Wyznania w II Rzeczypospolitej – pionierskie opracowanie Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Ilu obywateli przedwojennej Polski chodziło do kościoła, cerkwi, synagogi, meczetu itp., jakiej byli wiary? Publiczna, zdalna konferencja, z udziałem reprezentantów różnych religii

Źródła ilustracji: transmisja z konferencji.

Obraz wyznaniowy II Rzeczypospolitej

To było zbieranie informacji pochodzących ze spisów na obszarach trzech byłych zaborów…

– Stań się cząstką naszej historii – apeluje prof. Jerzy Auksztol – dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku. – Weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności Mieszkań 2021.

Korzyści z tego będą mieli współcześni, ale też następne pokolenia. Dzięki temu, że spisywali się nasi przodkowie, możemy więcej wiedzieć o tym, jak funkcjonowała Polska w okresie międzywojennym i wyciągać wnioski. Pomóż naszym następcom; im też będą potrzebne takie informacje – niezbędne np. do planowania, do dobrego funkcjonowania w skali świata. Przeprowadzone przez II wojną światową spisy powszechne w ówczesnej Polsce, pozwalają teraz odtwarzać sytuację, w jakiej żyli nasi przodkowie. Na przykład, które religie miały najwięcej wyznawców.

– Z wielką przyjemnością zapraszamy na konferencję „Wyznania w Polsce w okresie międzywojennym a wyniki spisów powszechnych”, podczas której zaprezentujemy interaktywną publikację ukazującą przemiany społeczne w okresie międzywojennym poprzez pryzmat statystyki wyznań obejmującej następujące obszary życia społecznego – ludność, szkolnictwo oraz wydatki budżetu państwa – brzmi zaproszenie na spotkanie, zorganizowane przez Urząd Statystyczny w Gdańsku. Dalej napisano: Korzystając z okazji chcielibyśmy też podziękować za dotychczasowe zaangażowanie w rozpowszechnianie informacji o trwającym właśnie Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań.

30 czerwca 2021 roku, po raz pierwszy zostały przedstawione publicznie najnowsze wiadomości, dotyczące stopnia religijności społeczeństwa II Rzeczypospolitej. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu online – w przedstawianiu specjalnego raportu, a także przysłuchiwaliśmy się debacie. To pierwsze opracowanie o tak dużym zakresie i precyzyjności badań, a także możliwości wykorzystywania: Mapy są interaktywne, czyli można łatwo odszukiwać i oglądać informacje liczbowe, dotyczące konkretnego obszaru – np. poszczególnych województw II Rzeczypospolitej.

Konferencję prowadzili ekspert Bogdan Kwapisiewicz – pomysłodawca opublikowania wspomnianego opracowania „Wyznania w Polsce w okresie międzywojennym a wyniki spisów powszechnych” i Żanna Pawelczyk z Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Nad publikacją tą pracowali również m.in. Magdalena Poleszuk, i Małgorzata Kloz, Beata Bojarska, Andrzej Muszewski, a redaktorem – kierownikiem całości jest prof. Jerzy Auksztol – dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Teraz jest dobra okazja do porównań stanu wyznań sprzed wojny i współcześnie.

– W spisach powszechnych w okresie po II wojnie światowej pytania o wyznanie nie było. Zostało ono włączone do formularza Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku – poinformował prof. Jerzy Auksztol – dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Ilu nas jest teraz, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy, jakiego wyznania i narodowości jesteśmy – pokażą wyniki tegorocznego NSPLiM 2021.

Publikacja dostępna jest pod adresem: wyznaniawpolsce.stat.gov.pl .

Opracowanie „Wyznania w Polsce 1925-1939” ma na celu ukazanie zmian w ruchu ludności oraz przemian społecznych w okresie międzywojennym poprzez pryzmat statystyki wyznań, stąd też wybór następujących obszarów życia społecznego – ludność, szkolnictwo oraz wydatki budżetu państwa według wyznań. Z uwagi na szeroki i historyczny zakres tematyki ograniczono się jedynie do wybranych aspektów uznanych przez autorów opracowania za szczególnie ważne. Niektóre dane zostały zaprezentowane również według ówczesnego podziału terytorialnego i administracyjnego. Wszelkie dane pochodzą ze zbiorów statystyki publicznej i obejmują informacje opublikowane w Małych Rocznikach Statystycznych z lat 1925-1939 – napisano na stronie internetowej https://wyznaniawpolsce.stat.gov.pl/wstep-1.html .

Źródła ilustracji: transmisja z konferencji.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.