Wietnam, Chiny, Singapur, Nairobi, Teheran – to kierunki przyszłościowe polskiego, w tym pomorskiego, eksportu. Polskie biura handlowe powstają w egzotycznych zakątkach kuli ziemskiej.

Na zdjęciu: Nowe kierunki polskiego eksportu to również kraje i kontynenty dość odległe. Trzeba się dobrze przygotować. Fot. Kazimierz Netka.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe, Pomorski Broker Eksportowy, Inkubator Starter, MSL Group, NUADU – eksperci z tych organizacji pomagają pomorskim firmom otworzyć bramy na świat.

Przyszłościowe kierunki eksportu

Od lipca 2016 roku w naszym regionie realizowany jest unikatowy projekt: Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim. Przedsięwzięcie to ma ułatwi firmom z sektora MŚP rozwój działalności na rynkach międzynarodowych. To pierwszy regionalny kompleksowy system wspierający działalność pomorskich przedsiębiorców za granicą. Kierowany jest zarówno do firm, które jeszcze nie podejmowały działań eksportowych, a mają potencjał, jak również do tych prowadzących działalność na rynkach zagranicznych.
We wtorek, 21 marca, zorganizowano w ramach tej inicjatywy kolejne seminarium z cyklu: Creative Morning, a zatytułowane „Kluczowe kierunki eksportu”. Uczestników spotkania ugościła Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości – w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości „Starter”.

Fot. Kazimierz Netka.

O strategicznych rynkach dla polskich start-upów, priorytetowych kierunkach ekspansji i budowaniu zagranicznych relacji mówili m.in.: Bartosz Wojtasiak – z Inkubatora Starter; Michał Szaraniec – broker; Aleksander Libera z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu referując temat: Strategiczne rynki dla polskich start-upów: Marek Świeczkowski – przewodniczący Rady Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe – przedstawiając ofertę Klastra dla start-upów, priorytetowe kierunki ekspansji firm z tego sektora; Hubert Kifner z MSL GROUP, który przygotował prelekcję pt.: Komunikacja i budowanie relacji na rynkach zagranicznych oraz Paweł Czech – wiceprezes NUADU.

Fot. Kazimierz Netka.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu PAIiH) jest jedną ze składowych Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Ona połączyła to, co jeszcze do niedawna robiło ponad 20 instytucji zajmujących się wspieraniem polskiego eksportu. PFR jest jednym interface dla przedsiębiorców. PAIiH ma do swej dyspozycji dużo pieniędzy: około 60 miliardów złotych – mówił Aleksander Libera.
Na finansowanie przeznaczono z tej puli ok. 36 mld zł;, na gwarancje: 8,2 mld zł; na ubezpieczenia i faktoring: 9,6 mld zł; na limity rozliczeniowe: 3,5 mld zł, na fundusz ekspansji zagranicznej: 1,5 mld zł.
Tworzone są oddziały PAIiH za granicą – w krajach, do których warto eksportować polskie towary. Zadaniem PAIiH będzie wspieranie polskich, w tym pomorskich firm, w zdobywaniu takich rynków zbytu naszych towarów i usług. Nawet w regionach bardzo egzotycznych kuli ziemskiej; egzotycznych nie tylko ze względu na klimat.

Fot. Kazimierz Netka.

PAIiH chce stworzyć za granicą blisko 70 Zagranicznych Biur Handlowych (ZBH). Istnieją już one w San Francisco, w Teheranie, w Nairobi, w Szanghaju, w Singapurze, w Ho Chi Minh City. Niebawem zostaną utworzone ZBH w: Budapeszcie, Frankfurcie, Mediolanie, Londynie, Toronto.

Źródło ilustracji: Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Pomorskie firmy mocno przygotowują się do eksportu towarów i usług. Potwierdza to Marek Świeczkowski – przewodniczący Rady Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe. To skupisko firm realizuje unikatowe przedsięwzięcia zagraniczne: INTEMODEL EU – Projekt dofinansowany w ramach programu Horyzont H2020 – 14 partnerów z 6 krajów UE, w tym koordynator Klastra LTPP – Simulation using Building Information Modeling Methodology of Multimodal, Multipurpose and Multiproduct Freight Railway Terminals Infrastructures.
• „Praktycznie najlepsi” – międzynarodowy program rozwoju kształcenie w WSB. Projekt realizowany w partnerstwie polsko – niemiecko – węgierskim
• Wzmocnienie współpracy międzynarodowej Klastra LTPP z Klastrem Electro Mobility Norway.

Źródło ilustracji: Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe.

Klaster Logistyczno Transportowy Północ-Poludnie uczesyniczy też w partnerstwach międzynarodowych: ClusterMare „Innovation capacity building through maritime clustering initiatives” w projekcie SOUTH BALTIC; ELMAR – Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsion w projekcie SOUTH BALTIC; MOVE ESCP – European Strategic Cluster Partnership. Firmy skupione we wspomnianym klastrze specjalizują się m.in. w produkcji oraz eksporcie jednostek pływających z napędem elektrycznym.
Czego brakuje pomorskim firmom? Oto niektóre potrzeby rozwojowe: środki na umiędzynarodowienie; środki na szkolenia dot. komercjalizacji innowacji; środki na wkład własny do projektów międzynarodowych i krajowych; środki na administrację projektami i tzw. granty na granty.

Fot. Kazimierz Netka.

Projekt: „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” ma ułatwić firmom z sektora MŚP rozwój działalności na rynkach międzynarodowych. To pierwszy regionalny kompleksowy system wspierający działalność pomorskich przedsiębiorców za granicą. Skierowany jest zarówno do firm, które jeszcze nie podejmowały działań eksportowych, a mają potencjał, jak również do tych prowadzących działalność na rynkach zagranicznych. Wśród konkretnych korzyści jakie firmy mogą osiągnąć w wyniku udziału w projekcie, warto wymienić m.in. pozyskanie wiedzy dot. wybranych rynków, kwestii prawnych, celnych, podatkowych, marketingowych. Ponadto, przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotację na udział w targach i misjach gospodarczych, a także wziąć udział w innych wydarzeniach o charakterze biznesowym, skorzystać z pośrednictwa na rynkach zagranicznych oraz nawiązać współpracę z zagranicznymi kontrahentami i innymi firmami z regionu.
Czas trwania projektu: lipiec 2016  – czerwiec 2023. Budżet projektu łącznie ok. 84,08 mln zł, w tym: dofinansowanie unijne: 64,08 mln zł. Więcej wiadomości znajduje się na stronie:http://www.brokereksportowy.pl .

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *