W Krynicy Morskiej powstanie elektrownia słoneczna na oczyszczalni ścieków. Pomoże w tym finansowo NFOŚiGW, który wesprze modernizacje instalacji ściekowych również w Bystrzycy Kłodzkiej i w Głogowie.

Fot. Kazimierz Netka.

Panie podpisały umowy, dotyczące inwestycji, ważnych dla turystyki i ochrony środowiska.

Środki z unijnego Funduszu Spójności przekazane przez NFOŚiGW wesprą rozbudowę i modernizację systemów wodno – kanalizacyjnych w Krynicy Morskiej (woj. pomorskie) i Bystrzycy Kłodzkiej (woj. dolnośląskie) – w ośrodkach licznie odwiedzanych przez turystów, a także w Głogowie na Dolnym Śląsku, leżącym nad Odrą. Dotacje dla tych trzech miast wyniosą razem ok. 30 mln zł.

Wspomniane przedsięwzięcia będą dofinansowane dzięki działaniu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska – wynika z informacji, które przekazał nam dyrektor Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW.

Krynica Morska

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-ściekowego w Aglomeracji Krynica Morska” otrzymał unijną dotację z NFOŚiGW w wysokości 6 936 193 zł. Zostanie on zrealizowany przez lokalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Porozumienie w tej sprawie 21 czerwca br. zostało podpisane w Ołtarzewie pod Warszawą podczas szkolenia zorganizowanego przez NFOŚiGW dla beneficjentów II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020. Podpisy na umowie złożyły: Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska i Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Krynicy Morskiej Ewa Guderska.

 

Na zdjęciu od lewej: Kierownik, Departament Ochrony Wód NFOŚiGW – Magdalena Tokarska-Kusyk, Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Krynicy Morskiej Ewa Guderska, Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska. Fot. NFOŚiGW/A.Połeć

Działania zaplanowane w ramach projektu potrwają do końca stycznia 2021 r. i realizowane będą na terenie Krynicy Morskiej oraz w miejscowościach Przebrno i Nowa Karczma-Piaski. Jako jedno z zadań inwestycyjnych przewiedziano modernizację i remont oczyszczalni ścieków w Krynicy Morskiej oraz budowę instalacji fotowoltaicznej PV (OZE) na terenie zakładu. Unowocześniony będzie również system przepompowni ścieków, a dodatkowo zostanie zbudowany inteligentny system zarządzania obiektem (SCADA). Zaplanowana została także rozbudowa głównej tłoczni ścieków w Nowej Karczmie-Piaski.

Pozostałe prace będą dotyczyć przebudowy sieci kanalizacyjnej (215 m) i wodociągowej (85 m) na ul. Żołnierzy w Krynicy Morskiej. W zakres tego przedsięwzięcia wejdzie również budowa odcinków nowej sieci kanalizacyjnej (930 m) i wodociągowej (890 m) na ul. Bursztynowej w Nowej Karczmie.

W prognozowaniu tzw. efektu ekologicznego pod uwagę została wzięta liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do niej w wyniku realizacji projektu oraz liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków i mających dostęp do ulepszonego zaopatrzenia w wodę. W każdym przypadku będzie to 38 osób, a efekt ekologiczny zostanie osiągnięty do końca grudnia 2021 r. i potwierdzony do 14 stycznia 2022 r. W związku z tym, że Krynica Morska leży na Mierzei Wiślanej, między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym, na obszarze turystycznym i dość newralgicznym ekologicznie, każde działanie na rzecz ochrony środowiska ma tam szczególną wartość przydatną także dla innych, okolicznych terenów.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 13 707 120 zł. Wobec zaangażowania środków własnych, beneficjent otrzymał także niskooprocentowaną pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 4 207 806 zł.

Bystrzyca Kłodzka

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej – beneficjent przekazanej przez NFOŚiGW unijnej dotacji w kwocie 14 339 927 zł – będzie realizował projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka”. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie 29 189 246 zł. Na finansowanie projektu beneficjent otrzyma z NFOŚiGW także niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości 8 154 076 zł.

Umowa w tej sprawie również została podpisana 21 czerwca br. podczas szkolenia dla beneficjentów II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 w Ołtarzewie przez Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewę Kamieńską oraz Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej Martę Konieczną-Morawę.

 

Na zdjęciu od lewej: Kierownik i Koordynator, Departament Ochrony Wód NFOŚiGW – Magdalena Tokarska-Kusyk i Lucyna Wanatko, Prezes Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej Marta Konieczna- Morawa, Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska, Główna Księgowa ZWiK Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej Beata Góźdź. Fot. NFOŚiGW/A.Połeć

Projekt realizowany będzie w Bystrzycy Kłodzkiej i Starej Bystrzycy. Obejmie kilka zadań inwestycyjnych. Obok przebudowy 2,19 km sanitarnej sieci kanalizacyjnej, zostanie zbudowany nowy jej odcinek o długości 9,26 km. Przebudowana ma być również sieć wodociągowa o długości 6,40 km w Bystrzycy Kłodzkiej i Starej Bystrzycy. Co więcej, nastąpi modernizacja funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej w kierunku poprawy jej efektywności energetycznej i lepszego funkcjonowania technicznego. Zostanie wymieniony zgarniacz osadu w osadniku wtórnym na zgarniacz energooszczędny a sita bębnowe obrotowe z mechanicznym transportem i prasowaniem skratek będą zastąpione sitami dostosowanymi do pracy ze ściekami zawierającymi piasek.

Efekt rzeczowy inwestycji ma być osiągnięty do 30 czerwca 2020 r. i potwierdzony do 30 lipca 2020 r. Z kolei w ramach efektu ekologicznego, który będzie osiągnięty do 30 czerwca 2021 r., a potwierdzony do 14 lipca 2021 r. Przewidziano, że 670 nowych użytkowników skorzysta z sieci kanalizacyjnej i taka sama będzie liczba osób korzystająca z ulepszonego oczyszczania ścieków.

Głogów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał dotację w wysokości 8 717 892 zł na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Głogów w aglomeracji Głogów”. Umowę regulującą przekazanie dofinansowania podpisały 15 czerwca br.: Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska i Wójt Gminy Głogów Joanna Gniewosz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Głogów Joanny Tobiś. Beneficjent dotacji, Gmina Głogów, sfinansuje projekt używając własnych środków finansowych oraz korzystając z kwoty niskooprocentowanej pożyczki z NFOŚIGW w wysokości 4 957 232 zł.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 16 820 403 zł. W jej ramach przewidziano przede wszystkim budowę zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przedmoście i Bytnik. Założono stworzenie tam ok. 10,3 km sieci grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków. Następnie zbudowane i przebudowane zostaną stacje uzdatniania wody w Borku i Wilkowie. Podobnie budowa i rozbudowa będzie dotyczyć pompowni ścieków w Serbach i Ruszowicach. Prace mają zakończyć się w styczniu 2023 r.

Rezultatem tych starań będzie podłączenie 1050 nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej, którzy równocześnie będą korzystali z ulepszonego oczyszczania ścieków. Ilość uzdatnionej wody po zakończeniu projektu ma wynosić 161 695 m3 na rok. Niniejsze składowe efektu ekologicznego zostaną potwierdzone do 14 stycznia 2024 r – informuje dyrektor Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *