W województwie pomorskim do unieszkodliwienia pozostało jeszcze niemal 225 000 ton wyrobów azbestowych, z czego 190 000 ton znajduje się na posesjach osób prywatnych. Dotychczas WFOŚiGW wydał 21 mln złotych, w formie dofinansowania, na unieszkodliwienie 36 500 ton odpadów zawierających azbest

Fot. Kazimierz Netka.

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejny konkurs: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”

Fot. z Aarchiwum WFOŚiGW w Gdańsku

21 mln złotych dofinansowania na unieszkodliwienie 36 500 ton odpadów zawierających azbest – to efekt dwunastu edycji konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku. Właśnie ogłoszona została kolejna 13. edycja – poinformowała nas Urszula Pakulska – starszy inspektor ds. promocji i informacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Oto ciąg dalszy komunikatu:

W województwie pomorskim do unieszkodliwienia pozostało jeszcze niemal 225 000 ton wyrobów azbestowych, z czego 190 000 ton znajduje się na posesjach osób prywatnych.

– Fundusz wspiera samorządy w ich staraniach o zmniejszenie do minimum oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko, a więc i lepszą jakość życia mieszkańców Pomorza. Wielu gmin nie byłoby stać na samodzielną realizację tych zadań w tak szerokim zakresie. Zainteresowanie konkursem jest bardzo duże, mieszkańcy chcą usuwać pokrycia dachowe wykonane z materiałów zawierających azbest. Kontynuacja naszych działań jest zatem konieczna – mówi Marcin Osowski – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Fot. z Aarchiwum WFOŚiGW w Gdańsku

Konkurs realizowany jest ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest”.

– Tegoroczny konkurs skierowany jest do gmin, związków międzygminnych oraz powiatów województwa pomorskiego, które działają na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone przedsięwzięcia polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie, zabezpieczaniu i finalnie unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest, powstałych w wyniku demontażu eternitowych pokryć dachowych lub innych elementów budowlanych. Mogą to być również zadania obejmujące jedynie transport, zabezpieczanie i unieszkodliwianie odpadów znajdujących się np. na dzikich wysypiskach lub składowanych na terenie posesji – informuje Paulina Górska – kierownik Zespołu Programów Regionalnych i Projektów Środowiskowych WFOŚiGW w Gdańsku.

Wnioski przyjmowane są do 15 czerwca 2020. Można je składać za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk ul. Rybaki Górne 8. Szczegółowe informacje o sposobie aplikowania o dofinansowanie znajdują się na stronie WFOŚiGW w Gdańsku www.wfos.gdansk.pl w zakładce Konkursy.

Fot. Kazimierz Netka

Od 13 lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs, którego celem jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych. W latach 2007 – 2020 Fundusz zawarł z pomorskimi samorządami ponad 750 umów o dofinansowanie. Na realizację przedsięwzięć udzielił 11,3 mln zł dotacji ze środków własnych oraz 9,7 mln zł z budżetu NFOŚiGW. Unieszkodliwionych zostało 36 500 ton odpadów zawierających azbest. Nadal trwa ubiegłoroczna edycja konkursu; w jej wyniku najwięcej odpadów usuniętych zostanie w gminach: Brusy (400 ton), Chojnice (350 ton) oraz Gardeja (330 ton).

WFOŚiGW w Gdańsku reaguje też w sytuacjach kryzysowych.

Po dotkliwej nawałnicy, która przeszła przez Pomorze w sierpniu 2017 roku, uszkadzając setki budynków, na likwidację odpadów zawierających rakotwórcze minerały Fundusz przeznaczył niemal 780 000 zł ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Dofinansowanie trafiło do 20 poszkodowanych gmin. 1 730 ton groźnych dla zdrowia i życia pozostałości po dachach i innych elementach zniszczonych domostw zostało unieszkodliwionych.

Natomiast w 2018 roku wsparcie trafiło do gmin, na terenie których doszło do zerwania lub uszkodzenia dachów eternitowych podczas zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Z dofinansowania skorzystało 9 pomorskich gmin: Cewice, Dziemiany, Lipusz, Chojnice, Sierakowice, Linia, Stężyca, Sulęczyno i Brusy. Łączna dotacja przyznana na usunięcie powstałych odpadów wyniosła około 400 000 zł. Dzięki realizacji konkursu unieszkodliwiono 850 ton odpadów zawierających azbest.

Jednocześnie WFOŚiGW w Gdańsku w minionych latach również poza tzw. trybem konkursowym wspierał finansowo walkę z eternitem. Dofinansowanie w formie dotacji i pożyczek udzielone zostało różnym podmiotom na kwotę 1,2 mln zł. Usuniętych zostało 1 200 ton wyrobów zawierających azbest.

225 000 – tyle ton odpadów azbestowych pozostało jeszcze do unieszkodliwienia w województwie pomorskim. Najwięcej w gminach wiejskich Puck i Chojnice – po około 7 000 ton, a także w gminach Pelplin, Kartuzy i Sierakowice – po około 6 000 ton.

Fot. Kazimierz Netka

Azbest jest szkodliwy dla zdrowia; może być przyczyną licznych chorób.

– Niebezpieczeństwo pojawia się wskutek rozpylania w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych w procesie produkcji, obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia lub korozji. W takiej sytuacji jest groźny dla człowieka – informuje prezes WFOŚiGW w Gdańsku Marcin Osowski.

W Polsce w latach 60-tych XX wieku azbest zaczął być stosowany na szeroką skalę w budownictwie. Wykorzystywano go przy produkcji płyt elewacyjnych, rur ciśnieniowych, materiałów potrzebnych do produkcji pokryć dachowych, wyrobów izolacyjnych i uszczelniających. Był bardzo popularny; zdecydowały o tym jego właściwości fizyczne i chemiczne – odporność na wysoką temperaturę, mróz, kwasy i substancje żrące, a także elastyczność, dźwiękochłonność, łatwość łączenia się z innymi materiałami. W Polsce 96% wyrobów zawierających azbest to płyty azbestowo-cementowe. Od 2005 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje zakaz stosowania azbestu – poinformowała Urszula Pakulska – starszy inspektor ds. promocji i informacji   w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *