Wielka zmiana w przemyśle morskim w Gdańsku. Agencja Rozwoju Przemysłu i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna chcą dokonać rewitalizacji terenów wokół Stoczni Gdańsk i GSG Towers.

Fot. Kazimierz Netka.

Nowa era nastaje w produkcji konstrukcji offshore i statków.

SPV Operator, spółka należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy rewitalizacji ponad 23 ha nieruchomości PSSE, należących niegdyś do Stoczni Gdańsk. Wspólny projekt ma na celu przystosowanie tych terenów do prowadzenia produkcji stoczniowej, wytwarzania urządzeń energetyki wiatrowej i konstrukcji stalowych na gdańskiej Wyspie Ostrów.

10 maja br. SPV Operator oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisały list intencyjny dotyczący rewitalizacji nieruchomości należących do PSSE (w tym Hali 33) z przeznaczeniem ich na prowadzenie produkcji stoczniowej, urządzeń energetyki wiatrowej i konstrukcji stalowych przez SPV Operator – wynika z informacji, które przysłała nam Beata Ostrowska – główny specjalista ds. PR i komunikacji, Dział Parków Naukowo-Technologicznych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w swym komunikacie przekazując też wypowiedzi:

– Zgodnie z ustaleniami część zrewitalizowanego terenu będzie wydzierżawiona naszej spółce celowej. Chcemy wykorzystywać te nieruchomości do rozwoju produkcji stoczniowej i pokrewnej. Zakres dzierżawy zależy od ewentualnego zamknięcia transakcji i przejęcia przez ARP pełnej kontroli właścicielskiej nad Stocznią Gdańsk i GSG Towers. Pozwoli to lepiej wykorzystać ich potencjał dzięki poszerzeniu działalności o nowe obszary, między innymi budowę kadłubów statków, czy wież do morskich elektrowni wiatrowych – mówi Andrzej Kensbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – Jeśli jednak, z jakichś powodów, nie doszłoby do sfinalizowania transakcji z ukraińskim inwestorem, uzgodniliśmy z zarządem PSSE, że możliwe będzie podjęcie przez SPV Operator bezpośredniej działalności operacyjnej na tych nieruchomościach z jeszcze większym wykorzystaniem tych aktywów – dodaje wiceprezes Kensbok.

Rewitalizacja nieruchomości należących do PSSE ma objąć dostosowanie Hali 33, przygotowanie płyty montażowej oraz wzmocnienie części tzw. nabrzeża kaszubskiego i trawlerowego. Zgodnie z ustaleniami, PSSE będzie odpowiedzialna za prace przygotowawcze i projektowe, wybór wykonawcy, finansowanie inwestycji, nadzór nad pracami i ich odbiór. SPV Operator udzieli wsparcia merytorycznego na każdym etapie projektu.

– Obszar Wyspy Ostrów jest bardzo atrakcyjny pod względem inwestycyjnym, szczególnie do prowadzenia produkcji stoczniowej, choćby ze względu na bliskość portu, dużych, przystosowanych do tego rodzaju działalności terenów i znajdujących się tam specjalistycznych urządzeń. Rozpoczęliśmy już prace nad zakresem i harmonogramem robót technicznych dla naszych przyszłych klientów. Szczegółowe zapotrzebowanie pozwoli nam przygotować zamówienie i wyłonić wykonawcę niezbędnych prac rewitalizacyjnych. Szacujemy, że będziemy mogli je rozpocząć jeszcze w czerwcu br. Po ich zakończeniu teren zyska jeszcze bardziej na atrakcyjności, stając się miejscem nowoczesnej produkcji stoczniowej – mówi Paweł Lulewicz, wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Fot. Kazimierz Netka

PSSE została użytkownikiem wieczystym ponad 23 ha terenów Stoczni Gdańsk na Wyspie Ostrów w 2015 r. w zamian za uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli Stoczni Gdańsk S.A. Obecnie Strefa realizuje projekt aktywizacji terenów postoczniowych. Ich stopniowa modernizacja ma poprawić atrakcyjność inwestycyjną i stworzyć korzystne warunki dla nowych inwestycji i miejsc pracy. Na podstawie przeprowadzonych dotąd prac przygotowawczych, inwentaryzacji i oceny stanu technicznego infrastruktury i budynków, PSSE stworzyła koncepcję zagospodarowania terenu, harmonogram modernizacji i pozyskała środki finansowe na ten cel. Na terenach, które umożliwiały podjęcie działalności, pojawili się nowi inwestorzy. W ubiegłym tygodniu Strefa pozyskała na Wyspie Ostrów kolejne aktywo: w zamian za część zobowiązań Stoczni Gdańsk przejęła budynek biurowy, dawną siedzibę zarządu stoczni.

Agencja Rozwoju Przemysłu prowadzi od kilku miesięcy negocjacje w sprawie nabycia od ukraińskiego inwestora 81,05% akcji Stoczni Gdańsk S.A. oraz 50% udziałów GSG Towers sp. z o. o., producenta wież do elektrowni wiatrowych.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Od początku swojej działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in.: przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP S.A. zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE EURO-PARK MIELEC oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Siedziba ARP S.A. mieści się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu, Tarnobrzegu oraz biura w Radomiu i Wrocławiu.

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na rzecz rozwoju regionalnego poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie z sektora wysokich technologii i transferu wiedzy. Obejmuje 35 podstref położonych w 5 województwach na łącznej powierzchni prawie 2,25 tys. ha. Na terenie PSSE działa 127 inwestorów, w tym 70 z polskim kapitałem, które stworzyli prawie 26 tys. miejsc pracy. Zrealizowane przez nich inwestycje osiągnęły poziom 12,3 mld zł. Należące do Strefy Gdański Park Naukowo-Technologiczny i skoncentrowany na gospodarce morskiej Bałtycki Port Nowych Technologii są ośrodkami stymulującymi rozwój innowacyjnej pomorskiej przedsiębiorczości opartej o wiedzę. Łącząc naukę z biznesem, wspierają  startupy, firmy bazujące na unikalnym pomyśle. PSSE prowadzi też działalność w obszarze szkolnictwa branżowego: inicjuje porozumienia pomiędzy uczelniami, szkołami, przedsiębiorcami, samorządami oraz instytucjami okołobiznesowymi – informuje Beata Ostrowska – główny specjalista ds. PR i komunikacji, Dział Parków Naukowo-Technologicznych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *