Wynalazki nagrodzone na Targach Technicon Innowacje 2015

W AmberExpo w Gdańsku.

Targi pomysłów i urządzeń mających ułatwiać nam życie

Sztućce i talerze z kukurydzy, prąd z… kranu lub ze Słońca, zdalne sterowanie – taka przyszłość czeka ludzkość. Tworzą ją nie tylko naukowcy z Ameryki, z Chin, Rosji, ale też Polacy, Pomorzanie. Dokonania tego typu – wynalazki – można było podziwiać na 11. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji „Technicon Innowacje”, w Amber Expo, w Gdańsku. Najlepsze nagrodzono medalami. Wyniki konkursów opublikowano na stronie http://technicontargi.amberexpo.pl/title,KONKURSY,pid,2136.html .

IMG_9078

Na zdjęciu: Fragment ekspozycji Politechniki Gdańskiej na 11. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji „Technicon Innowacje”. Fot. Kazimierz Netka.

Rzecz w tym, by wynalazek, opracowany w laboratoriach przez naukowców, służył nie tylko nauce, ale nadawał się do zastosowania w praktyce. Chodzi o tzw. komercjalizację wyników badań naukowych. Za to również nagradzano. W efekcie – można mieć nadzieję, że niebawem skończy się epoka plastiku jako surowca do produkcji np. butelek czy innych opakowań. Zastąpią go inne materiały, wykonywane z produktów… rolniczych. Za takiej rangi osiągnięcia naprawdę warto i trzeba twórców nagradzać

IMG_9089

Na zdjęciu: Takie trofea wręczano za najlepsze wynalazki, zgłoszone do konkursów podczas 11. Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji  „Technicon Innowacje”. Fot. Kazimierz Netka.

Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Innowacyjne i Naukowe Działania przyznano Pomorskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu w Gdyni. Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Pomorskiego zdobył Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej – za kompozytowy most pieszo-rowerowy
Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Gdańska otrzymała Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej – za zespół urządzeń do wytwarzania i analizy gazowych mieszanin zapachowych.

IMG_9091

Na zdjęciu: Puchar ufundowany przez  Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Fot. Kazimierz Netka.

Pucharem Rektora Politechniki Gdańskiej nagrodzono Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk – za warstwy wysoce uporządkowanych nanorurek ditlenku tytanu dla zastosowań w fotowoltaice i fotokatalizie. Puchar Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich dla najlepszych innowacyjnych rozwiązań technicznych i nowoczesnych technologii dla elektroenergetyki stał się trofeum firmy Drut-Plast Cables Sp. z o.o. – za kompleksowe rozwiązania do monitorowania linii kablowych. Puchar Stowarzyszenia Czeskich Hutników zdobył Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – za układ do badań porównawczych paliw lotniczych.

IMG_9090

Na zdjęciu: Statuetki wręczane laureatom konkursów podczas 11. Targów Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji  „Technicon Innowacje”. Fot. Kzimierz Netka.

W KONKURSIE O MEDAL MERCURIUS GEDANENSIS Targów TECHNICON–INNOWACJE 2015 zwyciężyła firma VOICE LAB Sp. z o.o., która pochwaliła się VoiceBanking – bankowością głosową. Wyróżnienie zdobyła Trineo Sp. z o.o. – za mobilny system sygnalizacji włamania Trineo Move, z funkcjami wspierającymi opiekę nad osobami starszymi.

Grand Prix konkursu INNOWACJE 2015 zdobyła Politechnika Białostocka – za manipulator do bezwykopowego serwisowania elementów infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnych.

IMG_9092

Na zdjęciu: Medal – Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Pomorskiego – za przedsiębiorcze działania i innowacyjne rozwiązania. Fot. Kazimierz Netka.

Złote Medale konkursu INNOWACJE 2015 zdobyli: Instytut Fizyki PAN – za nową architekturę ogniw fotowoltaicznych; Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej – za wieloczujnikowy system pomiaru zanieczyszczeń powietrza; Zespół Optoelektroniki Katedry Metrologii i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej – za system wsparcia terapii behawioralnej dzieci z autyzmem (Detektor MED. – 4); Katedra Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej – za biodegradowalne termoplastyczne kompozycje polimerowe, sposób ich wytwarzania i zastosowanie; Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk – za urządzenie plazmowe do obróbki powierzchni elementów.

Srebrnymi Medalami INNOWACJE 2015 nagrodzono: Katedrę Energetyki i Aparatury Przemysłowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej – za nowatorski płaszczowo – rurowy wymiennik ciepła z technologią mikrostrugową; Katedrę Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej – za sposób otrzymywania bezizocyjanianowych polihydroksyuretanów oraz bezizocyjanianowych polihydroksyuretano-epoksydów; Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej – za system do badań technicznych odbieraków prądu pojazdów szynowych; Katedrę Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej – za sposób i układ do pomiaru rezystancji pętli zwarciowej w obwodach chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi typu AC i typu A; Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk – za domową mikrosiłownię kogeneracyjną ORC.

Dyplom – wyróżnienie specjalne za produkt najlepiej przygotowany do wdrożenia otrzymała Katedra Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej – za biodegradowalne termoplastyczne kompozycje polimerowe, sposób ich wytwarzania i zastosowanie.

Wyróżnienie INNOWACJE 2015 przyznano VSB – Technical University of Ostrava – za process of zinc separation from zinc-coated iron scrap.

IMG_9031

Na zdjęciu: Debata podczas Międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia. Temat brzmiał: Metropolia Czasu Wolnego. Fot. Kazimierz Netka.

Na tegorocznych, 11. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji „Technicon Innowacje”, zadebiutował Salon Smart Technologie dla Miasta, w ramach którego przedstawiono inteligentne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie miasta oraz ułatwiające życie jego mieszkańcom. Targi odbędą się wspólnie z Międzynarodowym Kongresem Smart Metropolia. W tym roku tematem wiodący brzmiał: Metropolia Czasu Wolnego. Coraz więcej ludzi pragnie bowiem mieć wygodne, przyjazne, tzw. trzecie miejsce pobytu. Chodzi o miejsce wypoczynku poza domem, po pracy. Nowoczesne miasta mają stać się takimi miejscami.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *