Wkrótce powstanie dokładniejsza wizja budowy kanału w poprzek Mierzei. Dowiemy się, w którym miejscu Morze Bałtyckie zostanie połączone polskim przesmykiem z Morzem Wiślanym.

Pozostały trzy warianty przekopania Mierzei Wiślanej. W ciągu najbliższych miesięcy zostanie wybrany jeden z nich i powstanie dokumentacja.

Zaprojektują polskie otwarcie wiślanego estuarium.

Na mapie powyżej: Miejsca, w których rozważano przekopanie Mierzei. Zrezygnowano z koncepcji: „Przebrno”. Gminy na Mierzei Wiślanej już planują dostosowanie swych gospodarek do sytuacji, jaka powstanie po wykonaniu kanału. Samorządowcy w Krynicy Morskiej pragną, by została utworzona specjalna strefa turystyczna. Żródło mapy z wariantami kanału: Urząd Morski w Gdyni.

Budowa drogi wodnej, łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską to jeden z najważniejszych projektów obecnego rządu. Wicepremier, Mateusz Morawiecki, powiedział, że to projekt „sztandarowy”, jeśli chodzi o znaczenie owego przedsięwzięcia. Słowa te wypowiedział 30 września 2016 roku, podczas ważnego, bo inauguracyjnego, pierwszego posiedzenia nowego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
Kanał Żeglugowy w poprzek mierzei Wiślanej to polskie wyjście żeglugowe z wiślanego estuarium na Bałtyk (albo wejście) dla statków. Teraz istnieje tylko jedno bezpośrednie połączenie Zalewu Wiślanego z Bałtykiem. To Cieśnina Pilawska, na terenie rosyjskiego Obwodu Kaliningradzkiego. Międzynarodowa żegluga morska, z Bałtyku na polską część Zalewu Wiślanego jest więc zależna od Rosji. Tak być nie może, dlatego rząd zdecydowanie dąży do zapewnienia niezależności w wykorzystywaniu polskiej części Zalewu Wiślanego. To spory fragment naszych wód morskich wewnętrznych, bo liczy blisko 330 km kwadratowych. Niektórzy (np. mieszkańcy Krynicy Morskiej) ten akwen nazywają Morzem Wiślanym.
dscn2363Na zdjęciu: Dyrektor Anna Stelmaszyk-Świerczyńska przedstawia koncepcje budowy kanału żeglugowego – podczas wyjazdowego posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Gdyni. Fot. Kazimierz Netka.

Za przygotowanie budowy kanału morskiego w poprzek Mierzei Wiślanej, odpowiada Urząd Morski w Gdyni. Instytucja ta konsekwentnie dąży do zrealizowania tego zamierzenia. Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – dyrektor ds. technicznych Urzędu Morskiego w Gdyni powiedziała nam, że trwają przygotowania do zaprojektowania tego przesmyku dla żeglug morskiej.

dscn6045Na zdjęciu: Nabrzeże w Morskim Porcie Elbląg. Tu są dobre warunki do cumowania morskich statków. Fot. Kazimierz Netka.

Chodzi nie tylko o swobodne wpływanie statków bezpośrednio z morza na Zalew Wiślany, ale by morskie statki (pasażerskie i towarowe) dopływały do Portu Morskiego Elbląg. Ponadto, na Zalewie Wiślanym są też mniejsze porty, np. Krynica Morska, Frombork, Tolkmicko, które mogą znacznie zyskać na otwarciu Zalewu Wiślanego na Bałtyk.
Pod uwagę brano trzy miejsca do wykonania przekopu przez Mierzeję. Najpierw rozważano budowę kanału w rejonie miejscowości Skowronki – w gminie Sztutowo. Potem zaczęto analizować jeszcze trzy miejsca: Nowy Świat (też w gminie Sztutowo), Przebrno (na pograniczu gmin Sztutowo i miejskiej Krynica Morska) oraz Piaski – na ternie gminy miejskiej Krynica Morska, bardzo blisko granicy z Rosją na Mierzei Wiślanej. Do rozważenia pozostały trzy miejsca: Skowronki, Nowy Świat i Piaski. Zrezygnowano z wariantu pod nazwą „Przebrno” (bardzo blisko przedwojennej granicy między Wolnym Miastem Gdańsk i Niemcami.
Trzy warianty: Skowronki, Nowy Świat i Piaski są już dość dobrze zbadane. Jeszcze raz mają być przeanalizowane przez specjalistów – projektantów. Kto to zrobi – dowiemy się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Urząd Morski w Gdyni ogłosił zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Oto dokładniejsze wiadomości dla projektantów: Lokalizacja: dawna osada Nowy Świat w gminie Sztutowo w województwie pomorskim lub Skowronki w gminie Sztutowo w województwie pomorskim lub Nowa Karczma część Krynicy Morskiej – dawna nazwa Piaski w województwie pomorskim – napisano w Załączniku nr 1 – „Opis przedmiotu zamówienia”.
Oto Definicja przedsięwzięcia: budowa kanału żeglugowego łączącego Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, w tym śluzy z konstrukcją zamknięć, kanału głównego i odcinków połączeniowych z awanportem portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej oraz portem postojowym/ stanowiskami postojowymi od strony Zalewu Wiślanego (w zależności od wyników analizy falowania). Ponadto w zakres przedsięwzięcia wchodzą: połączenia drogowe i mostowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą; modernizacja wejścia do portu Elbląg – na odcinku od Zalewu Wiślanego do mostu
w Nowakowie oraz na odcinku od mostu w Nowakowie na długości około 2,5 km; tor wodny od Zatoki Elbląskiej do wybranej lokalizacji kanału żeglugowego; sztuczna wyspa/wyspy na Zalewie Wiślanym.
DSCN3058Na mapie: Jedna z koncepcji przekopania Mierzei. Żródło: Urząd Morski w Gdyni.

Oto dane, ważne dla samego Kanału: trzeba zaprojektować niezbędne obiekty do obsługi śluzy, budynek bosmanatu, miejsce widokowe dla oglądania śluzowanych statków. Kanał powinien mieć takie wymiary, by mogły z niego korzystać morskie statki o wymiarach: długość: 100 m (zestaw barek 180 m); szerokość: 20 m; zanurzenie: 5 m. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach wynagrodzenia do poprawek lub uzupełnień wynikających z decyzji środowiskowej, z wnioskiem o którą wystąpi Zamawiający. W harmonogramie realizacji budowy projektant ma uwzględnić zakup pogłębiarki.
DSCN3066Źródło ilustracji: Urząd Morski w Gdyni.

Wybrany projektant musi uwzględnić m.in. następujące budowle hydrotechniczne: śluza o parametrach L=200m, B=25 m, h=6,5 m (w okresie budowy dok do produkcji skrzyń falochronowych jeśli falochron zostanie zaprojektowany ze skrzyń prefabrykowanych); nabrzeże oczepowe – długość 400 mb.; zamknięcia śluzy łącznie z konstrukcją głowic – 2 szt.; dno śluzy kotwione – 5000 m2; wykopanie kanału żeglugowego na odcinku Mierzei z wbudowaniem urobku piaszczystego w brzeg morski po obu stronach falochronów – około 1,7 mln m3; nabrzeże postojowe przed zamknięciem śluzy (stanowiska wyczekiwania) – 200 mb.; port postojowy na Zalewie Wiślanym ze stanowiskami wyczekiwania z możliwością cumowania 2 jednostek – 200-250 mb.; port osłonowy na Zatoce Gdańskiej, w tym główny falochron osłonowy – 600 mb.; falochron boczny – 350 mb.; nabrzeże postojowe w porcie osłonowym na Zatoce Gdańskiej łącznie z hydrotechniczną infrastrukturą towarzyszącą – 350 mb.; pogłębienie akwenu portowego do rzędnej 5,0 m i toru wodnego od strony morza do rzędnej -5,5 m z wbudowaniem urobku na brzegu morskim w pachwinach falochronów; obudowa brzegów kanału żeglugowego – 1 740 mb.; pasma komunikacyjne po obu brzegach kanału z drogą serwisową – 2 050 mb.; umocnienie i zakrzewienie skarp wykopu z odprowadzeniem wód opadowych – 5,4 ha; obudowa wylotu kanału żeglugowego od strony Zalewu Wiślanego – 200 mb.

dscn6133Na zdjęciu: Ujście rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego. Po lewej: Zatoka Elbląska. Fot. Kazimierz Netka.

Konieczne będzie wykonanie nowego i pogłębienie istniejącego toru wodnego na Zalewie i rzece Elbląg od miejsca kanału do portu Elbląg o głębokości 5,0 m; wykonanie sztucznej wyspy/wysp z urobku pochodzącego z robót czerpalnych o powierzchni około 100 ha; dodatkowe oznakowanie toru wodnego na Zalewie (pławy).
SkowronkiNa zdjęciu: Brzeg Zalewu Wiślanego w rejonie miejscowści Skowronki na Mierzei Wiślanej. Fot. Kazimierz Netka.

A co z ruchem drogowym na lądzie, po przerwaniu ciągłości Mierzei? Zakłada się budowę dwóch mostów zwodzonych, które będą funkcjonować jako rozwiązania alternatywne. Oba projektowane mosty zlokalizowane będą w rejonie wrót śluzy. Konieczne będzie przełożenie odcinka istniejącej drogi wojewódzkiej dla trasy podstawowej, tak aby most podstawowy zlokalizowany był w ciągu drogi nr 501. Most alternatywny będzie znajdował się w odległości około 200 m na drodze dodatkowej. Zawsze jeden z mostów będzie przejezdny.
Otwarcie i zamknięcie przęsła zwodzonego zostanie skoordynowane z pracą wrót śluzy. Ruch drogowy będzie sterowany sygnalizacją świetlna, wraz z automatycznie zamykanymi zapory.
Droga alternatywna będzie podłączona do drogi wojewódzkiej poprzez skrzyżowanie skanalizowane. Promienie łuków poziomych R=50 m i R=90 m z krzywymi przejściowymi. Długość przebudowy drogi podstawowej – 500 m, długość drogi alternatywnej około 400 m. Należy przyjąć usytuowanie jezdni na obiekcie mostowym na rzędnej około 8 m n.p.m – czytamy w dokumentacji, opublikowanej na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni.
Termin dostarczenia materiałów zatytułowanych: „Oferta w postępowaniu na Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” upływa 7 listopada 2016 roku, o godzinie 9.45, czyli za około miesiąca. Jawne otwarcie kopert z ofertami nastąpi tego samego dnia, o godz. 10.
Wybrany projektant będzie musiał sporządzić dokumentację najpóźniej w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy. Nadzór autorski (na budowie) ma trwać od 19 miesiąca do 74 miesiąca od podpisania umowy – wynika z informacji dla projektantów, zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *