W Politechnice Gdańskiej – o wykorzystaniu Wisły. Żegluga śródlądowa może być ważna dla gospodarki, ale w pierwszej kolejności… kolej rozbudujmy do polskich portów morskich, bo inni nas zniszczą.

Na zdjęciu: Prezydium obrad Konwentu Politechniki Gdańskiej, 13 grudnia 2017 roku. Fot. Kazimierz Netka.

Konwent Politechniki Gdańskiej zajął się energetyką wodną i transportem śródlądowym statkami.

Utworzenie narodowego programu zagospodarowania dolnej Wisły zaproponowali w środę, 13 grudnia 2017 roku, uczestnicy obrad Konwentu Politechniki Gdańskiej. W spotkaniu uczestniczył wiceminister rozwoju dr Jerzy Kwieciński, któremu zaproponowano kierowanie specjalnym zespołem, mającym zajmować się przygotowaniami do przysposobienia królowej naszych rzek do celów transportowych oraz innego gospodarczego wykorzystania, z poszanowaniem praw natury.

Fot. Kazimierz Netka

Gości, przybyłych z różnych stron kraju, powitał prof. Jacek Namieśnik – rektor Politechniki Gdańskiej.

Konwent 13 grudnia 2017 r. był kontynuacją posiedzenia i prac tego zespołu z końca czerwca 2017 roku. Wtedy to, jak przypomniał dr Zbigniew Canowiecki – przewodniczący Konwentu Politechniki Gdańskiej, prezydent Pracodawców Pomorza, podpisano ważny dokument. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk zawarły porozumienie o współpracy na rzecz Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły. Dokument podpisali rektorzy prof. Jacek Namieśnik i prof. Jerzy Gwizdała oraz prof. Waldemar Świdziński, dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk, którzy zadeklarowali m.in. włączenie kadry naukowej do realizacji programu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Podczas obrad konwentu 13 grudnia, dr Zbigniew Canowiecki po raz kolejny zaapelował o stworzenie Narodowego Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły.

Podczas posiedzenia Konwentu Politechniki Gdańskiej, 13 grudnia odbyła się debata poświęcona programowi zagospodarowania dolnej Wisły, w której uczestniczyli przedstawiciele świata polityki, nauki, biznesu i mediów. Gościem honorowym był Jerzy Kwieciński – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

 

Fot. Kazimierz Netka

Oto lista gości, zaproszonych do udziału w debacie: dr Jerzy S. Kwieciński – sekretarz stanu – Ministerstwo Rozwoju; Ryszard Świlski – wicemarszałek województwa pomorskiego; Sławomir Kopyść – wicemarszałek województwa kujawsko – pomorskiego; Przemysław Daca – zastępca dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; prof. Krystyna Wojewódzka-Król – Uniwersytet Gdański; dr Kazimierz Szefler – dyrektor Instytut Morskiego; prof. Janusz Ciesliński – prorektor Politechniki Gdańskiej; prof. Romuald Szymkiewicz – Politechnika Gdańska; prof. Marek Szmytkiewicz – Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk; prof. Krzysztof Rokociński – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni; prof. Wojciech Majewski – Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk; prof. Maciej Matczak – Akademia Morska w Gdyni; prof. Zygmunt Babiński – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; dr Zbigniew Canowiecki – przewodniczący Konwentu Politechniki Gdańskiej, prezydent „pracodawców Pomorza – moderator debaty; Jerzy Gajewski – prezes zarządu NDI SA; Marcin Osowski – wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA; Jerzy Lewicki – prezes PCC Intermodal SA; Czesław Błocki – Trans-Wod Błocki Czesław; red. Jarosław Popek – Dziennik Bałtycki; dr Janusz Granatowicz – ekspert; Edward Ossowski – ekspert.

Wojewodę pomorskiego reprezentował m.in. Andrzej Spiker – dyrektor generalny Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Konwent 13 grudnia był kontynuacją posiedzenia tego zespołu z końca czerwca 2017 roku. Wtedy to – jak przypomniał dr Zbigniew Canowiecki – przewodniczący Konwentu, prezydent Pracodawców Pomorza – Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk zawarły porozumienie dotyczące współpracy na rzecz Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły. Dokument ten podpisali: prof. Jacek Namieśnik – rektor Politechniki Gdańskiej; prof. Jerzy Gwizdała – rektor Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Waldemar Świdziński – dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk, deklarując włączenie kadry naukowej do realizacji programu.

 

Fot. Kazimierz Netka

Minister Jerzy Kwieciński, w swym wystąpieniu 13 grudnia, nawiązał do wypowiedzi uczestników dyskusji. Podkreślił, że nazwa: Narodowy Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły została zaproponowana przez uczestników obrad. Wskazał, że to może być przede wszystkim polski program zagospodarowania dolnej Wisły. Pan minister omówił plany obecnego rządu odnośnie polskich rzek. Wskazał też na zaniedbania rządu sprzed wyborów 2015 roku, mówiąc, że ówczesne władze państwowe nie zadbały o to, by Polska ratyfikowała Układ AGN. Nie zrobiono więc prawie nic, by nasz system rzek i kanałów zacząć przystosowywać do standardów międzynarodowych. Pełne wystąpienie dr. Jerzego Kwiecińskiego – wiceministra rozwoju – przedstawimy w następnym artykule.

Teraz Polska już ratyfikowała układ AGN, a Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, przygotowuje koncepcję przystosowania Wisły do potrzeb żeglugi – studium wykonalności żeglowności i wykorzystania gospodarczego rzeki Wisły. Może to mieć ogromne znaczenie nie tylko dla portów morskich, ale też dla rozwoju gmin i województw położonych nad Wisłą, na przykład dla województwa kujawsko – pomorskiego – co podkreślił wicemarszałek tego województwa.

 

Fot. Kazimierz Netka

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt: przywracanie żeglugi na Wiśle potrwa kilkanaście, a może więcej lat. Jeśli przeznaczymy pieniądze wyłącznie na ten cel, a zaniechamy finansowania rozbudowy torów do polskich portów morskich, to nasze morskie okna na świat zatkają się towarami, albo ładunków z lądu nie będzie można do nich dowieźć ani odebrać. Jeśli więc zbyt pochopnie damy się w puścić w „kanał” o nazwie Wisła, to Niemcy będą się z tego cieszyć, bo ich porty uzyskają przewagę nad polskimi portami. Ucieszą się też inne kraje nad Morzem Północnym, np. Holandia i Belgia. A na Bałtyku okazji do przejęcia ładunków nie zmarnują Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia…

Jeśli chodzi o dobro polskich portów morskich, to teraz przede wszystkim kolej na kolej.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.