1200 najlepszych działań firm, instytucji, uczelni na rzecz otoczenia, interesariuszy, naturalnego środowiska. Szczegóły zawiera najnowsza edycja publikacji pt. „Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”. Jego regionalna prezentacja odbyła się 21 maja 2018 roku w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

Wyższe poziomy wrażliwości biznesu na problemy społeczne.

W Gdańsku jest teren zabytkowy, o nazwie: Szaniec Zachodni Twierdzy Wisłoujście. To historyczne miejsce zostało skażone substancjami ropopochodnymi, mimo że tuż obok znajduje się dzielnica Gdańsk Nowy Port… Na obszarze Szańca Zachodniego przez kilkadziesiąt lat magazynowano paliwo i surowce paliwowe. Użytkownicy magazynów nie bardzo dbali o czystość środowiska.

 

Fot. Kazimierz Netka

Współcześnie zapewne żadna firma nie odważyłaby się na takie beztroskie postępowanie. Wprost przeciwnie: przedsiębiorstwa prześcigają się w działaniach dla dobra najbliższego otoczenia; dbają o swój wizerunek, o dobrą opinie. W jaki sposób? Czego dokonują? Tego możemy się dowiedzieć ze specjalnych opracowań, pt. „Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki” wydawanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Promocja najnowszej takiej publikacji, zawierającej informacje z 2017 roku, odbyła się 21 maja 2018 roku, w siedzibie Grupy Ergo Hestia, w Gdańsku Jelitkowie.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza, cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR; zawiera podsumowanie najważniejszych kwestii związanych z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertek i ekspertów. Stałym elementem publikacji jest przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Raport dostępny jest w formie książkowej, a także elektronicznej na  portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2017/. – informuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

„Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki” to największy w Polsce przegląd dobrych praktyk, czyli tego, co firmy robią w zakresie szeroko rozumianego CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu – mówiła w Gdańsku Marzena Strzelczak – dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Warszawie. Od kilku lat staramy się wychodzić z tym raportem poza Warszawę, gdyż bardzo ciekawe dokonania są z dala od stolicy i warto, by świadomość odpowiedzialnego biznesu rosła. Dzisiaj mamy przyjemność spotkać się w siedzibie Ergo Hestii, ona jest naszym partnerem strategicznym. Mamy przyjemność od roku współpracować bliżej, podobnie jak z gronem ponad 50 innych firm – dodała pani dyrektor Marzena Strzelczak.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Serdecznie witam i mam nadzieję że nie będzie to jeden raz . Gdy będzie potrzeba zorganizowania takich spotkań, to bardzo chętnie. Dzisiaj jest dla nas szczególny moment, ale też szczególna rola dla nas. Obserwuję, co dzieje się w CSR i jestem jednym z tych których interesują zagadnienia dotyczące różnorodności. Są one mi bardzo bliskie, gdyż jestem obcokrajowcem. Wątkiem brdzo ważnym jest również top,. Że w mija 70 lat od podpisania Deklaracji Praw Człowieka i wiele wydarzeń ma miejsce w tym zakresie, a dużo przed nami – powiedział Mario Everardo Zamarripa Gonzalez – dyrektor odpowiedzialny za zrównoważony rozwój w Grupie Ergo Hestia.

 

Fot. Kazimierz Netka

O najnowszej edycji „Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”, mówiła Marta Borowska – koordynatorka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zwracając uwagę uczestników spotkania na to, że w tegorocznej edycji owej publikacji opisane zostały praktyki długoletnie – takie działania firm, które opisano w jednym z wcześniejszych raportów, a które są kontynuowane. W Raporcie są też artykuły eksperckie, dotyczące np. raportowania, sygnalistów, współpracy biznesu przy akcjach humanitarnych, praw człowieka w biznesie, społecznej odpowiedzialności uczelni. Raport jest przeglądem wydarzeń w Polsce w 2017 roku. Praktyki firm dopasowane są do siedmiu obszarów, zgodnie z normą ISO 26 000.

Tegoroczna, szesnasta edycja Raportu jest rekordowa pod względem liczby dobrych praktyk – firmy zgłosiły blisko 1200 działań z zakresu CSR (Corporate Social Responsibility). Spotkanie w Gdańsku było okazją do rozmowy o inicjatywach podejmowanych przez ERGO Hestię oraz stworzyło pole do dyskusji o roli zarządzania różnorodnością w nowoczesnej gospodarce.

W najnowszym wydaniu publikacji zaprezentowano aż 28 praktyk i inicjatyw podejmowanych przez ERGO Hestię, partnera strategicznego Forum Odpowiedzialnego Biznesu – wynika z informacji, które przesłał nam Miłosz Marchlewicz – asystent promocji, komunikacji i projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 21 z nich to inicjatywy wieloletnie, kontynuowane w 2017 roku. 7 kolejnych to praktyki nowe, rozpoczęte w 2017 roku. Wśród wszystkich inicjatyw znalazły się działania z obszaru zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej (Nagroda Znaku i Hestii im. księdza Józefa Tischnera oraz nagroda EKO HESTIA SPA, działalność Fundacji Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia i jej projekt doradza.my, program Mała Akademia Ubezpieczeń, partnerstwo z Uniwersytetem Gdańskim na kierunku Modelowanie matematyczne oraz 3 autorskie projekty z zakresu mecenatu sztuki i kultury – partnerstwo strategiczne z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, konkurs dla młodych artystów Artystyczna Podróż Hestii oraz edycja 2017 konkursu dla miłośników fotografii mobilnej Lights by Artystyczna Podróż), inicjatywy z zakresu pracy (Hestyjne Centrum Wolontariatu, pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi oraz hestyjne przedszkole, 4 programy szkoleniowe – Hestyjna Akademia Rozwoju Talentów, Train the trainers, Nawigator oraz program rozwoju menedżerów sprzedaży, Centrum Zdrowego Pracownika i treningi mindfulness, ERGO Hestia po godzinach), inicjatywy z obszaru środowiska (hestyjna pasieka pszczół, Park Hestii, ekotransport i car-sharing), praktyki operacyjne (magazyn Risk Focus), praktyki konsumenckie (Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym, tłumacz dla osób głuchych – Migam, projekt Zmień Perspektywę) oraz działania z obszaru ładu organizacyjnego (program etyczny Grupy ERGO Hestia) – informuje Miłosz Marchlewicz.

 

Fot. Kazimierz Netka

O praktykach Grupy Ergo Hestia SA mówił też dyrektor Mario Everardo Zamarripa Gonzalez, nawiązując do parku i pasieki, w której jest około 400 000 pszczół. Pan dyrektor powiedział też o programie wspierania komunikacji rowerowej. Kto do pracy w Hestii przyjedzie rowerem, ma zapewnioną szatnie prysznice, parking dla roweru, ale też darmowy obiad. Codziennie z tych udogodnień korzysta 200 – 300 osób, na blisko 3000 zatrudnionych w sopocko – gdańskiej Ergo Hestii (budynki tej spółki znajdują się m.in. w tych miastach.

 

Fot. Kazimierz Netka

Szerzej o zarządzaniu różnorodnością, tak ważną dla dyrektora Mario Everardo Zamarripa Gonzaleza, mówiła podczas spotkania w Ergo Hestii w Gdańsku Jelitkowie Marzena Strzelczak – dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zarządzanie różnorodnością stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla biznesu – powiedziała pani dyrektor generalna Marzena Strzelczak. Budowanie włączających miejsc pracy służy nie tylko wsparciu pracowników, ale sprzyja również rozwojowi kapitału społecznego i przyczynia się do rozwoju firmy. Przynosi pozytywne efekty organizacjom oraz społeczeństwu. Zarządzanie różnorodnością wspiera rozwój gospodarki.

 

Fot. Kazimierz Netka

Zwieńczeniem prezentacji reportu była rozmowa o różnorodności, prowadzona przez Marzenę Strzelczak, dyrektorkę generalną – członkinię zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W dyskusji uczestniczyły: Joanna Wszeborowska – dyrektor ds. HR w Grupie Ergo Hestia; Anna Grosiak – dyrektorka ds. rozwoju biznesu i pełnomocnik ds. zarządzania różnorodnością w Siemens Polska; Agnieszka Dejna – współzałożycielka spółdzielni socjalnej Browar Spółdzielczy w Pucku.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl – zachęca Miłosz Marchlewicz – asystent promocji, komunikacji i projektów w FOB.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *