Warmińsko-mazurskie za przekopem, pomorskie – przeciw.

Na zdjęciu: Widok na rzekę Elbląg – fragment projektowanego toru żeglugowego Bałtyk – Port Morski w Elblągu. Fot. Kazimierz Netka.

Budowa przekopu przez Mierzeję Wiślaną budzi kontrowersje.

Fot. PAP/A.Warżawa
Fot. PAP/A.Warżawa
Sejmik i zarząd województwa warmińsko-mazurskiego popiera budowę przekopu przez Mierzeję Wiślaną, a samorząd sąsiedniego województwa pomorskiego jest jej przeciwny.

Przekop przez Mierzeję Wiślaną, jeden z głównych projektów rządu Prawa i Sprawiedliwości, ma powstać w miejscowości Nowy Świat. Liczyć będzie ok. 1300 m długości i 5 m głębokości. Ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m. Koszt inwestycji jest szacowany na ok. 880 mln zł. W zeszłym roku przedstawiciele rządu zapowiadali, że jego budowa rozpocznie się pod koniec 2018 roku.Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego przyjął we wtorek stanowisko, w którym poparł plan przekopu przez Mierzeję Wiślaną. W ocenie radnych, jest to inwestycja istotna dla rozwoju całego subregionu elbląskiego. Chodzi zwłaszcza o to, że dzięki niej mógłby rozwinąć się port w Elblągu, który teraz hamuje ograniczony dostęp do Morza Bałtyckiego – statki płynące z Elbląga do Bałtyku muszą dziś przepływać przez rosyjską część Zalewu Wiślanego, co jest bardzo problematyczne. Przekop przez polską część Mierzei Wiślanej, łączący Zalew Wiślany z Bałtykiem, rozwiązałby ten problem.W przyjętym we wtorek stanowisku warmińsko-mazurski sejmik napisał, że „nieustannie popierał i popiera” inicjatywę budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Morzem Bałtyckim poprzez Zatokę Gdańską”. W dokumencie podkreślono, że jest to inwestycja mająca istotne znaczenie dla rozwoju całego subregionu elbląskiego, a w szczególności takich miast jak Elbląg, Tolkmicko, Frombork i Braniewo.Radni zaznaczyli, że przedsięwzięcie jest zgodne z uchwaloną przed pięcioma laty strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa do 2025 r. Zakłada ona zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej i wewnętrznej spójności poprzez rozwój transportu wodnego, w tym „umożliwienie dostępności do Zalewu Wiślanego przez kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej”.W swoim stanowisku sejmik przypomniał, że dwa tygodnie wcześniej na wniosek Urzędu Morskiego w Gdyni zarząd województwa warmińsko-mazurskiego pozytywnie zaopiniował projekt realizacji zadania „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Radni napisali, że podzielają tamtą opinię.Stanowisko warmińsko-mazurskiego sejmiku przyjęto w brzmieniu zaproponowanym przez – mającą większość mandatów – koalicję PSL-PO. Opozycyjny klub PiS proponował, żeby w dokumencie znalazły się również „wyrazy zdziwienia i zaniepokojenia” postawą zarządu województwa pomorskiego, który na początku kwietnia negatywnie ocenił plan przekopu przez Mierzeję Wiślaną.

Zarząd woj. pomorskiego uzasadniał takie stanowisko m.in. tym, że „planowane przedsięwzięcie realizowane ma być na obszarach cennych przyrodniczo, objętych prawnymi formami ochrony przyrody, w tym w granicach Parku Krajobrazowego +Mierzeja Wiślana+, obszarów Natura 2000 oraz rezerwatu przyrody”. Powołując się na posiadane opracowania i analizy dla tej inwestycji ocenił, że „nie można stwierdzić, by potrzeba realizacji (przekopu – PAP) została w pełni i jednoznacznie uzasadniona”.

„Analiza kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych budzi wiele wątpliwości (…), w ocenie ekspertów koszty budowy i późniejszej eksploatacji drogi wodnej zostały niedoszacowane, natomiast założenia odnoszące się do korzyści z jej budowy przyjęto z nadmiernym optymizmem” – czytamy w opinii zarządu województwa pomorskiego.

jmk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *