Wielka Gala 30-lecia w WFOŚiGW w Gdańsku. Podsumowanie dokonań. Nagrody, odznaczenia, życzenia. Dlaczego mamy lepsze powietrze, kąpieliska morskie, skanalizowane miejscowości? Ile i co zrobiono dla dobra ludzi, kultury i przyrody, dla biznesu i nauki oraz edukacji? 

Fot. Kazimierz Netka.

Nagrody, odznaczenia, słowa uznania za zasługi w ocalaniu naturalnych skarbów województwa pomorskiego

Fot. Kazimierz Netka.

Około 30 lat temu, północnopolskie turystyczne „złoto” czyli nadbałtyckie plaże i kąpieliska nie bardzo nadawały się do rekreacji. Woda morska była tak zanieczyszczona (m.in. ściekami z lądu), że Sanepid wręcz zabraniał kąpieli w Bałtyku. W Trójmieście najczęściej tylko jedno miejsce było wskazane do wodnych morskich zabaw: Gdańsk Stogi. Gdzie indziej Sanepid zakazywał organizowania kąpielisk. Od kilkunastu lat sytuacja jest już o wiele lepsza. Nie ma większych przeciwwskazań odnośnie zażywania kąpieli w naszym morzu, no chyba że pojawią się sinice.

Fot. Kazimierz Netka.

Skąd się wzięła taka poprawa? To efekt wytężonych prac samorządów, budujących m.in. kanalizacje i oczyszczalnie ścieków. Pieniądze na to dawały fundusze ochrony środowiska.

Jak to było na terenie dzisiejszego województwa pomorskiego – przypomniano 5 grudnia 2023 roku, w siedzibie Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przy ul. Rybaki Górne 8. O dokonaniach w zakresie inwestycji na rzecz – polepszania czystości wody, gleby, powietrza – a więc poprawy warunków życia, mówili m.in.: Szymon Gajda – prezes zarządu WFOŚiGW w Gdańsku, Teresa jakubowska – wiceprezes WFOŚiGW w Gdańsku, Dariusz Drelich – wojewoda pomorski, Józef Sarnowski – wicemarszałek województwa pomorskiego, nadbrygadier Piotr Socha – komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Radosław Rzepecki – zastępca pomorskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, Marcin Gregorowicz – doradca energetyczny w WFOŚiGW w Gdańsku, Urszula Pakulska – rzecznik prasowy WFOŚiGW w Gdańsku, prowadząca konferencję, przedstawiciele samorządów i fundacji pszczelarzy

Fot. Kazimierz Netka.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyła ponad setka osób, uroczyście wręczono odznaczenia państwowe, nagrody.

– 2023 rok był dla nas szczególny, bo jubileuszowy. – poinformowała Urszula Pakulska – rzecznik prasowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku Podsumowaliśmy 30 lat działalności WFOŚiGW w Gdańsku. Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisali około 40 000 umów na prośrodowiskowe inwestycje. Wysokość dofinansowania wyniosła 2,3 mld zł. Oto niektóre efekty: 150 wybudowanych i zmodernizowanych komunalnych oczyszczalni ścieków; 5 000 km sieci kanalizacyjnych, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla: 2,2 mln ton.

Fot. Kazimierz Netka.

WFOŚiGW w Gdańsku finansował również zapobieganie rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków. Przykładem takiej rośliny może być barszcz Sosnowskiego – rozmnażający się w Polsce od połowy ubiegłego wieku.

W 2023 roku WFOŚiGW w Gdańsku dofinansował wiele projektów, dzięki którym w Pomorskiem jest lepsze powietrze, powstało 40 szkolnych ekopracowni, a strażacy dysponują lepszym sprzętem ratującym życie. Przeprowadzono także społeczne kampanie” ekoTurysta i ekoTransport. Rozpoczęto realizacje programów Remiz i Bielik.

Fot. Kazimierz Netka.

Uhonorowana została też Fundacja Świętego Antoniego, a nagrodą był model żaglowca. Fundacja została wyróżniona za zasługi w ochronie pszczół miodnych.

Fot. Kazimierz Netka.

30-lecie WFOŚiGW w Gdańsku, było jednocześnie świętem pracowników tego Funduszu. Wielu z nich otrzymało odznaczenia. Zespoły upamiętniono zbiorowymi fotografiami.

Oto programy pomocy finansowej z zasobów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:

Fot. Kazimierz Netka.

Czyste Powietrze – dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne spełniające najwyższe normy. Dotacje również na termomodernizację budynku oraz montaż OZE.

Ciepłe Mieszkanie – dotacje na wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych.

Fot. Kazimierz Netka.

Bielik – celem trgo programu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego, stabilności pracy sieci elektroenergetycznych oraz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Remiz – dofinansowanie termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła i wykorzystania OZE w budynkach wielorodzinnych.

Fot. Kazimierz Netka.

Brodziec – dofinansowanie dla publicznych uczelni wyższych na inwestycje, których celem będzie adaptacja do zmian klimatu.

Florian – dofinansowanie na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP i WOPR.

Fot. Kazimierz Netka.

Moja Woda – ochrona zasobów wodnych oraz minimalizacja zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji.

Florek – dofinansowanie do zakupu profesjonalnego sprzętu i wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej wykorzystywanych w akcjach ratowniczych przez ochotnicze straże pożarne.

Ochrona Przyrody – konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka.

Edukacja ekologiczna – konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej – kształtowanie postaw proekologicznych i upowszechnianie wiedzy z ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Fot. Kazimierz Netka.

Agroenergia – program wspiera rolników w zakupie i montażu odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie na fotowoltaiki, elektrowni wiatrowych, pomp ciepła oraz magazynów energii.

Gospodarka wodno-ściekowa poza granicami aglomeracji – w ramach konkursu możliwa jest realizacja przedsięwzięć na obszarach poza aglomeracjami ujętymi w KPOŚK.

Usuwanie azbestu – dofinansowanie na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych: Dotacje na demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Fot. Kazimierz Netka.

Wapnowanie gleb – dofinansowanie na regenerację gleb. Dotacja na zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego.

Łapmy deszcz – dofinansowanie na przedsięwzięcia dotyczące ochrony zasobów wody oraz minimalizację zjawiska suszy poprzez zwiększenie poziomu retencji na działkach.

Źródło wiadomości: https://wfos.gdansk.pl/ .

Kazimierz Netka

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *