W Pomorskiem rozwija się „Pokolenie 500 +”, dzięki dotacjom dla wielodzietnych rodzin. Efektem może być nowy wyż demograficzny, zdrowych ludzi. Takie wnioski się nasuwają po analizie efektów wdrażania w tym województwie programów 500 + i Maluch +.

Na zdjęciu: Wojewoda pomorski, Dariusz Drelich, mówi: – Myślę, że w przyszłym roku powstanie bardzo wiele żłobków w województwie pomorskim. Fot. Kazimierz Netka.

Państwo zachęca gminy do zakładania żłobków. Zapewnia dofinansowanie, w wysokości nawet 80 procent.

Mamy pokolenia określane jako X, Y, Z. Od około dwóch lat rośnie nam nowa nacja demograficzna, którą można nazwać „Pokolenie 500 +” – jak proponuje wojewoda pomorski, Dariusz Drelich.

Dzieci oraz rodziny mają w Pomorskiem zapewnioną bardzo dobrą opiekę, To daje rodzicom poczucie stabilności. Efektem jest coraz większa liczba narodzin oraz unikatowy w skali kraju, przyrost naturalny.

Przedszkolaki, rodziny i opieka nad dziećmi – w Pomorskiem mogą liczyć na dobre wsparcie. Tak się dzieje, dzięki dobrej realizacji. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” oraz Programu Rodzina 500 plus. O szczegółach poinformowano w poniedziałek, 06 listopada 2017 roku w Pomorskim Urzędzie wojewódzkim.

 

Fot. Kazimierz Netka

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Świadczenie wychowawcze to wsparcie długofalowe. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin.

„MALUCH+” 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się zwiększa, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych działań zwiększających trend wzrostowy.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Chcę podkreślić, że te dwa programy wzajemnie się uzupełniają – mówił Dariusz Drelich – wojewoda pomorski. – Można powiedzieć, że wokół programu 500 + jest konstruowana polityka prorodzinna rządu, ale jak państwo pewnie też możecie zauważyć, program 500 + to nie wszystko. On jest strategicznie bardzo ważny; osiąga swe efekty wcześniej, niż żeśmy zakładali, czyli efekt demograficzny po dwóch latach programu będzie widoczny i nie będzie można kwestionować tego, szczególnie w województwie pomorskim. Ten program 500 + daje wzrost liczby urodzin. Można by tak w skrócie powiedzieć, że to jest pokolenie 500 + . Polityka rządu również zajmuje się innymi sferami, Kolejny program: Maluch + uzupełnia ten program 500 +, dlatego, że dzieciom, które się urodzą, w pierwszej kolejności trzeba stworzyć miejsca opieki do 3 lat. Żłobki są taką możliwością dla rodziców, żeby nie musieli rezygnować z aktywności zawodowej. W tej chwili program Maluch, który był w roku 215 i w 2016, zostaje rozwinięty. Jak wiemy, kwota, przeznaczona na program wzrasta trzykrotnie i to jest bardzo istotne wsparcie dla samorządów ale nie tylko. Z tego programu mogą również korzystać inne instytucje. Dobrze by było, żeby w całym kraju uzyskiwać takie parametry jak w województwie pomorskim, jeśli chodzi o przyrost naturalny, bo to dawałoby nam pewność, że nie będziemy mieli w przyszłości problemów na przykład z emeryturami. Bezpośrednio z polityką prorodzinną wiąże się reforma oświaty. Wszystko ma temu służyć, żeby kompleksowo zajmować się nie tylko motywowaniem, czy tworzeniem warunków do posiadania dzieci, ale żeby te dzieci miały dobry, zaplanowany rozwój, od urodzenia, czyli żłobki, przedszkola, jak również szkoły.

 

Fot. Kazimierz Netka

Informacje z rynku pracy, które do nas dochodzą i te wskaźniki, które mamy, jeśli chodzi o bezrobocie, świadczą o tym, że wszystkie programy muszą być ze sobą skorelowane i wspólne efekty z tego będą, bardzo pozytywne dla nas wszystkich. Chodzi o to, żebyśmy mogli rozwijać się jako państwo, jako naród, a programy temu służą. Informacje dotyczące programu Maluch + są o tyle ważne, że chcielibyśmy zachęcić wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, żeby składały aplikacje do tego programu. Tu jest możliwość dofinansowania 80 procent kosztów utworzenia miejsc, jak również program przewiduje dofinansowanie każdego miejsca w żłobku. Szczególnie zachęcamy te samorządy, w których nie ma jeszcze żłobka. Jak wiemy, wiele jest jeszcze miejsc na mapie województwa pomorskiego, gdzie nie ma takiej oferty, szczególnie w gminach podmiejskich, gdzie to zainteresowanie się rodzi. Myślę, że w przyszłym roku powstanie bardzo wiele żłobków w województwie pomorskim, szczególnie w gminach, w których do tej pory jeszcze takiej oferty dla rodziców nie ma – powiedział Dariusz Drelich – wojewoda pomorski.

Tak więc, rodzina – najważniejszy element stabilności społeczeństwa, może liczyć na coraz silniejsze wsparcie. Przynajmniej w Pomorskiem, gdzie poświęca się wsparciu dzieci oraz och rodziców bardzo dużo uwagi. Na jakim etapie jesteśmy w tej trosce o dobro najmłodszych oraz dorosłych w rodzinach – mówiono w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Warto temu zagadnieniu poświęcać wiele uwagi, a nawet trzeba. Nie jest bowiem w kraju za dobrze, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi. W około 70 procentach polskich gmin nie ma żłobków. Nic więc dziwnego, że matki wolą opiekować się swymi najmłodszymi dziećmi niż iść do pracy, bo nie mogą pozostawić swego potomstwa bez należytej opieki. Wsparciem jest program 500 +.

 

Fot. Kazimierz Netka

Czym są programy 500+ i Maluch+ – napisano na tronie internetowej http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci/item/2675-konkurs-maluch-2018-rozpoczety . Ich realizacje w województwie dziennikarzom przybliżyły Danuta Janiak – dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu PUW i Katarzyna Stanulewicz – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Cel programu Maluch to zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Dofinansowanie jest przyznawane na wsparcie dwóch typów działań – utworzenia nowych miejsc opieki i funkcjonowania miejsc opieki.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Przez sześć lat istnienia programu w województwie pomorskim przy udziale Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, utworzono 1213 nowych miejsc opieki, dofinansowano 7569 miejsc opieki przekazując na te cele ponad 44 miliony złotych – poinformowała Danuta Janiak, dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu. – W tegorocznej akcji Maluch 2017 powstaje kolejnych 921 miejsc opieki, dodatkowo wsparciem objęto 3790 miejsc opieki poprzez dofinansowanie kosztów ponoszonych przez rodziców za sprawowana opiekę

Aktualnie prowadzony jest nabór ofert w ramach konkursu Maluch +2018. W skali kraju na ten cel przeznaczono 45 milionów złotych, trzy razy więcej niż w latach ubiegłych.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Program Rodzina 500+ jest przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Przynosi zakładane efekty – mówiła Katarzyna Stanulewicz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. – Do końca sierpnia br. rodzinom w Pomorskiem przekazano łącznie 2 135 781 057 zł – napisano na stronie internetowej http://www.gdansk.uw.gov.pl.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2018. Na Program przeznaczono w 2018 r. kwotę 450 000 000 zł.

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program „MALUCH+” realizowany jest w 2018 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów – napisano na stronie https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/ogloszenie-o-konkursie/ . Tam też można znaleźć więcej wiadomości na ten temat.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *