W Gdańsku zainaugurowano kolejny etap w rozwoju polskiego przemysłu okrętowego, o nazwie: Stocznia Gdańsk 4.0 Nowy Początek. Rusza jedno z najważniejszych i najnowocześniejszych przedsięwzięć gospodarczych w Polsce, a być może również w Europie.

Fot. Kazimierz Netka.

W Gdańsku będą powstawać pływające wieże morskich elektrowni wiatrowych.

Hala nr 26 w Stoczni Gdańskiej, na Wyspie Ostrów, stała się 31 sierpnia 2018 roku, miejscem jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce i Europie – tam zaczęła się nowa era w przemyśle okrętowym. Stąd ma płynąc w świat najnowsze osiągnięcia w technologiach produkcji statków, okrętów, obiektów offshore.

Uroczysta inauguracja programu rozwoju polskiego przemysłu okrętowego pod nazwą: „Stocznia Gdańsk 4.0 Nowy początek” odbył się w obecności m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów Jerzego Kwiecińskiego i Jadwigi Emilewicz, wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, polskich parlamentarzystów i europarlamentarzystów, Piotra Dudy – przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, Romana Gałęzewskiego – przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej, Karola Guzikiewicza – zastępcy przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej, Jerzego Czuczmana – dyrektora Biura Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE.

Fot. Kazimierz Netka

Twórcami programu „Stocznia Gdańsk 4.0 Nowy Początek” są stoczniowcy, a także Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Polski Fundusz Rozwoju. O szczegółach poinformowała nas w specjalnym komunikacie Beata Ostrowska – Główny Specjalista ds. PR i Komunikacji  – Dział Parków Naukowo-Technologicznych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Oto treść tego komunikatu:

AKTYWIZACJA TERENÓW STOCZNIOWYCH NA WYSPIE OSTRÓW WSPÓLNYM CELEM PSSE, ARP I STOCZNI GDAŃSK

Gdańsk, 31 sierpnia 2018 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE), Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP S.A.) i Stocznia Gdańsk rozpoczynają projekt rewitalizacji terenów Wyspy Ostrów. Do końca roku PSSE zakończy pierwszy etap prac modernizacyjnych, a ARP wzmocni finansowo Stocznię Gdańsk. Dla nowego zarządu stoczni w najbliższym czasie priorytetem jest finalizacja prac nad strategią rozwoju oraz zdobycie nowych kontraktów. Współpraca umożliwi wznowienie działalności stoczniowej i pozyskanie nowych inwestorów. Projekt rewitalizacji wspiera również zakładowa NSZZ Solidarność. W dniu rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, zaprezentowane zostały plany rozwoju przemysłu stoczniowego na Wyspie Ostrów.

Fot. Kazimierz Netka

Odbudowa przemysłu stoczniowego jest istotną częścią Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju rządu Premiera Mateusza Morawieckiego. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w porozumieniu z Agencją Rozwoju Przemysłu i stroną społeczną realizuje projekt aktywizacji terenów postoczniowych oraz znajdującej się na nich infrastruktury. Wspólny projekt ma na celu przystosowanie tych obszarów do prowadzenia nowoczesnej produkcji stoczniowej w oparciu o najnowsze technologie przemysłowe i wykwalifikowane kadry, co przewiduje podpisane w maju br. porozumienie PSSE i ARP. Na rewitalizowanych terenach powstaną dwie nowe płyty montażowe o łącznej powierzchni 20 tys. m kw., graniczące z nabrzeżami, co daje możliwość bezpośredniego wodowania jednostek. Wzdłuż Nabrzeża Trawlerowego będą mogły powstawać statki o długości do 150 m, ich elementy i nadbudówki, a wzdłuż Hali 33 będą budowane nadbudówki. Sama Hala 33 też jest przebudowywana i będzie na nowo wyposażana, tak by po zakupie nowych urządzeń i linii mogły tam powstawać jednostki o długości do 90 m.

– Stocznia Gdańsk ma dla Polaków wymiar symbolu ruchu społecznego Solidarność i walki o wolność. Jesteśmy zobowiązani dbać o to dziedzictwo w wymiarze historycznym, ale też o bieżący potencjał gospodarczy stoczni. Wraz z uporządkowaniem struktury właścicielskiej Stocznia Gdańsk uzyskuje szanse na „drugie życie”, czyli rentowny rozwój w obszarze produkcji stoczniowej, konstrukcji stalowych i wiatrowych w oparciu o nowe technologie. Grupa PFR wspiera ten rozwój finansowo i na poziomie strategii. – mówi Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

Procesy modernizacyjne w najbliższym czasie powinny znacznie przyspieszyć. ARP planuje bowiem poprzez swoje spółki zależne, głównie SPV Operator istotne wzmocnienie finansowania Stoczni Gdańsk. Środki w ramach dokapitalizowania mają być przeznaczone przez zarząd spółki na kapitał obrotowy, modernizację hal i linii technologicznych oraz inwestycje w park maszynowy. Pozwoli to pozyskać kontrakty, także w nowych segmentach.

– Odwracamy wieloletni niekorzystny trend, gdy majątek Stoczni Gdańsk był rozprzedawany lub niewykorzystywany i ulegał silnej degradacji. Jako odpowiedzialny inwestor, chcemy szybko odbudować jej potencjał, dając tym samym szansę na rozwój w atrakcyjnych segmentach, dlatego większość środków zainwestujemy w nowy sprzęt. Liczymy, że dzięki nim Stocznia Gdańsk nie tylko szybko stanie na nogi, ale będzie mogła się rozwijać i wkrótce stanie się jednym z filarów przemysłu stoczniowego w Polsce. Rozwój branży jest kluczowy również w kontekście rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której realizacja jest jednym z naszych priorytetów – mówi Andrzej Kensbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Nowy zarząd Stoczni Gdańsk, powołany przez ARP, kończy prace nad aktualizacją średnioterminowej strategii rozwoju, dostosowując ją do sytuacji zastanej po przejęciu kontroli właścicielskiej nad spółką od ukraińskiej Gdańsk Shipyard Group. Finalizowane są również prace nad nowymi systemami: wynagrodzeń i zatrudnienia. Równolegle zarząd aktywnie zabiega o nowe kontrakty, tak by dzięki wyższym przychodom ze sprzedaży odzyskać rentowność i zapewnić stabilność zatrudnienia w kolejnych latach.

Fot. Kazimierz Netka

– W tym roku naszym zadaniem jest ustabilizowanie sytuacji finansowej Stoczni Gdańsk, a przede wszystkim GSG Towers, które przez brak finansowania nie miało zamówień. Poprzez systematyczne kontakty z kontrahentami udało się nam przełamać impas i wkrótce znów będziemy widoczni na rynku. Jednocześnie jesteśmy aktywni w segmencie konstrukcji stalowych. Budujemy kompetencje, które pozwolą włączyć się z naszą ofertą w program „Mosty dla Regionów”. Projekt zakłada budowę 21 przepraw oraz rządowe wsparcie na poziomie 2,3 mld zł. Na Nabrzeżu Kaszubskim finalizowana jest obecnie budowa nadbudówki statku rybackiego, dla jednego z naszych największych kontrahentów. Aktywnie zabiegamy o kontrakty na budowę kolejnych sekcji, przede wszystkim kadłubów, całych jednostek, tak by wykorzystać możliwości, jakie dają nam nowe płyty montażowe. Liczę, że dzięki dywersyfikacji i nowym umowom w przyszłym roku wyjdziemy na prostą – mówi Marcin Stojek, prezes Stocznia Gdańsk S.A. i GSG Towers Sp. z o.o.

Wyspa Ostrów, a zwłaszcza jej front, dysponuje niezwykłym potencjałem inwestycyjnym. Doskonale skomunikowane tereny, leżące niemal w centrum Gdańska, bezpośrednio graniczące z 550-metrowymi nabrzeżami Kaszubskim i Trawlerowym oraz Stocznią Gdańsk są unikatowym na skalę europejską miejscem do produkcji stoczniowej i okołostoczniowej. Ponadto na rewitalizowanym przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną terenie znajdują się hale produkcyjne o łącznej powierzchni 16,5 tys. m kw., budynki produkcyjno-warsztatowe (11 tys. m kw.) oraz 4 tys. m kw. powierzchni magazynowych. Udźwig usytuowanych tam dźwigów wynosi od 16 ton do 50 ton.

Prowadzona przez PSSE modernizacja tego terenu ma poprawić jego atrakcyjność i stworzyć korzystne warunki dla nowych inwestorów i tworzonych przez nich miejsc pracy.

– Obszar Wyspy Ostrów jest bardzo atrakcyjny pod względem inwestycyjnym, szczególnie do prowadzenia produkcji stoczniowej, choćby ze względu na bliskość portu, dużych, przystosowanych do tego rodzaju działalności terenów i znajdujących się tam specjalistycznych urządzeń. Jesteśmy w trakcie niezbędnych prac rewitalizacyjnych dla naszych przyszłych klientów. Naszym celem jest zwiększenie potencjału tego terenu dla nowoczesnej produkcji stoczniowej– mówi Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Proces modernizacji należącej do PSSE części Wyspy Ostrów został podzielony na trzy etapy. Obecnie na powierzchni 14 ha trwają intensywne prace, które mają umożliwić wznowienie działalności stoczniowej. Poza płytami montażowymi, remontem Hali 33 planowana jest także odbudowa fragmentu Nabrzeża Kaszubskiego oraz budowa nowych placów składowych o powierzchni 6 tys. m kw.

Fot. Kazimierz Netka

– Cieszę się, że współpraca z PSSE układa się pomyślnie. To dobry kierunek dla obu stron, który zapewni korzyści PSSE, ARP i Stoczni Gdańsk, ale przede wszystkim przyczyni się do rozwoju terenów Wyspy Ostrów. Dla nas kluczowe jest wspieranie synergii: spółka z naszej grupy jest właścicielem Stoczni Gdańsk i GSG Towers, a my z kolei udziałowcem PSSE. Dzięki podjętej modernizacji wspólnie zahamowaliśmy degradację tych nieruchomości, wzrośnie więc ich wartość, a PSSE będzie miała dodatkowe stabilne przychody z najmu. Z kolei Stocznia Gdańsk będzie mogła wykorzystywać halę, czy płytę montażową do budowy dużych kadłubów oraz całych jednostek. Pozwoli to znacząco zwiększyć przychody w kolejnych latach. Z czasem te nieruchomości mogą być odkupione przez Stocznię Gdańsk, a PSSE będzie mogła przeznaczyć środki na inne projekty – dodaje Andrzej Kensbok, wiceprezes ARP.

Prace modernizacyjne przeszła już Hala 26 (Ubotownia), która w kolejnym etapie ma zostać przystosowana do utworzenia zespołu szkolnictwa zawodowego dla kształcenia w zakresie nowych technologii. Kształcenie branżowe w realizowanym na Wyspie Ostrów projekcie ma stanowić innowacyjne zaplecze edukacyjne dla przemysłu morskiego. Powstający tu Kampus Edukacyjny będący częścią całego projektu i warunkiem wdrożenia PRZEMYSŁU 4.0 w branży stoczniowej. Znajdą się tam sale warsztatowe, komputerowe i dydaktyczne, specjalistyczne pracownie dla nowoczesnych technologii, pracownie rysunku technicznego oraz wzornictwa i miernictwa, laboratoria.

W drugim etapie robót planowane jest przygotowanie 5 ha pod kolejne inwestycje, remont i modernizacja budynków, budowa nowych układów drogowych do przewozu ciężkich konstrukcji.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Od początku swojej działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE EURO-PARK MIELEC oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz Tarnobrzegu, biura w Radomiu i Wrocławiu.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na rzecz rozwoju regionalnego poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie z sektora wysokich technologii i transferu wiedzy. Obejmuje 35 podstref położonych w 5 województwach na łącznej powierzchni prawie 2,25 tys. ha. Na terenie PSSE działa 127 inwestorów, w tym 70 z polskim kapitałem, które stworzyli prawie 26 tys. miejsc pracy. Zrealizowane przez nich inwestycje osiągnęły poziom 12,3 mld zł. Należące do Strefy Gdański Park Naukowo-Technologiczny i skoncentrowany na gospodarce morskiej Bałtycki Port Nowych Technologii są ośrodkami stymulującymi rozwój innowacyjnej pomorskiej przedsiębiorczości opartej o wiedzę. Łącząc naukę z biznesem, wspierają  startupy, firmy bazujące na unikalnym pomyśle. PSSE prowadzi też działalność w obszarze szkolnictwa branżowego: inicjuje porozumienia pomiędzy uczelniami, szkołami, przedsiębiorcami, samorządami oraz instytucjami okołobiznesowymi

Stocznia Gdańsk SA jest znana na całym świecie jako producent statków. W 65–letniej historii zbudowaliśmy dla armatorów z całego świata ponad 1000 jednostek pełnomorskich o różnym typie i zastosowaniu. Dziś Stocznia to nowoczesny zakład produkcyjny, który skupia się nie tylko na produkcji okrętowej, ale również realizuje zlecenia z zakresu konstrukcji stalowych i innych. Dzięki innowacyjności przetrwała kryzys finansowy i kryzys branży okrętowej. Na terenie Stoczni działa również GSG Towers Sp. z o.o., która wykorzystując potencjał produkcyjny i doświadczenie Stoczni skupia się na dostarczaniu wież wiatrowych na rynki międzynarodowe. Produkcja stoczniowa odbywa się na największej w Europie środkowo-wschodniej hali przemysłowej K1 z mocą produkcyjną 100 000 ton przerobu stali rocznie. Na hali dysponujemy najwydajniejszą w Polsce linią do produkcji wież dla elektrowni wiatrowych. Dziś jej wydajność wynosi 14 wież miesięcznie. W lipcu 2018 roku nowym właścicielem została Agencja Rozwoju Przemysłu SA, której celem jest stymulacja rozwoju Stoczni i zwiększenie jej potencjału produkcyjnego.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest obecnie największą w Polsce organizacją pracowników. Mamy wiedzę i doświadczenie, które pomagają pracownikom w relacjach z pracodawcą. Dzięki temu, że jesteśmy zorganizowani na zasadzie terytorialno-branżowej, jesteśmy w całej Polsce. Nasze struktury terytorialne to: organizacje zakładowe, międzyzakładowe i regiony a struktury branżowe to: krajowe i regionalne sekretariaty branżowe oraz krajowe, międzyregionalne i regionalne sekcje branżowe. Nasza historia rozpoczęła się w 1980 r. kiedy pracownicy podjęli walkę o godne życie, o prawo do wyrażania swoich poglądów o wolność. W tamtych czasach za upominanie się o swoje prawa groziły represje. Dzięki odwadze i niezłomnej postawie tysięcy ludzi, których połączyła „Solidarność”, Polska odzyskała niepodległość.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *