Ważna wiadomość z okazji XX Targów Baltexpo. Sukces polskiego portu na arenie międzynarodowej.  Morski Port w Gdańsku przejął towary, które jeszcze niedawno wyładowywano ze statków w Antwerpii oraz w Hamburgu i transportowano lądem do Polski.

Fot. Kazimierz Netka.

Osiągnięcia polskich operatorów logistycznych w konkurowaniu z portami zachodnimi.

Polskie porty przejmują towary z innych kontynentów, jeszcze do niedawna wyładowywane w portach na zachodzie Europy. Tak stało się z bananami, sprowadzanymi z Ameryki Południowej. Teraz dostarczane są one statkami bezpośrednio do Morskiego Portu Gdańsk, tu wyładowywane i lądowymi środkami transportu dostarczane do ostatecznych odbiorców, nie tylko w Polsce.

O szczegółach tej operacji opowiedzieli nam Marcin Osowski – wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. oraz Adam Kłos – dyrektor Departamentu Handlowego Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Istotnym jest to, że polski port zarabia na przeładunkach, a ponadto do budżetu naszego państwa trafiają podatki VAT, cła oraz opłaty z tytułu akcyzy. Korzysta Polska, a nie Europa zachodnia.

Fot. Kazimierz Netka

Banany na rynek polski trafiały wcześniej przez porty belgijskie oraz niemieckie i przyjeżdżały tutaj do Gdańska w głównej mierze koleją. Natomiast teraz jest połączenie morskie, pozwalające na transport z Ameryki Południowej bezpośrednio do portu gdańskiego. Dzięki temu spółka Zarząd Morskiego Portu Gdańsk ma dodatkowy przychód w postaci opłat portowych. Jednocześnie cła, akcyza, VAT trafiają do polskiego budżetu.

Owoce przypływają na statkach chłodniowcach – typowych statkach transportujących banany w pudłach kartonowych; czyli w postaci drobnicy nieskonteneryzowanej.

To sygnał, że Morski Port Gdańsk ma aspiracje do zaopatrywania dużego rynku polskiego i w perspektywie również zaopatrywania krajów ościennych czyli całego naszego zaplecza – stwierdził Marcin Osowski – wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA.

To, że banany przeznaczone na rynek polski są wyładowywane w polskim porcie a nie w niemieckim czy belgijskim, to zasługa firmy Citronex – największego dystrybutora bananów, który operuje na Wolnym Obszarze Celnym w gdańskim procie i firmy Cargofruit, gdzie te banany są składowane, też na Wolnym Obszarze Celnym.

Jest to spore przesunięcie logistyczne w morskim transporcie międzykontynentalnym. To pierwszy istotniejszy znak w ciągu ostatnich 30 lat, potwierdzający, że zarówno umiejętności jak i możliwości gdańskiego portu morskiego i działających w nim operatorów, znacząco się zwiększyły.

Inne owoce z dalekich krajów, np. mango, kiwi, spożywane w Polsce, są wyładowywane ze statków np. w Antwerpii i stamtąd m.in. pociągami przemieszczane do nas. Należy więc czynić starania, żeby również przesuwać ten łańcuch logistyczny bezpośrednio do Polski.

Jak widać, polskie porty morskie stają się coraz bardziej konkurencyjnymi dla portów Europy zachodniej. Naszym morskim oknom na świat brakuje wydolnych połączeń z zapleczem lądowym. Na szczęście, nadrabiamy te zaległości, budując i modernizując połączenia kolejowe portów z centrum i południem Polski. Można odnieść wrażenie, że np. Niemcy usiłują odciągnąć nas od tego ulepszania kolejowych dróg do portów, namawiając na zabetonowywanie Wisły – co lansują niemieckie gazety w Polsce. Komunikacja rzeczna owszem, ma znaczenie, ale tam, gdzie funkcjonuje ona od stuleci. Dopasowywanie rzek do statków w obecnych czasach, to cofanie się do XIX wieku. Świat zmierza w nieco innym kierunku, mianowicie do rozwoju transportu próżniowego, np. hiperloop na torach.

Dlatego, cieszyć się trzeba, że polski rząd, biorąc pod uwagę rozwój wodnego transportu śródlądowego, na pierwszym miejscu stawia jednak połączenia kolejowe portów morskich z zapleczem lądowym. Kolejnym ważnym krokiem w tym zakresie będzie podpisanie umowy pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Zarządem Morskiego Portu Gdynia na dofinansowanie projektu „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zawarcie tej umowy zaplanowano na inaugurację rozpoczynających się w poniedziałek, 9 września, XX Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO w Gdańsku. Więcej informacji na temat jubileuszowych Targów Baltexpo można znaleźć na stronie internetowej https://baltexpo.ztw.pl .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *