Wizja lepszej przyszłości po pracy, za wiele lat. Czy warto skorzystać z pracowniczych planów kapitałowych (PPK), mających zapewnić nam spokojną i w miarę dostatnią emeryturę? Na takie pytania udziela odpowiedzi BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Źródła ilustracji: Transmisja z webinarium.

Zarządzaj swą przyszłością, rozważ skorzystanie z oferty połączenia kilku źródeł wsparcia

Nazwa: Pracownicze Plany Kapitałowe nie informuje precyzyjnie, o co chodzi; co się za nią kryje. Wprost przeciwnie, wywołuje zniechęcenie do zagłębiania się w istotę tych programów. Jeśli jednak ktoś poinformuje, że liczy się bezpieczne spędzanie czasu na emeryturze – taka wiadomość niektórych ekscytuje. Bezpieczne, to znaczy życie na takim poziomie, by rzeczywiście odpoczywać i nie przymierać głodem.

Jednak to, co się stało z OFE – z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi – może u wielu osób budzić obawy: czy z PPK – z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi nie będzie tak samo i czy Skarb Państwa nie przejmie zgromadzonych tam środków? Tym bardziej, że część zgromadzonych w ramach PPK pieniędzy, ma pochodzić właśnie ze Skarbu Państwa…

Więcej wiadomości na ten temat znajduje się na stronie internetowej https://www.mojeppk.pl/ . Kto pragnie jeszcze bardziej zwiększyć zasób swych wiadomości na temat PPK, może skorzystać z webinariów, organizowanych przez różne podmioty. My uczestniczyliśmy w takim zdalnym seminarium, 28 grudnia 2020 roku.

– Zapraszamy na bezpłatne szkolenia on-line dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych – napisali organizatorzy, czyli BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Dalej w zaproszeniu przeczytaliśmy: Przypominamy, że już dziś o g. 12.00 rozpoczynamy pierwsze z 3 zaplanowanych w tym tygodniu szkoleń nt. PPK. Tylko do 31.12  jednostki sektora finansów publicznych mogą zawrzeć Umowę o Zarządzanie poza postępowaniem przetargowym. Podczas webinariów położymy szczególny nacisk na ustawowe obowiązki pracodawców przystępujących do PPK. Dzięki temu znajdą Państwo odpowiedzi m.in. na poniższe pytania:

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Do kiedy wdrożyć PPK? Jakie są warunki uczestnictwa w PPK? Czym są i na czym polega inwestowanie w funduszach cyklu życia PPK? Kim jesteśmy i co możemy Państwu zaproponować w zakresie wdrożenia i zarządzania PPK? Dlaczego warto jeszcze w tym roku podpisać Umowę o Zarządzanie? Jak wygląda proces i forma podpisywania Umowy o Zarządzanie i Umów o Prowadzenie? Jakie są obowiązki pracodawcy i pracowników w ramach PPK?

Szkolenia dedykowane są zarówno osobom decyzyjnym jak i osobom zajmującym się kwestiami pracowniczymi w podmiotach zatrudniających – poinformowali organizatorzy.

Kto pragnie pogłębić swą wiedza na temat PPK, niech skorzysta z okazji, jaką stwarzają kolejne webinaria, organizowane przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniach 29 – 20 grudnia 2020 roku. Przewidywany czas trwania: ok. 1 godz. Liczba miejsc ograniczona. Inne terminy szkoleń dostępne są na naszej stronie dedykowanej Pracowniczym Planom Kapitałowym: https://ppk.bpstfi.pl/pracodawca#rwp29vb5qpeDmm25ys6SeDwpPUqpRcGx . Zachęcamy też do bezpośredniego kontaktu w celu umówienia indywidualnego szkolenia: ppk@bpstfi.pl – napisali przedstawiciele BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Oczywiście, podczas szkolenia, trwającego znacznie ponad godzinę (przedłużono je o pół godziny) nie da się wszystkiego wyjaśnić. Świadczyły o tym liczne pytania od słuchaczy. Oto niektóre z tych pytań:

Jakie będą opłaty za zarządzenie od 2023 roku? Czy jest obligatoryjny czas wpłacania składek, aby móc je wypłacić? Czy Osoba, która odziedziczy po śmierci rodzica może wywczas wypłacić całą kwotę czy będzie to wypłacane w ratach?Czy „duży” pracodawca, np. Gmina może wynegocjować lepsze warunki za zarządzanie niż mała jednostka organizacyjna? Jakie zasady kierują umowami podpisywanymi przez pracodawcę – jednostkę finansów publicznych (szkoła) – z operatorami PPK? Do kiedy należy złożyć dokumenty o rezygnacji z PPK przez pracownika powyżej 55 roku życia? Umowę o zarządzenie podpisuje Wójt czy Dyrektor? Nie ma związków, dyrektor może samodzielnie podjąć decyzję o wyborze? Jakie zasady kierują umowami podpisywanymi przez pracodawcę – jednostkę finansów publicznych (szkoła) – z operatorami PPK? Czy można uzyskać po wysłaniu zapytań ofertowych tańsze opłaty za zarządzanie funduszami przez Instytucje Finansowe oferujące PPK niż umieszczone na stronie mojePPK? A dyrektor szkoły zostaje zapisany przez Gminę / Organ prowadzący czy dopisuje się do nauczycieli w zarządzanej przez siebie szkoły? A jeżeli dyrektor szkoły, ani pracownicy nie zostali zapoznani z ofertami tylko wójt sam wybrał firmę czy tak można? Jeśli nikt z pracowników nie przystąpi do PPK to czy firma obsługująca też będzie pobierała opłatę po 2022? Czy pracownik może wpłacać dodatkowe środki nieregularnie? Czy dodatkowe wpłaty są tylko możliwe poprzez pobieranie tych wpłat z wynagrodzenia? Pracownicy chcą jutro zrezygnować z PPK. Czy wystarczy druk o rezygnacji? Czy to gdzieś muszę zgłosić jeśli wszyscy pracownicy mi zrezygnowali z PPK? A jeśli pracownik gdzieś indziej ma umowę o pracę, to u pracodawcy, u którego ma umowę zlecenie, też ma mieć?

Na takie oraz inne pytania szczegółowo odpowiadał prowadzący webinarium 28 grudnia. Warto więc korzystać z okazji i zapisywać się na te szkolenia w najbliższych dniach i później również.

Źródła ilustracji: Transmisja z webinarium

Źródło ilustracji BPS PPK – Strefa pracodawcy (bpstfi.pl)

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *