W Porcie Gdańsk powstanie Inkubator Morski.  To urzeczywistnienie idei Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP). Realizacja projektu jest możliwa dzięki stworzeniu w Pomorskiem warunków do korzystania z finansowych instrumentów zwrotnych, w ramach funduszy europejskich.

Fot. z Archiwum Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Powstaje silny ośrodek kształcenia portowców z profesjonalnym zapleczem.

Dziś są to obiekt nienadający się do użytku,, ale niebawem będzie to przestrzeń do współpracy ze start-upami, na szkolenia młodzieży, powierzchnie biurowe i konferencyjne. Port Gdańsk chce umożliwić w nich specjalistyczną edukację nie tylko szkołom czy uczelniom, ale także swoim kontrahentom. Chodzi zaś o zagospodarowanie byłych garaży przy ul. Na Zaspę 57 w Gdańsku Nowym Porcie, dzięki wykorzystaniu instrumentu zwrotnego, jakim jest w Pomorskiem pożyczka rewitalizacyjna, stworzona na bazie zasobów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Źródło ilustracji: Archiwum Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Teraz wygląd tego budynku nie zachęca do odwiedzin. Częściowo służy on jako magazyn starych sprzętów, w większości jednak został wyłączony z użytku ze względu na zły stan techniczny. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk postanowił tchnąć w niego nowe życie. Właśnie podpisano umowę na rewitalizację przestrzeni oraz współpracę z Centrum Nowych Kompetencji – poinformowała nas Agata Kupracz – rzecznik prasowy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., w swym komunikacie cytując też wypowiedzi:

– Pożyczkę rewitalizacyjną otrzymaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Dzięki tym funduszom w ciągu kilku lat w miejscu ruiny stanie budynek, w którym będą mogli pracować młodzi innowacyjni przedsiębiorcy, a uczniowie szkół będą szkolić się w kierunku pracy w branży morskiej. Dostrzegamy problem z pozyskiwaniem fachowców, dlatego postanowiliśmy, że będziemy aktywnie uczestniczyć w edukacji naszej przyszłej kadry – mówi Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

 

Źródło ilustracji: Archiwum Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Obiekt, należący do Zarządu Portu Gdańsk, ma ponad 470 metrów kwadratowych. W ramach przebudowy powstaną przestrzenie biurowe, coworkingowe, sale konferencyjne oraz kawiarnia.

– Z powierzchni konferencyjnej Inkubatora na preferencyjnych warunkach korzystać będą mogły zarówno start-upy, studenci, jak i większe firmy komercyjne, na przykład nasi kontrahenci. W nowopowstającej przestrzeni będzie można skorzystać z nowoczesnych symulatorów oraz zobaczyć efekty wspólnych projektów B+R realizowanych z uczelniami oraz szkołami zawodowymi z Trójmiasta. Widzimy też możliwość realizowania tam praktyk studenckich, warsztatów o tematyce portowej czy zajęć multimedialnych dla uczniów szkół, które mogą prowadzić również nasi specjaliści – mówi Jowita Zielinkiewicz, Dyrektor ds. Innowacji i Pozyskiwania Funduszy w Porcie Gdańsk.

Zarząd Portu podpisał także umowę z Centrum Nowych Kompetencji, które pozwoli na prowadzenie specjalistycznych kursów na stymulatorach. Dzięki temu uczniowie, studenci czy przyszli pracownicy branży portowo-logistycznej w realistycznych warunkach będą poznawać specyfikę swojej przyszłej pracy.

– Pracodawcy, dysponując odpowiednim zapleczem technicznym i logistycznym, są w stanie zapewnić osobom przysposabianym do wykonywania danego zawodu najlepsze warunki do jego nauki i późniejszego podjęcia w nim pracy. Ten model kształcenia gwarantuje również wpływ pracodawców na proces kształcenia młodych ludzi według najbardziej aktualnych potrzeb rynku. Uczniowie, którzy zdobywali wykształcenie pod okiem danego pracodawcy, często znajdują później u niego stałe zatrudnienie – wyjaśnia Janusz Karp, Dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

Źródło ilustracji: Archiwum Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

– Obecnie mamy w Polsce bezprecedensowy wzrost przeładunków w portach. Spodziewamy się dalszych, silnych impulsów prorozwojowych. Uzmysławia to wszystkim, którzy blisko związani są z tą branżą, że bez współpracy wokół pozyskiwania najlepszej kadry, nie wykorzystamy tej szansy. Dlatego napawa mnie dużym optymizmem, kiedy spotykam się ze zrozumieniem i zaangażowaniem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, by powstał silny ośrodek kształcenia z profesjonalnym zapleczem. Porównując metodykę szkoleń w innych światowych ośrodkach, jestem pewien, że przyjęta strategia w Centrum Nowych Kompetencji prowadzona jest w najbardziej innowacyjny sposób – ocenia Tomasz Lisiecki z Centrum Nowych Kompetencji.

 Koszt rewitalizacji budynku przeznaczonego na Inkubator Morski to niemal 5,5 mln złotych. Zgodnie z harmonogramem, prace zakończą się w pierwszej połowie 2021 roku.

Natomiast Centrum Kompetencji zlokalizowane w przestrzeniach Portu Gdańsk rozpocznie swoją działalność szkoleniową już od września bieżącego roku.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk stale współpracuje ze startupami. Dzięki temu wdrożone zostały innowacyjne produkty pilotażowe, takie jak system czujników pomiaru emisji pyłu stworzony przez SeaData czy Inteligentny System Zarządzania Ruchem opracowany przez Parkanizer. ZMPG zawarł z trójmiejskimi uczelniami wiele umów, które pozwalają m.in. studentom Politechniki Gdańskiej na testowanie swoich projektów w Porcie Gdańsk – wynika z informacji, które przekazała nam Agata Kupracz – rzecznik prasowy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.