W Gdańsku ruszyła dwuletnia kampania na rzecz tolerancji i równego traktowania. Po to żebyśmy umieli odkryć w sobie wrażliwość, zauważyć drugiego człowieka i jego potrzeby – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Nie zapominajmy o imigrantach z 1945 roku

Fot. Kazimierz Netka.

Historie mieszkanek i mieszańców Gdańska będą na filmach w internecie

Gdańsk, miasto przy ujściu Wisły; Gdańsk – Aurea Porta I Rzeczypospolitej, słynie ze swej tolerancji wobec innych mieszkańców naszego globu. Ma w tym bogate tradycje, z drobnymi przerwami, np. na czas hitleryzmu. Teraz pragnie tę swą cechę charakteru przyjaznego traktowania, wzmocnić.

O tym, jakie miasto ma plany w tym zakresie wzmacniania u obywateli idei oraz woli i pragnienia równego traktowania, mówiono 1 lutego 2022 roku, podczas konferencji na Górze Gradowej, w Centrum Hevelianum. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska; Suzanna Izzetdinova – bohaterka kampanii Gdańsk Miastem Równości; Paulina Pohl – bohaterka kampanii Gdańsk Miastem Równości; Cezary Śpiewak-Dowbór – przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej; Beata Dunajewska – przewodnicząca Klubu Radnych Wszystko dla Gdańska; Marianna Palider – główna specjalistka Gdańskiego Centrum Równego Traktowania ds. wsparcia; Jakub Hamanowicz – przedstawiciel Rady ds. Równego Traktowania.

Fot. Kazimierz Netka.

Konferencję prowadził Daniel Stenzel – rzecznik prasowy prezydent Gdańska.

Szczegółowe wiadomości – relację z konferencji – przekazała nam Marta Formella z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

Gdańsk Miastem Równości – kampania społeczna

Gdańsk miasto dla wszystkich – taki jest główny cel kampanii społecznej, która oficjalnie wystartowała we wtorek, 1 lutego. Główne założenia to: równe prawa oraz sprzeciw wobec mowy nienawiści, hejtu i dyskryminacji. W przestrzeni miejskiej pojawią się billboardy i citylighty, a promocyjne spoty trafią do mediów i internetu.

Fot. Kazimierz Netka.

– Nie ma miejsca na żadne „ale” w kwestii elementarnych praw człowieka i obywatela, w kwestii równości i równego traktowania. Ta kampania ma zwrócić uwagę na różne aspekty równości, które dotyczą każdego z nas. Mieszkańcy Gdańska są wrażliwi i rozumieją potrzeby innych, ale z pewnością są także tacy, którzy nigdy nie mieli możliwości uświadomienia sobie, jak to jest żyć z poczuciem wykluczenia i odrębności. Kampania skierowana jest do wszystkich gdańszczanek i gdańszczan, po to żebyśmy umieli odkryć wrażliwość, zauważyć drugiego człowieka i jego potrzeby – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

W kampanii będą poruszane takie obszary dyskryminacji jak pochodzenie, płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja psychoseksualna, światopogląd, sytuacja ekonomiczna czy wykształcenie. Powstały spoty promocyjne przedstawiające historie osób doświadczających braku tolerancji lub wykluczenia. Pierwszymi bohaterkami spotów są Susanna Izzetdinova i Paulina Pohl.

Fot. Kazimierz Netka.

– Jestem Tatarką, muzułmanką, samotną matką czwórki dzieci, która przyjechała z Krymu do Polski z jedną walizką. Uciekałam przed strachem, przed wojną. Widziałam lęk wśród osób, z którymi się spotykałam, bo byłam muzułmanką w hidżabie. A to przecież nie przeszkadza pracować, myśleć i rozmawiać. W Gdańsku mieszkam już siedem lat i jestem bardzo zadowolona. Moje dzieci także. Tutaj każdy może przyjechać, nawet z jedną walizką, stanąć na nogi i pracować. Wiele osób mówiło mi, żebym przestała nosić chustę, to wtedy zmieni się moje życie. Ale ja jestem, jaka jestem i inni właśnie taką powinni mnie przyjmować. Widać dużą zmianę, jeśli się kogoś pozna, wtedy chusta w niczym nie przeszkadza, liczy się człowiek – mówiła bohaterka kampanii Suzanna Izzetdinova.

Fot. Kazimierz Netka.

– Bardzo mnie cieszy, że ta kampania mówi o relacjach, o ludziach, których spotykamy na co dzień. Mówi o poszukiwaniu rozwiązań, żeby wszyscy czuli się dobrze w miejscu w którym są i żyją. Aby byli równi i mile widziani. Mieszkam w Gdańsku całe swoje życie, od ponad 20 lat z doświadczeniem niepełnosprawności. Przez ten czas doznałam wielu momentów, które wiązały się z wyborami pod względem dostępności, np. wybór szkoły. Ale także widzę, jak miasto się zmienia na lepsze. Nie tylko pod względem dostępności architektonicznej, ale też dostępności, która jest w głowach. Ta kampania jest cegiełką do tego, żebyśmy zwrócili uwagę, kto jest  obok nas i jakich czasami barier doświadcza. A mogą to być rzeczy, które nawet nie przychodzą nam do głowy – mówiła Paulina Pohl, bohaterka kampanii Gdańsk Miastem Równości.

Kampania społeczna jest kolejnym elementem uchwalonego przez Radę Miasta, w 2018 roku, Gdańskiego Modelu Na Rzecz Równego Traktowania.

Fot. Kazimierz Netka.

– Cieszy nas jako radnych, że powstała taka kampania, która pozwoli dotrzeć do tych, do których do tej pory nie udało się dotrzeć. Do tych, których trzeba przekonywać, że różnorodność to coś dobrego, że różnorodność to coś, co należy szanować, doceniać i z czego korzystać. Uważamy, że ta kampania jest bardzo dobrym krokiem. Chcemy, aby przekonanie przeciętnego mieszkańca i mieszkanki Gdańska było takie, że każdy w Gdańsku może znaleźć swoje miejsce i każdy może się czuć jak u siebie w domu – mówił Cezary Śpiewak-Dowbór, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej.

Fot. Kazimierz Netka.

– Kilka lat temu ustaliśmy Model na rzecz Równego Traktowania, a nie było to łatwe, bo byliśmy atakowani i hejtowani przez wiele środowisk. Dziś, po latach, okazuje się, że ten model taki straszny nie był, ale nadal mamy jeszcze wiele do zrobienia. Gdańsk jest miastem wolności i solidarności, a solidarność polega na tym, żeby przygarnąć każdego kto potrzebuje tej pomocy, i nie dotyczy to tylko migrantów, ale też osoby z niepełnosprawnością, osoby nieheteronormatywne, osoby homoseksualne. Dla wielu osób hejtowanie osoby homoseksualnej jest uważane za wyrażanie swojej opinii, otóż tak nie jest. Nie ma miejsca na „ale”, jesteśmy wszyscy równi, wszyscy powinniśmy być tak samo traktowani. Mówienie źle o osobie homoseksualnej, niepełnosprawnej o imigrantach, jest rzeczą karygodną – mówiła Beata Dunajewska, przewodnicząca klubu radnych Wszystko dla Gdańska.

Gdański Model na rzecz Równego Traktowania w praktyce

Działania na rzecz tolerancji i równego traktowania prowadzone będą jednocześnie przez wiele jednostek. Projekt kampanii zaplanowany jest na dwa lata. W Gdańsku funkcjonują już m.in. Rada ds. Równego Traktowania, Rada Imigrantek i Imigrantów czy Gdańskie Centrum Równego Traktowania.

Fot. Kazimierz Netka.

– W czerwcu 2018 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła Gdański Model na rzecz Równego Traktowania, który po długich analizach został opracowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przygotowano wówczas rekomendacje dla działań, aby Gdańsk jako miasto wolności i solidarności nie był tylko hasłem, ale żeby każdego dnia, każda obywatelka i każdy obywatel, bez względu na wszystko w naszym mieście, czuł się dobrze. Gdański Model na rzecz Równego Traktowania nie jest pustym, urzędniczym dokumentem, a jego rekomendacje są wdrażane przez wiele rożnych podmiotów – mówiła podczas konferencji prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Najważniejszym zadaniem Gdańskiego Centrum Równego Traktowania jest udzielanie wsparcia osobom doświadczającym dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Fot. Kazimierz Netka.

– Gdański Model na Rzecz Równego Traktowania ma wiele rekomendacji, jedną z nich jest Centrum Równego Traktowania, w którym działamy już od dwóch lat. Wiele się nauczyliśmy, zebraliśmy doświadczenia. Widzę ogromną różnicę teraz i wtedy kiedy startowaliśmy. Wtedy osoby doświadczające dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne nie zgłaszały się do nas. Od Rady Imigrantek i Imigrantów wiedzieliśmy, że są takie osoby, ale nie chciały ryzykować chociażby utraty pracy. Dziś takie osoby do nas przychodzą, właśnie dlatego, że np. w swojej pracy czują się dyskryminowane i żądają swoich praw. To budujące, bo pokazuje, że na zmiany postaw nie trzeba czekać dziesięciolecia. Każdy może się zgłosić do Gdańskiego Centrum Równego Traktowania, jeśli czuje, że gdzieś brakuje mu czegoś do realizacji właśnie pełni siebie – mówiła Marianna Palider, główna specjalistka GCRT ds. wsparcia.

Rada do spraw Równego Traktowania

Do kompetencji Rady ds. Równego Traktowania należy monitorowanie zjawisk wywołujących dyskryminacje, podejmowanie działań interwencyjnych, edukowanie oraz opiniowanie projektów uchwał i programów Rady Miasta Gdańska.

Fot. Kazimierz Netka.

– Kiedyś usłyszałem taki zwrot, że nie możemy ocenić drugiego człowieka, dopóki nie wejdziemy w jego buty i nie przejdziemy takiej drogi jaką on przeszedł. Te słowa pokazują, że nikt nie ma prawa do oceniania drugiego człowieka. Ocenianie drugiego człowieka nie jest niczym dobrym i tego uczy kampania Gdańsk Miastem Równości – mówił podczas konferencji Jakub Hamanowicz, przedstawiciel Rady ds. Równego Traktowania.

Pola kampanii

Kampania będzie realizowana na wielu polach. Zaplanowano emisję spotów w internecie, których bohaterami są mieszkańcy i mieszanki Gdańska oraz ich historie. Informacje pojawią się także na terenie miasta w postaci m.in. billboardów i citylightów. Nie zabraknie także informacji w mediach społecznościowych czy na stronach partnerów. Głównym miejscem kampanii w Internecie jest strona Gdańskiego Centrum Równego Traktowania www.gcrt.pl.

W działania propagujące postawy i idee równościowe włączone zostaną także miejskie jednostki i partnerzy miasta. Przygotowany zostanie konkurs dla organizacji społecznych na grant oraz działania propagujące postawy i idee równościowe – poinformowała Marta Formella z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Imigranci z 1945 roku

Mówiąc o prawach imigrantów, o uszanowaniu ich kultury, religii, obyczajów, tradycji, przyzwyczajeń itp. nie możemy zapominać, że w województwie pomorskim, w tym w Gdańsku, mieszkają imigranci z bardzo dawnych lat, bo aż z 1945 roku oraz ich rodziny, potomkowie. To ekspatrianci, z Kresów wschodnich II Rzeczypospolitej, którzy po II wojnie światowej musieli opuścić swe domy na Kresach, by nie dostać się pod panowanie ZSRR i Stalina. Przybyli do zrujnowanego Gdańska i uczynili zeń miasto wspaniałe, silne, na poziomie europejskim.

Fot. Kazimierz Netka.

To imigranci ze wschodu, w 1945 roku, czyli ekspatrianci, a także przybysze z południa i centrum kraju, zaczęli odbudowywać Gdańsk; tworzyli w nim kulturę, naukę, przemysł, uczelnie, miejsca pracy dla wszystkich. Dzisiaj o prawach tych osób oraz o ich dokonaniach nie można zapominać. Niestety, zdarza się, że dokonania oraz prawa imigrantów z lat zraz po II wojnie światowej, bywają naruszane i są próby deprecjonowania zasług tych osób, a także pokusa przywłaszczenia dorobku ekspatriantów. W Gdańsku – Mieście Równości – trzeba chronić prawa wszystkich ludzi i wszyscy mamy obowiązek dbać o te prawa.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.