tym, że nie zwiększy się finansowanie oświaty i wychowania przez rząd.„0” zł wzrostu subwencji z budżetu państwa na zadania oświatowe – powiedział prezydent Paweł Adamowicz. Gdańsk spodziewa się 19,2 mln zł ? wzrostu wydatków na oświatę i wychowanie. Koszty reformy oświaty. Zdaniem prezydenta Gdańska, wyniosą w tym mieście 7 181 300 zł głównie na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych. 20 000 000 zł sięgną wydatki na modernizacje obiektów. Koszty osobowe i utrzymaniowe nie mogą jeszcze zostać oszacowane.

 

Źródło ilustracji: Urząd Miejski w Gdańsku

Oto inwestycje, które będą w realizacji w 2018 roku:

Drogi i komunikacja: nowy most zwodzony na Wyspę Sobieszewską (ma być gotowy przed Zjazdem Stulecia ZHP, zaplanowanym na sierpień 2018 r.); nowy most nad kanałem Raduni w ciągu ul. Starogardzkiej; kolejna edycja programu budowy i modernizacji chodników realizowanego od 2014 roku; rewaloryzacja jezdni i chodników ulicy Szerokiej ; bdowa układu drogowego dla potrzeb centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej; kontynuacja programu modernizacji nawierzchni dróg na terenie Gdańska realizowanego od 2013 roku; modernizacja nawierzchni ulicy Piastowskiej oraz wybranych odcinków Traktu Konnego, ul. Chłopskiej i al. Grunwaldzkiej; przebudowa wiaduktu Biskupia Górka; ulica Nowa Bulońska Północna wraz z trasą tramwajową.

Infrastruktura: budowa zbiornika retencyjnego Osowa II o pojemności 15 tys. m3 (wraz z ul. Nowy Świat); przebudowa rowu R-3 – zabezpieczenie przeciwpowodziowe kompleksu edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej; przebudowa potoku Kowalskiego – zabezpieczenie przeciwpowodziowe szkoły w Kowalach; przebudowa rowu R-4 – zabezpieczenie terenów przy lotnisku w Rębiechowie; odwodnienie Cmentarza Łostowickiego – zabezpieczenie przed spływaniem wody z cmentarza na sąsiadujące tereny mieszkaniowe; zakończenie I etapu Programu Jaśniejszy Gdańsk, którego celem jest oświetlenie w latach 2016-2018 ok. 36 km ulic w niemal 100 lokalizacjach.

Edukacja i polityka społeczna: metropolitalna szkoła podstawowa z przedszkolem w Kowalach budowana w partnerstwie z gminami Kolbudy i Pruszcz Gdański (120 przedszkolaków i 550 uczniów); centrum edukacyjne przy ul Jabłoniowej – szkoła podstawowa (600 uczniów) i przedszkole (250 przedszkolaków); inwestycje o wartości 20 mln zł, dostosowujące kolejne 54 szkoły do wymogów reformy edukacyjnej; modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki – poprawa funkcjonalności budynku i warunków życia osób starszych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Przestrzeń publiczna / kultura: stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki – poprawa bezpieczeństwo mieszkańców ulic Na Stoku i Biskupiej ( tu wykorzystane zostaną pieniądze, przekazane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji); palmiarnia w Parku Oliwskim (etap II) – poprawa warunków rozwoju i wegetacji roślin tropikalnych; Jar Wilanowski – stworzenie miejsc do rekreacji oraz wybudowanie bezpiecznego przejścia pod ul. Wilanowską; rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na terenie Centrum Hewelianum – zwiększenie powierzchni wystawowo – konferencyjnej o ponad 1,2 tys. m2; wyposażenie i wystawa w budynku Kunsztu Wodnego; Mediateka na Oruni; Dom Chodowieckiego i Grassa; Zabytkowa kuźnia wodna w Oliwie.

Sport i rekreacja: nowa kryta pływalnia ze strefą rekreacyjną w dzielnicy Stogi; nowa kryta pływalnia ze strefą rekreacyjną w dzielnicy Orunia; cztery boiska sportowe przy szkołach we Wrzeszczu, w Brzeźnie i na Matarni; siedem nowoczesnych toalet przy wejściach na plażę w Pasie Nadmorskim od Jelitkowa do Brzeźna.

 

Źródło ilustracji: Urząd Miejski w Gdańsku

Gdańsk jest w dobrej sytuacji finansowej. Wskaźnik zadłużenia miasta prognozowany sięgnie 4,47 % w relacji do planowanych dochodów.

– Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wynosi 14,54 % – poinformował Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska.

Takie warunki pozwalają na zwiększenie deficytu. Potrzebne są pieniądze na inwestycje. Ponieważ nie ma to pokrycia w dochodach bieżących, więc Gdańsk będzie się posiłkował pożyczonymi pieniędzmi.

To już 20 budżet prezydenta Pawła Adamowicza. Dłużej na tym stanowisku – szefa zarządu Gdańska – był tylko nadburmistrz Leopold Winter – przez 27 lat; w XIX wieku.

Kazimierz Netka

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *