Pierwsze w Polsce ESA Lab – Laboratorium Europejskiej Agencji Kosmicznej powstało w Politechnice Gdańskiej. To Laboratorium – jedno z kilkunastu w Europie – rozpoczęło działalność podczas międzynarodowej, I Studenckiej Konferencji Kosmicznej (SKK 2020). Obrady potrwają do soboty włącznie

Źródła ilustracji: Transmisja z SKK 2020 w Politechnice Gdańskiej.

Europejska Agencja Kosmiczna wspiera pomorskie powiązania badań przestrzeni morskiej i międzyplanetarnej

Kosmos coraz ściślej związany jest z Gdańskiem, z dolną Wisłą. Od wieków, bo od czasów Mikołaja Kopernika i Jana Heweliusza. Ci wybitni astronomowie rozsławili polską naukę w świecie. W Gdańsku ma od kilku lat swą główną siedzibę Polska Agencja Kosmiczna (POLSA, PAK).

Fot. Kazimierz Netka

Współcześni Pomorzanie mają unikatowe na skalę świata, osiągnięcia: Stworzyli pierwszy w świece zegar pulsarowy. Ten zegar zaczął powstawać w garażu, a obecnie znajduje się w Kościele pw. Św Katarzyny w Gdańsku. Niestety, twórcy owego unikatowego urządzenia nie uzyskali wsparcia i musieli zawiesić swe badania.

Fot. Kazimierz Netka

W takiej sytuacji, zorganizowanie w Politechnice Gdańskiej I Studenckiej Konferencji Kosmicznej, wydaje się czymś zupełnie naturalnym. Jeśli nie w Gdańsku, tak zaangażowanym w badania nad wykorzystaniem Kosmosu, to gdzie jeszcze w Polsce? Oczywiście, konferencja ta mogłaby zostać zorganizowana również w innych ośrodkach naukowych zajmujących się badaniami astronomicznymi, kosmicznymi, np. w Toruniu, Warszawie czy Krakowie.

Oto szczegóły:

W dniach 27-28 listopada br. w formule online odbędzie się, organizowana przez Polską Agencję Kosmiczną oraz Politechnikę Gdańską, pierwsza edycja Studenckiej Konferencji Kosmicznej – poinformowała nas Agnieszka Gapys – Rzecznik prasowy Polskiej Agencji Kosmicznej. Konferencja poświęcona będzie prezentacji studenckich badań i projektów w zakresie technologii kosmicznych i satelitarnych. Do wzięcia udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich oraz przedstawicieli przemysłu.

Celem konferencji jest wymiana informacji o realizowanych projektach, promocja działań edukacyjnych związanych z sektorem kosmicznym, a także dyskusja na temat potrzebnych w sektorze kompetencji. Program konferencji obejmuje m.in. 4 panele dyskusyjne: studenckie projekty kosmiczne, mechatronika kosmiczna, przyszłościowe koncepcje i badania przestrzeni kosmicznej.

Skorzystaliśmy z zaproszenia i postanowiliśmy przysłuchać się pierwszej części tego unikatowego spotkania. Prowadził je Radosław Brzózka – dziennikarz naukowy.

Uczestników SKK 2020, z kraju i z zagranicy, powitał Michał Szaniawski – prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Pan prezes potwierdził, że SKK będą odbywały się co dwa lata. Powiedział też, że jednym z inicjatorów jest dr inż. Leszek Latacz, który skontaktował się w tej sprawie z Polską Agencją Kosmiczną. Kosmos jest dzisiaj otwarty dla wszystkich – podkreślił prezes Michał Szaniawski. Zaproszenie przyjął m.in. prof. Johann-Dietrich Woerner – dyrektor generalny ESA – Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Obserwujący SKK 2020 wysłuchali też wystąpienia, które wygłosił z Warszawy Wojciech Murdzek – wiceminister edukacji i nauki. Pan minister pogratulował zorganizowania konferencji. Wspomniał, że miał przyjemność sterować łazikiem marsjańskim, skonstruowanym w Polsce. Podkreślił, że młody Polak, 12-letni Rafał Biros ze Świdnicy niedawno odkrył kometę.

Politechnika Gdańska jest dobrym miejscem do organizowania konferencji kosmicznych także z innych powodów. Na przykład, na tej uczelni istnieją od 5 lat specjalistyczne interdyscyplinarne studia II stopnia: Technologie kosmiczne i satelitarne (TKiS). Przypomniał o tym prof. Dariusz Mikielewicz – prorektor ds. organizacji i rozwoju Politechniki Gdańskiej, otwierając obrady międzynarodowej Studenckiej Konferencji Kosmicznej.

Polski sektor kosmiczny może przyczynić się do powstania nowego modelu rozwoju naszej gospodarki – stwierdził Piotr Zabadała – naczelnik wydziału Polityki Kosmicznej w Departamencie Innowacji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Zespół ds. Polityki Kosmicznej.

Ważnym wydarzeniem podczas SKK 2020 było oficjalne rozpoczęcie działalności w Politechnice Gdańskiej pierwszego w Polsce ESA Lab – Laboratorium Europejskiej Agencji Kosmicznej: ESA_Lab@GUT, które ma się zajmować m.in. wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej dla gospodarki morskiej. Warto wspomnieć, że w Pomorskiem powstał Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny – Baltic Sea & Space Cluster (BSSC), utworzony z inicjatywy m.in. prof. Marka Grzybowskiego.

O ESA i jej laboratoriach oraz innej działalności mówił prof. Johann-Dietrich Woerner – dyrektor generalny ESA – Europejskiej Agencji Kosmicznej. ESA to społeczeństwo, ekonomia i środowisko. Kosmos zaś to most nad wzburzoną wodą. Programowymi filarami ESA są np. nauka i badania; bezpieczeństwo, zastosowania, wspieranie.

Szarzej o Laboratorium ESA w Politechnice Gdańskiej mówili Maria Gabriella Sarah z Europejskiej Agencji Kosmicznej i Adam Dąbrowski – z Departamentu Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej i Politechniki Gdańskiej.

Podczas konferencji odbyła się się debata z udziałem m.in.: dyrektora generalnego Europejskiej Agencji Kosmicznej – prof. Johanna-Dietricha Woernera; prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej – Michała Szaniawskiego; prorektora Politechniki Gdańskiej – prof. Dariusza Mikielewicza; dyrektora Biura Rozwoju i Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A – Bartosza Sokolińskiego.

Wśród uczestników SKK 2020 był też dr hab. inż. Marek Moszyński – wiceprezes ds. naukowych Polskiej Agencji Kosmicznej, a także przedstawiciele przemysłu, organizacji studenckich, edukatorzy, naukowcy i inżynierowie z Europejskiej Agencji Kosmicznej, International Space University, Polskiej Agencji Kosmicznej, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

SKK 2020 jest okazją do uroczystego ogłoszenia wyników trzeciej edycji konkursu o Nagrodę Naukową Prezesa POLSA za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej.

Studencka Konferencja Kosmiczna to wydarzenie, pozwalające na dzielenie się wiedzą, przedstawienie realizowanych projektów, wspólne rozwiązywanie problemów i dyskusję na temat słuszności postawionych przez siebie tez w prowadzonych badaniach. Konferencja ma stać się platformą prezentacji pasji naukowych, kosmicznych projektów realizowanych w ramach konkursów, jak również okazją do wymiany doświadczeń. SKK będzie organizowana cyklicznie, co dwa lata. Konferencja uzyskała patronat Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia, konferencja oraz warsztaty poświęcone prowadzeniu misji kosmicznych odbędą się w całości zdalnie.

Polska Agencja Kosmiczna POLSA – Polish Space Agency – powstała na mocy ustawy z 26 września 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego oraz środowiska naukowego poprzez łączenie świata biznesu i nauki. Polska Agencja Kosmiczna współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową, w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. POLSA prowadzi projekty, zgodnie z Polską Strategią Kosmiczną, min. Krajowy system świadomości sytuacyjnej w przestrzeni komiczniej, program zamawianych aplikacji dla administracji publicznej. Działa także na rzecz rozwoju technik satelitarnych w codziennym życiu, min. w komunikacji, monitoringu środowiska czy prognozowaniu pogody – poinformowała Agnieszka Gapys – rzecznik prasowy Polskiej Agencji Kosmicznej.

Więcej wiadomości na temat SKK 2020 można znaleźć na stronie: https://polsa.gov.pl/projekty/studencka-konferencja-kosmiczna .

Źródła ilustracji: Transmisja z SKK 2020 w Politechnice Gdańskiej

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *