XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe IWRD w Gdańsku. Pierwsze doświadczenia w badaniach nad autyzmem w warunkach pandemii. Na webinarium, poświęcone m.in. temu zagadnieniu, zarejestrowało się około 1000 osób

Źródło ilustracji: IWRD.

Przyczyna autyzmu jeszcze nie została dokładnie poznana

Polska jest znaczącym ośrodkiem badań nad autyzmem. Jedno z głównych centrów tego rodzaju działalności znajduje się w Gdańsku i liczy się w świecie. To w Gdańsku powstała Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, mająca na celu niesienie pomocy dzieciom z autyzmem i ich rodzinom. Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka jest pierwszą w Polsce repliką Princeton Child Development Institute w USA – jednej z najbardziej renomowanych placówek terapeutycznych na świecie – napisano na stronie internetowej:

https://www.findhealthclinics.com/PL/Gdansk/363200530382143/Instytut-Wspomagania-Rozwoju-Dziecka .

Prezentacji dorobku, aktualnych badań polskiego IWRD służyło XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pod tytułem: „15 lat IWRD. Terapia osób z autyzmem – model dr Krantz i dr McClannahan w badaniach i praktyce”, zorganizowane 23 kwietnia 2021 roku, w Gdańsku. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tym sympozjum, w charakterze słuchacza. Znaleźliśmy się w gronie około 1000 osób, które zarejestrowały się na to sympozjum.

Skąd takie zainteresowanie? Nie brakuje bowiem poglądów, ze dzieci z autyzmem będzie przybywać. Procentowo oczywiście, gdyż rodzi się coraz mniej dzieci. Tak więc, badania nad tego rodzaju niepełnosprawnością, są bardzo ważne. Niewykluczone, że wśród dzieci z autyzmem są prawdziwi geniusze w jakichś dziedzinach naukowych.

Warto wiedzieć, że I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe na temat: „Model terapii dzieci z autyzmem opracowany w Princeton Child Development Institute”, odbyło się w kwietniu 2006 roku w IWRD w Gdańsku. Sympozjum to przeznaczone było głównie dla nauczycieli i psychologów. W tej konferencji udział wzięła m.in. pani Marii Rebollar, wieloletnia terapeutka i trener Princeton Child Development Institute – napisano na stronie internetowej https://www.sympozjum.iwrd.pl/sympozja-iwrd-historia ,

Teraz, z 15, rocznicę utworzenia, jedenaste już sympozjum organizowane przez IWRD, odbywało się w specyficznych warunkach i tej dziwnej sytuacji, dotyczy również. Naukowcy i praktycy przedstawili wyniki swych prac w czasie pandemii. Covid ogarnął niemal cały świat; panuje nad naszym globem już od ponad roku. Mimo to, działania nauczycieli, badaczy nie zostały przerwane. Dowodem jest zakończone w piątek, w Gdańsku, 23 kwietnia 2021 roku, „XI. MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE. 15 lat IWRD. Terapia osób z autyzmem – model dr Krantz i dr McClannahan w badaniach i praktyce”, Uczestnicy tego webinarium dzielili się pierwszymi spostrzeżeniami w pracach nad dziećmi z autyzmem w warunkach pandemii, w trakcie nauczania zdalnego.

Zakres seminarium internetowego 23 kwietnia 2021 roku obrazuje plan XI Sympozjum, tematyka tego zdalnego spotkania i osoby, przedstawiające wyniki badań:

dr Anna Budzińska, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka: Otwarcie Sympozjum

prof. Marta Bogdanowicz: Wprowadzenie

mgr Iwona Ruta-Sominka, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka; Prezentacja 15-lecia IWRD

dr Anna Budzińska,  Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka: Efekty terapii w IWRD – badania własne

mgr Iwona Ruta Sominka, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka: Metoda skryptów i ich wycofywanie. Przegląd badań dr Krantz i dr McClannahan

mgr Marta Wójcik , Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka: Uczenie dzieci z autyzmem proszenia o brakujący przedmiot

mgr Katarzyna Hamerlak, mgr Anna Młynarczyk, Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji Czas Dzieciństwa w Warszawie: Uczenie dzieci z autyzmem inicjowania marketingu z rówieśnikami w różnych sytuacjach dnia codziennego w przedszkolu

mgr Anna Piętka,  Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem w SOSW w Poznaniu: Wykorzystanie metody skryptów podczas zabaw w grupie rówieśniczej

mgr Anna Lubomirska, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka: Plany Aktywności – definicje oraz przegląd badań dr Krantz i dr McClannahan

mgr Magdalena Żukowska,  mgr Małgorzata Grzybek,  Przedszkole Specjalne w PZSiPS w Legionowie: Uczenie dzieci z autyzmem i niepełnosprawność intelektualną samodzielnej zabawy i spędzania czasu wolnego

mgr Katarzyna Piechowiak, mgr Irena Wojciechowska,  Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ,, Słoneczny Domek ”w Kołobrzegu: Zastosowanie aktywacji w przygotowaniu dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu do rozpoczęcia nauki w szkole

mgr Aleksandra Lutomierska, mgr Halina Stępień , Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę” w Toruniu: Przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania dzieci z autyzmem i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością

mgr Żaneta Diks,  SOSW w Żukowie: Utrzymanie w czasie umiejętności szkolnych opanowanych z wykorzystania badań – nauka zdalna

dr Anna Budzińska, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka: Rozpoczęcie części anglojęzycznej:

dr Gregory S. MacDuff , Instytut Rozwoju Dziecka w Princeton.Princeton Child Development Institute: Harmonogramy działań: strategia przezwyciężania szybkiego uzależnienia dla osób z autyzmem; Activity Schedules: A Strategy to Overcome Prompt Dependence for Individuals with Autism

dr Dawn B. Townsend,  Alliance for Scientific Autism Intervention: Zapewnienie skutecznego rozpowszechniania i rozwoju krytycznych zmiennych systemowych w programach interwencji w przypadku autyzmu; Ensuring Effective Dissemination and Advancement of Critical System Variables in Autism Intervention Programs

dr Susan M. Vener, dr Alison M. Gillis,  New York Child Learning Institute: Wpływ procedur zanikających skrypty na interakcje z rówieśnikami wśród dzieci z autyzmem; The Effects of Script-Fading Procedures on Peer Interactions among Children with Autism

dr Eric Rozenblat, dr Dawn B. Townsend,  Alliance for Scientific Autism Intervention: Nauczanie umiejętności koncentracji uwagi nastolatków i młodych dorosłych z autyzmem przy użyciu wielostanowiskowego szkolenia oraz procedur związanych ze skryptem i zanikaniem skryptu; Teaching Joint Attention Skills to Adolescents and Young Adults with Autism Using Multiple-exemplar Training and Script and Script-Fading Procedures

dr Kevin Brothers, Somerset Hills Learning Institute, New Jersey, USA: Nauczanie rodziców, aby byli nauczycielami, których potrzebują ich dzieci z autyzmem: Programowanie domowe i środowiskowe; Teaching parents to be the teachers their children with autism need them to be: Home and Community Programming

dr Anna Budzińska , Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka: Zakończenie Sympozjum.

Niektóre wystąpienia będą wkrótce dostępne na kanale w serwisie YouTube.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.