Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku. Wojewoda pomorski nie poparł stanowiska w sprawie problemów ochrony zdrowia. Omawiano również system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, role asystentów rodzin, zagadnienia związane z budżetami Polski, UE, a także propozycje zmian w ustawie m.in. o Radzie Dialogu Społecznego

Źródła ilustracji: transmisja z posiedzenia WRDS w Gdańsku.

Kolejny krok w polepszaniu warunków życia

Najpierw były Komisje, teraz są Rady Dialogu Społecznego: centralna – krajowa i wojewódzkie (WRDS). Zasiadają w nich reprezentanci czterech środowisk: pracowników, pracodawców, rządowego i samorządowego. Uchwały podejmowane są na zasadzie konsensusu, czyli wcześniej wszyscy muszą być za projektem uchwały. Wystarczy, że ktoś się wstrzyma, uchwała nie zostaje podjęta, a dokument pozostaje stanowiskiem WRDS. Tak też stało się w Gdańsku, podczas obrad WRDS – w systemie zdalnym.

Na tę wideokonferencję przybyli nie tylko członkowie WRDS, ale również zaproszeni reprezentanci różnych instytucji, organizacji. My też przysłuchiwaliśmy się wypowiedziom uczestników. Obrady prowadził Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego, w bieżącym roku przewodniczący WRDS w Gdańsku – z ramienia strony samorządowej.

Dużo podziękowań było pod adresem uczestniczącego w obradach Tomasza Augustyniaka – państwowego pomorskiego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Członkowie WRDS bardzo wysoko ocenili działania pracowników sanepidu podczas pandemii koronawirusa.

Najwięcej czasu poświecono sprawom zdrowia. Na ten temat było tez najwięcej dyskusji i kontrowersji.

Wprowadzenia do tematu dokonał Tadeusz Jędrzejczyk – dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Projekt stanowiska pt. „Aktualne problemy ochrony zdrowia w województwie pomorskim” przedstawił Zbigniew Canowiecki – przewodniczący Zespołu ds. ochrony zdrowia WRDS w Gdańsku.

Wojewoda pomorski, Dariusz Drelich oraz inni reprezentacji strony rządowej i NSZZ „Solidarność” wstrzymali się od głosu. W związku z tym stanowisko nie mogło być przyjęte uchwałą.

Nie było jednomyślności odnośnie przyjęcia wniosku zgłoszonego przez Konfederację Lewiatan dotyczącego wsparcia Apelu Rady Przedsiębiorczości do liderów Zjednoczonej Prawicy w sprawie budżetu UE. Wprowadzenia do tematu dokonała Jolanta Szydłowska – wiceprzewodnicząca WRDS w Gdańsku. Rada Przedsiębiorczości apeluje o to, by, Polska nie blokowała przyjęcia nowego budżetu UE. Reprezentanci strony rządowej i NSZZ Solidarność w gdańskiej WRDS, powiedzieli, że nie poprą uchwały dotyczącej tego apelu.

W zawiązku z tym, po konsultacjach z Włodzimierzem Szordykowskim – sekretarzem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, jej przewodniczący, Mieczysław Struk, zaproponował przyjęcie w tej sprawie odrębnej uchwały, bez udziału w głosowaniu nad nią reprezentantów strony rządowej i NSZZ Solidarność. Tak też się stało.

Omawiano również system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wprowadzenia do tego tematu dokona Ewa Szczypior – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Powiązana z tym zagadnieniem jest rola asystenta rodziny w systemie wsparcia rodziny. Wprowadzenia do tego zagadnienia dokonała Jolanta Szubstarska – kierownik Oddziału Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Projekt opinii Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku w sprawie systemu wspierania rodzin potrzebujących pomocy w obszarze realizowania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i przemocy przedstawił Franciszek Potulski – przewodniczący Zespołu ds. społecznych WRDS w Gdańsku.

Rozpatrzono propozycje zmian do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Projekt zapisów przedstawiła Jolanta Szydłowska – przewodnicząca doraźnego zespołu ds. nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

Analizę porównawczą planów budżetowych państwa w latach 2018-2021 przedstawił Franciszek Potulski, przewodniczący Zespołu ds. społecznych WRDS w Gdańsku.

Teraz trwają przygotowania do ułożenia planu pracy WRDS w Gdańsku na rok 2021.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *