W Przywidzu, w województwie pomorskim, otwarta zostanie niebawem „brama” umożliwiająca korzystanie z odnawialnych zasobów energii: ze Słońca oraz wytwarzanego na miejscu biogazu. Wsparcie finansowe pochodzi z Unii Europejskiej. W całym województwie wsparto wiele podobnych projektów

Fot. Kazimierz Netka.

To nie przywidzenie; energię można sobie zapewnić z własnych źródeł, uzależniając się od dostaw z odległych elektrowni

Prąd i ciepło produkowane niemal po sąsiedzku, z odnawialnych zasobów – takie mają być warunki zaopatrzenia w energię mieszkańców gminy Przywidz. Przedsięwzięcie realizuje Fundacja „Zielona Brama”, korzystając z unijnego wsparcia, a nazwa urzeczywistnianego projektu brzmi: „Przywidzka Wyspa Energetyczna Zielona Brama”. Oddanie obiektów do użytku przewidziane jest na jesień 2023 roku, a więc za około pół roku.

Fot. Kazimierz Netka.

Umowę dotyczącą warunków wykorzystania unijnej dotacji, podpisano 12 kwietnia 2023 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. W wydarzeniu tym uczestniczyli m.in.: Piotr Krzyżanowski – inicjator przedsięwzięcia, reprezentujący Fundację „Zielona Brama”; Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego; Józef Sarnowski – wicemarszałek województwa pomorskiego; Jan Kaczmarek – zarządca Fundacji „Zielona Brama”; Martyna Sawicka – kierownik Referatu Informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP); Jacek Jurasz – główny specjalista w Departamencie Programów Regionalnych UMWP.

– Dzisiaj podpisywana jest umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 – poinformował Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego. – Beneficjentem jest Fundacja Zielona Brama, reprezentowana przez pana Jana Kaczmarka. Wartość tego projektu to ponad 677 000 złotych, z czego wydatki kwalifikowane ponad 550 000, a dofinansowanie około 435 000 złotych czyli 79 procent.

Fot. Kazimierz Netka.

Zakres projektu obejmuje budowę infrastruktury i zakup urządzeń do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych: słońca i biogazu, składającej się z hybrydowego źródła energii tj. mikrobiogazowni z kogeneracją o mocy ok. 10 kWe (elektrycznej) i 15 kWt (cieplnej) oraz paneli fotowoltaicznych o mocy 25 kW. Celem projektu jest zwiększenie poziomu ochrony środowiska do czego przyczyni się zagospodarowanie odpadów z produkcji rolnej i uniknięcie niekontrolowanej emisji związków azotu, siarki i metanu. Zrealizowanie projektu pozwoli również na możliwość rozwinięcia szerokiej działalności pokazowo-edukacyjnej. W ramach projektu zainstalowane zostaną urządzenia do produkcji energii o zdolności wytwarzania energii odnawialnej na poziomie 0,05 MW. Efektem działań będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacowany na poziomie 88 ton równoważnika CO2. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na wrzesień 2023 roku.

– Podsumowując: w ramach Poddziałania 10.3.1. oraz Działania 13.3., wsparcie otrzymało 48 projektów. Łączna wartość wspartych projektów wynosi ponad 252 mln PLN, a kwota dofinansowania wynosi ponad 185 mln PLN.  W ramach powyższych projektów zainstalowane zostały, lub zostaną, urządzenia o zdolności wytwarzania energii odnawialnej o mocy ponad 53 MW. Efekt: roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie przekraczającym 36 000 ton równoważnika CO2.

– W naszym województwie mamy tak wiele miejsc pod stawianie różnego rodzaju nośników tej energii odnawialnej i elektrowni wiatrowych, i fotowoltaiki – powiedział Józef Sarnowski – wicemarszałek województwa pomorskiego. – Naprawdę, byśmy w ciągu paru lat mogli się stać niezależni pod względem produkcji energii, ale musimy chcieć. Nie możemy robić grzechów zaniechania.

Jan Kaczmarek – zarządca Fundacji „Zielona Brama”, powiedział m.in.:

– Dziękując serdecznie za takie dofinansowanie i wsparcie, postaramy się dołożyć starań, żeby jak najszybciej ten projekt zyskał kształt realny. Żebyśmy wspólnie to zrobili i osiągnęli ten cel, który został zamierzony.

– Dlatego bardzo proszę o ścisły kontakt z Departamentem Programów Regionalnych w razie wątpliwości co do procedur, co do formuły, w której będziecie to robili ze względu na krótki czas oraz potencjalne ryzyka, które mogą być związane z realizacją – powiedział Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego. – Jest mnóstwo pułapek. Bardzo proszę już na etapie podpisywania umowy o to, żebyście pamiętali o tym źródle pomocy, żeby uniknąć wszelkich bardzo łatwych niestety pułapek. Proszę o nękanie naszych pracowników, żeby wytłumaczyli wszelkie wątpliwości, żebyście nie popełnili błędów – zachęcał pan wicemarszałek.

Wniosek o dofinansowanie złożono na początku 2017 roku. Na pieniądze beneficjent czekał aż około 6 lat. Powodem był niedostatek pieniędzy z fundusz unijnych, a także duża liczba wniosków o dofinansowanie projektów.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.