Wkrótce w Sejmie – głosowanie nad nowelizacją prawa wodnego. Zostanie utworzone Państwowe Gospodarstwo Wodne: „Wody Polskie”. Mają one być samowystarczalne, niezależne finansowo – tak, jak Lasy Państwowe – wynika z informacji, które przekazał w Gdańsku Mariusz Gajda – wiceminister środowiska.

Na zdjęciu: Mariusz Gajda – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Fot. Kazimierz Netka.

Polacy i Holendrzy łączą swe siły w ochronie obszarów deltowych przed powodziami.

Około 10 lat temu, ówczesny rząd zainicjował realizację nowego programu ochrony delty Wisły przed powodzią. 29 czerwca 2017 roku, w Gdańsku, podczas międzynarodowej konferencji „Przykłady dobrej koordynacji działań przeciwpowodziowych w dorzeczu”. Uczestnicy spotkania uzyskali sporo cennej wiedzy na temat planów finansowania działać oraz inwestycji przeciwpowodziowych.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Spotykamy się w gronie fachowców, którzy ten problem znają, a konferencja ta zainicjowana została z dwóch powodów: Rok Rzeki Wisły – chcieliśmy pokazać że w tym Roku czynnie uczestniczymy – mówił Mariusz Gajda – wiceminister środowiska, witając przybyłych. – Drugą przyczyną było spotkanie w Budapeszcie na Kongresie Wodnym w listopadzie ubiegłego roku z przedstawicielami Holandii gdzie wspólnie zainicjowaliśmy ten pomysł, żeby współpracę w zakresie przede wszystkim ochrony przed powodzią, szczególnie w deltach wspólnie rozwijać i stąd ta konferencja.

 

Na zdjęciu: Goście z Holandii. Fot. Kazimierz Netka

– Znajdujemy się w Gdańsku i na terenie Żuław, które są produktem antropogenicznym, dziełem rąk ludzkich. Ludzie, którzy tutaj przybyli, też Holendrzy, którzy wyrywali morzu duże połacie żyznej ziemi. To działanie gospodarcze, kulturowe, spowodowało powstanie tychże terenów. Z jednej strony teren ten dał bogactwo tej ziemi, a z drugiej strony powstało, siłą rzeczy, wiele zagrożeń powodziowych.

 

Fot. Kazimierz Netka

– 10 lat temu zainicjowaliśmy – rząd który mam zaszczyt prezentować – zainicjował program „Kompleksowe zabezpieczenie Żuław przed powodzią” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 – powiedział wiceminister Mariusz Gajda. – Ten program był kontynuowany przez następne lata i został zakończony. W tej chwili mamy drugą część tego programu; będziemy realizować kolejne zadania.

Można powiedzieć że większość problemów zostanie rozwiązana. Część, ale nie wszystkie.

Teraz odbywa się w Warszawie bardzo ważna rzecz: procedowane jest nowe prawo wodne w parlamencie. Jutro zakończą się prace w podkomisji, zostanie przekazane sprawozdanie w przyszłym tygodniu, będzie tak zwane drugie czytanie i być może już głosowanie. Jest to niezwykle istotny dokument, niezwykle istotne prawo, szczególnie w zakresie ochrony przed powodzią. Wreszcie po wielu latach ochrona przeciwpowodziowa będzie w jednych rekach zarówno rzeki jak i wały w znaczeniu przeciwpowodziowym będą w jednych rekach. Zostanie utworzony nowy podmiot: Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, a więc będą połączone siły regionalnych zarządów gospodarki wodnej i dotychczasowych zarządów melioracji i urządzeń wodnych. Jest to niezwykle istotne: ten model w układzie całkowicie zlewniowym, tym bardziej że – to jest element najważniejszy – pojawią się nowe dochody – z opłat za wodę z różnego rodzaju pożytków, które wytwarza woda i one nie będą oddawane do budżetu państwa, a będą w tymże Państwowym Gospodarstwie Wodnym po to, żeby móc rozpoczynać i kontynuować wiele działań nie tylko inwestycyjnych – te wszystkie działania, o których tu państwo dzisiaj będziecie dyskutować – będzie można finansować – powiedział wiceminister Mariusz Gajda.

 

Fot. Kazimierz Netka

Można powiedzieć, że oprócz tych wszystkich środków unijnych, budżetowych – one nie znikną, będziemy mieli dodatkowe środki, co najważniejsze systematyczne, z dopływem corocznym i nie w układzie budżetowym, nie w takim układzie, że trzeba do końca roku pieniądze wydać, będzie można robić plany wieloletnie, wykonywać dokumentacje i potem realizować te wszystkie zadania.

– To jest plus, ale chcę powiedzieć, że nie znajdą się pieniądze na wszystko – dodał wiceminister Mariusz Gajda. – Ponieważ będzie to organizm gospodarczy; trzeba będzie wykonywać analizy ekonomiczne, przygotowywać inwestycje w taki sposób, by były one w pewnym sensie opłacalne. Każda inwestycja, każda złotówka przeznaczona na te działania będzie oglądana wiele razy i będą musiały być wykazane programy alternatywne – czy nie da się pewnych rzeczy zrobić taniej i lepiej. Czeka nas wszystkich wiele pracy.

 

Fot. Kazimierz Netka

To prawo wodne, które miało być już od początku tego roku, ale jak to zwykle w życiu bywa, jest trochę opóźnione, jednak wejdzie od nowego roku i będzie można zacząć realizować te wszystkie zadania.

– Chcę państwu powiedzieć, że naprawdę większość pracowników się boi tych nowych wyzwań, ale to są regulacje nie na rok, a na wiele lat. Mam nadzieję, że Wody Polskie zaczną funkcjonować tak, jak zaczęły funkcjonować Lasy Państwowe, które taką reformę przebyły 25 lat temu.

Lasy Państwowe też były niedoinwestowane, na krawędzi ekonomicznej wydolności, teraz Lasy Państwowe funkcjonują doskonale. Chciałbym, żeby za 10 – 20 lat było tak z gospodarką wodną, byśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy bardzo potrzebni – bo to jest podstawowa rola: musimy wszystkim być potrzebni, bo jeśli nie, to nikt nas nie będzie chciał. Mamy zaplecze intelektualne, zaplecze kadrowe i środki na to, żeby podejmować działania po to, żeby ludzie czuli się bardziej bezpieczni – powiedział Mariusz Gajda – wiceminister środowiska.

 

Fot. Kazimierz Netka

W trakcie międzynarodowej konferencji: „Przykłady dobrej koordynacji działań przeciwpowodziowych w dorzeczu” omawiano następujące tematy: Otwarcie konferencji – Mariusz Gajda – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska; Program Żuławski – 2030 – Piotr Kowalski – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku; Zarządzanie projektami z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w Holandii (na przykładzie projektu Room for the River) – Mr. Willem-Jan Goossen, Ministry of Infrastructure and Environment, Policy Advisor, Former Director of the Delta Programme Rivers oraz Mr. Bart Partmet, Province of Overijssel Director Policy and Strategy Department Former Director of The Dutch Delta Commissioner; Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk – Krzysztof Roman, zastępca dyrektora Pionu Technicznego i Inwestycji, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku; Żegluga śródlądowa w Polsce – planowane kierunki działań – Monika Niemiec – Butryn, dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Finansowanie gospodarki wodnej w Polsce – Hanna Piasecka, Departament Gospodarowania Wodami, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Dialog z organizacjami pozarządowymi w procesie przygotowania inwestycji – Mr. Wim Goedhart, Dutch NGO representative Natuurmonumenten, project leader for major river projects in The Netherlands.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *