W Pomorskiem, około 2 lata temu prezydent jednego z dużych miast usunął ze swego gabinetu wizerunek Najwybitniejszego Polaka. Nieco dalej na południe, w innym województwie, za borami, za lasami, ten Wspaniały, ale znieważony w Pomorskiem nasz Rodak, został patronem kilku regionów… Co kraina to inna kultura?

Na zdjęciu: Obelisk pamiątkowy w Aleksandrowie Kujawskim. Fot. Kazimierz Netka.

Święty Jan Paweł II patronem woj. kujawsko-pomorskiego. Główne uroczystości: 7 czerwca.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Fot. PAP T. Żmijewski

Stolica Apostolska zatwierdziła swoim dekretem św. Jana Pawła II patronem województwa kujawsko-pomorskiego

„Wnioskowaliśmy w ubiegłym roku przez naszego biskupa do Watykanu o to, żeby papież-Polak został oficjalnym patronem regionu. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że tak się stało, a także nieco zdziwieni szybkością odpowiedzi. Jesteśmy związani, jako województwo, z Janem Pawłem II i jego nauczaniem bardzo mocno. To osoba wyjątkowa nie tylko dla osób wierzących, ale i niewierzących” – powiedział podczas obrad sejmiku marszałek województwa Piotr Całbecki.

Decyzję o ustanowieniu św. Jana Pawła II patronem województwa podjęły jego władze 6 czerwca 2016 r.

Pozytywne stanowisko sejmiku zostało przyjęte przez aklamację. „Jan Paweł II patronuje światu, w którym człowiek konstruktywnie szuka spełnienia swoich słusznych nadziei nigdy +przeciw drugiemu+, ale zawsze +z drugim+; w którym warunki życia społecznego i gospodarczego kształtuje prawda o człowieku, choćby wymagała wiele wysiłku; w którym priorytetem jest takie układanie wzajemnych relacji, aby umożliwiały wszystkim mieszkańcom +słuszny rozwój+” – czytamy w stanowisku radnych sejmiku.

Na zdjęciu: Ekspozycja województwa kujawsko – pomorskiego na Free Time Festiwal w Gdańsku, w 2016 roku. Fot. Kazimierz Netka.

Święto województwa pod patronatem św. Jana Pawła II obchodzone będzie 7 kwietnia – na pamiątkę pielgrzymek papieskich i spotkań z wiernymi w regionie, które miały miejsce dwukrotnie tego dnia – we Włocławku w 1991 roku oraz w Bydgoszczy i Toruniu w 1999 r.

Uroczyste przyjęcie patronatu nastąpi 7 czerwca.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

woj/Kurier PAP

Źródło: www.kurier.pap.pl

Pomorzanie również chcą mieć patrona…

A czy województwo pomorskie ma jakiegoś patrona? Niełatwo sobie przypomnieć, co to za osoba. Mieszkańcy tego regionu, czyli np. Żuławianie, Powiślanie, Kaszubi, Kociewiacy, Słowińcy, Kresowianie – Repatrianci, Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Żydzi, Tatarzy, Arabowie, Niemcy, Holendrzy i reprezentanci wielu innych społeczności mieszkający w Pomorskiem, też zasługują by mieć patrona. Może warto powierzyć to województwo Świętemu Wojciechowi? Janowi III Sobieskiemu? A może oddać się w symboliczną opiekę twórcy województwa, czyli Kazimierzowi Jagiellończykowi? Takiej uchwały jeszcze pomorski sejmik nie przyjął…

Kazimierz Netka

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *