W Pomorskiem powstała specgrupa do spraw chorób odpornych na antybiotyki. Przede wszystkim chodzi o zwalczanie bakterii, które potrafią dać sobie radę z bronią, stosowana przeciwko nim przez ludzi.

Na zdjęciu: Próbki z bakteriami. Fot. Kazimierz Netka.

Przede wszystkim chodzi o zwalczanie bakterii, które potrafią dać sobie radę z bronią, stosowana przeciwko nim przez ludzi.

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich powołał Wojewódzki Zespół Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia.

W skład zespołu powołano:

1) Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku – Tomasza Augustyniaka, jako Przewodniczącego Zespołu;

2) Dyrektora Wydziału Zdrowia Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – Jerzego Karpińskiego, jako Zastępcę Przewodniczącego Zespołu;

3) Kierownika Oddziału Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku – Anetę Bardoń-Błaszkowską;

4) Kierownika Oddziału Rejestru Podmiotów Leczniczych, Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – Magdalenę Kaczorowską;

5) Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej – Jolantę Komarnicką;

6) Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie epidemiologii – Ewę Banasik;

7) Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego – Małgorzatę Sobania.

Zespół jest organem doradczym Wojewody i ma za zadanie:

1) monitorować sytuację epidemiologiczną w zakresie kolonizacji i zakażeń objawowych Enterobacteriaceae produkujących karbapenemazy pacjentów podmiotów leczniczych i pensjonariuszy domów pomocy społecznej na terenie województwa pomorskiego.

2) zapewniać wsparcie merytoryczne w zakresie oceny zagrożenia.

Drobnoustroje wytwarzające karbapenemazy są niezwykle niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego, ponieważ charakteryzują się opornością na większość dostępnych antybiotyków.

Oporność bakterii na antybiotyki to poważny problem dla zdrowia publicznego. Zakażenia wywołane przesz szczepy lekooporne wymagają dłuższego czasu terapii, charakteryzują się większą zachorowalnością i śmiertelnością oraz wiążą się z wyższymi kosztami leczenia. Nieprawidłowe stosowanie antybiotyków u ludzi powoduje wzrost oporności bakterii, ale nie jest jego jedyną przyczyną, to także skutki obszernego stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt.

Pierwsze posiedzenie Zespołu zaplanowano na wtorek 16 stycznia br – informuje Anna Drozdowska z Biura Prasowego Wojewody Pomorskiego.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *