Współpraca pomorskich strażaków z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Straż ma zapewnione wsparcie finansowe na przeciwdziałanie znacznym awariom i klęskom żywiołowym

Fot. z Archiwum WFOŚiGW w Gdańsku

Są pieniądze na sprzęt do działań w razie niekorzystnych zdarzeń chemiczno-ekologicznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku zacieśniają współpracę. Zasady współdziałania zawarto w Liście Intencyjnym, który podpisali: Maciej Kazienko – prezes WFOŚiGW w Gdańsku oraz nadbrygadier Tomasz Komoszyński – pomorski komendant wojewódzki PSP.

Sygnatariusze listu zadeklarowali wspólną działalność na rzecz przeciwdziałania poważnym awariom i klęskom żywiołowym oraz likwidacji ich skutków dla środowiska w województwie pomorskim – wynika z informacji, które przekazała nam Urszula Pakulska – starszy inspektor ds. promocji i informacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  Na ten cel WFOŚiGW w Gdańsku przeznaczy w tym roku 300 000 zł. Środki wykorzystane zostaną na zakup sprzętu dla jednostek pomorskiej Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki lepszemu wyposażeniu, strażacy będą mogli szybciej reagować. A to z kolei przyczyni się do ograniczenia strat w środowisku powstałych w wyniku wypadków, awarii, katastrof czy klęsk żywiołowych.

Dofinansowanie przyznawane jest w ramach programów „Doposażenie Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zdarzeń chemiczno-ekologicznych” oraz „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” zainicjowany został kilka lat temu pomiędzy ministrem spraw wewnętrznych a ministrem środowiska w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska. Aktywnie uczestniczy w nim Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także od 2018 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W ubiegłym roku dotacja wyniosła prawie 5 milionów zł. Dofinansowanie otrzymało 25 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa pomorskiego. Dotacje przeznaczono na zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo – gaśniczych, mających zastąpić wysłużone i wyeksploatowane, często trzydziestoletnie, pojazdy.

Nowy, specjalistyczny sprzęt gaśniczy wykorzystywany jest w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń. Przynosi też duże korzyści dla środowiska. Nowe wozy spełniają obowiązujące normy emisji spalin, co skutkuje mniejszą ilością szkodliwych substancji uwalnianych do atmosfery. Na mniejszą emisję toksycznych substancji ma też wpływ szybkie i sprawne przeprowadzenie akcji gaszenia pożarów. A to dzięki nowoczesnym pojazdom jest właśnie możliwe – informuje Urszula Pakulska – starszy inspektor ds. promocji i informacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *