Za 900 milionów złotych, w stolicy województwa pomorskiego, powstaje jeden z najnowocześniejszych ośrodków handlowo – rozrywkowych w Europie.  To Forum Gdańsk – niezwykłe miejsce spotkań, odpoczynku, zakupów, a także kultury, edukacji i pracy.

Fot. Dawid Linkowski

Kiedyś były tam raki i siano, a teraz – początek Drogi Królewskiej.

Nowe oblicze przybiera południowozachodnia część śródmieścia Gdańska. W miejscu, gdzie kiedyś handlowano rakami, sianem, końmi, wołami, teraz powstaje centrum, które stanie się ośrodkiem kultury, edukacji o nazwie: Forum Gdańsk. Oddanie owego Forum do użytku publicznego – już wkrótce.

Forum Gdańsk wiele zmieni w centrum miasta; ułatwi ludziom życie, bo urządzono w tym miejscu nowoczesny węzeł komunikacyjny. Zbudowano drogi rowerowe, pozyskano przestrzeń nad wąwozem z torami kolejowymi przykrywając go płytą, a w miejscu dawnej pętli autobusowej powstaje centrum kulturalne. Zrewitalizowano place miejskie i park. Wzniesiono stacje: zasilającą w prąd elektryczny tramwaje, a także wspierającą zaopatrzenie w prąd elektryczny szpitali, budynków mieszkalnych w Śródmieściu i urzędów.

 

Fot. Dawid Linkowski

Na terenie o powierzchni 6 ha powstaje jeden z najnowocześniejszych kompleksów w Europie. To Forum Gdańsk – niezwykłe miejsce spotkań, odpoczynku, zakupów, rozrywki, a także kultury, edukacji i pracy. Nowa inwestycja jest wartością dodaną dla mieszkańców ze względu na funkcjonalno – użytkowy charakter – informuje Alina Geniusz-Siuchnińska z inn|tu, w komunikacie podając też wypowiedzi reprezentantów realizatorów Forum Gdańsk.

Nakład finansowy związany z budową kompleksu Forum wynosi około 900 milionów złotych. Udział Miasta w tej inwestycji to wniesienie aportem gruntów pod zabudowę o wartości 114 milionów złotych. Wartość inwestycji zrealizowanych jako cele publiczne na rzecz Miasta i jego mieszkańców przez Forum wynosi zaś ok. 140 mln zł.

Jakie korzyści dla Miasta przyniesie inwestycja?

Jedną z największych korzyści jest kompleksowa zabudowa Targu Siennego i Targu Rakowego, położonego w kwartale ulic 3 Maja, Hucisko, Wały Jagiellońskie, Armii Krajowej z zachowaniem istniejących obiektów takich jak zabytkowy budynek klasztorny, budynek należący do Dyrekcji Poczty i Telekomunikacji oraz Wojewódzkiej Biblioteki i Park im. Harcerzy Polskich w byłym Wolnym Mieście Gdańsku.

– Wielką korzyścią dla Gdańska jest zagospodarowanie obszaru niezwykle zaniedbanego i trudnego do zainwestowania z uwagi na zróżnicowaną konfigurację terenu zawierającego liczne uzbrojenie podziemne, wymagające usunięcia lub przebudowy oraz widoczne uzbrojenie napowietrzne z widocznymi rurami ciepłowniczymi, gazowymi i wodociągowymi szpecącymi okolicę – mówi Romuald Nietupski z zarządu Forum Gdańsk.

Inwestycja niesie ze sobą także rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej i rowerowej w centrum miasta.

Przykrycie płytą nośną torowiska kolejowego 

Inwestor przykrył płytą przestrzeń nad torami kolejowymi, zyskując nowy fragment miasta do zagospodarowania. W sumie to ponad 1,5 ha powierzchni. Pod płytą została wybudowana nowa droga, która odciąży Śródmieście. Powstała też rezerwa terenu pod przyszłą rozbudowę infrastruktury kolejowej.

 

Fot. Dawid Linkowski

– O przykryciu terenu kolejowego płytą mówiono od kilkudziesięciu lat, ale z uwagi na bardzo wysoki koszt wykonania takiej budowli oraz uwarunkowania techniczne związane z ruchem pociągów (dalekobieżnych i SKM) i formalne, zamierzenie to przekraczało zdecydowanie możliwości Miasta – informuje Romuald Nietupski. – Negocjacje ze spółkami grupy PKP były czasochłonne, ale owocne. Doprowadziły do ustalenia warunków technicznych i finansowych współpracy.

Rozbudowa węzła integracyjnego Śródmieście

Potrzeba przebudowy węzła Śródmieście istniała od dawna. Prace nad opracowaniem koncepcji przebudowy i opracowanie dokumentacji projektowej trwały od 2008 roku. Był to złożony proces obejmujący wiele kryteriów. Ostatecznie Miasto Gdańsk doprowadziło do zawarcia umowy na zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w partnerstwie publiczno – prywatnym z Multi Development BV, inwestorem wybranym w drodze międzynarodowego, otwartego postępowania konkursowego.

 

Fot. Dawid Linkowski

Węzeł integracyjny jest węzłem w centrum Gdańska łączącym komunikację zbiorową. Umożliwia przesiadkę „drzwi w drzwi” pomiędzy autobusami, tramwajami i SKM-ką. Rozbudowa węzła Śródmieście ułatwi przesiadki i skróci czas potrzebny pasażerom podróżującym środkami komunikacji miejskiej. W ramach rozbudowy węzła Śródmieście powstało także przejście podziemne dla pieszych pod ulicą Okopową, który umożliwi bezpieczne przemieszczanie się zarówno mieszkańcom z rejonu ulic: Toruńska, Okopowa czy Podwale Przedmiejskie, jak i osobom pracującym między innymi w Urzędzie Marszałkowskim czy Urzędzie Wojewódzkim. Szacuje się, że w ciągu doby z węzła będzie korzystało ok. 28 tysięcy osób – informuje Alina Geniusz-Siuchnińska z inn|tu.

Ponad kilometr nowych dróg dla rowerów

Miasto zyska ponad 1000 metrów nowych tras dla rowerzystów oraz 400 metrów ciągu pieszo – rowerowego. Pojawią się „rowerowe” udogodnienia w rejonie przejścia podziemnego pod ulicą Okopową. Z obu stron ulicy powstały specjalne bezstopniowe rampy, umożliwiające przejazd w zasadzie bez zsiadania z roweru. Łatwiejszy będzie też dostęp do peronu SKM i węzła Śródmieście. Z każdego kierunku dostępna będzie winda. Przybędzie też miejsc do parkowania rowerów – ponad 50  stojaków oraz 2 stacje naprawcze. Kolejnym udogodnieniem dla rowerzystów oczekujących na zmianę świateł będzie 19 podpórek umiejscowionych przy przejazdach w okolicy Forum.

Kunszt Wodny w miejscu dawnej pętli autobusowej

 

Fot. Dawid Linkowski

Na terenie dawnej pętli autobusowej przy Targu Rakowym powstaje centrum turystyczno – kulturalne „Kunszt Wodny”. Miasto pozyska nową siedzibę dla Instytutu Kultury Miejskiej. Będzie to nowa przestrzeń dla rozwoju inicjatyw kulturalnych. Do dyspozycji gdańszczan będzie sala audytoryjna na 200 osób, strefa coworkingowa, księgarnia oraz sale szkoleniowo – konferencyjne. W punkcie informacji turystycznej będzie można zapoznać się z ofertą kulturalną i rozrywkową Gdańska, a także obejrzeć makietę historycznego centrum miasta. Dzięki temu Forum Gdańsk stanie się dobrym miejscem na rozpoczęcie zwiedzania zabytkowego Głównego Miasta. Zanim jednak ruszymy na zwiedzanie, warto wejść na ogólnodostępny taras widokowy. Z niego rozpościera się nowa, niedostępna wcześniej panorama miasta.

Po zakończeniu budowy do użytku mieszkańców zostanie oddana przestrzeń rekreacyjna składająca się z: Placu Południowego, Dziedzińca Parkowego, Bulwaru Kanału Raduni, Placu Ratuszowego oraz Placu Za Kunsztem Wodnym. Całość stanowi ciekawą kompozycję widokową. Będzie to miejsce, w którym można przysiąść i odpocząć.

Projekt przestrzeni placów na terenie Forum Gdańsk jest unikatowy. Z placu otwiera się zupełnie nowa panorama na Bramę Wyżynną, cenną dla mieszkańców i turystów. Plac będzie można obserwować m.in. z ogólnodostępnego tarasu widokowego, z niepowtarzalną panoramą historycznego Gdańska.

Unikatowy projekt w skali Europy

Forum Gdańsk to bezprecedensowy projekt na skalę europejską. Staje się istotnym elementem miasta. Nie tylko poprzez zastosowanie wyjątkowego projektu architektonicznego, w którym przenikają się tradycja z nowoczesnością. Przestrzeń publiczna ukształtowała tu przestrzeń handlową, a nie odwrotnie. Przestrzeń publiczna to ponad 40 proc. powierzchni działki – rozłożona na różnych poziomach, w różnych konfiguracjach – pod gołym niebem, we wnętrzach, pod przeszkleniem.

 

Fot. Dawid Linkowski

Forum Gdańsk niesie mieszkańcom wiele nowych możliwości. Stanie się atrakcyjnym miejscem spotkań zarówno biznesowych, rodzinnych jak i towarzyskich. Nie zabraknie też imprez kulturalnych i artystycznych w centrum tętniącej życiem aglomeracji – informuje Alina Geniusz-Siuchnińska z inn|tu.

***

Fakty o Forum Gdańsk

Wcześniej na tym obszarze były tory kolejowe oraz pozostałości po zamkniętej 6 lat temu Gildii – pawilonów handlowych z lat 90. ubiegłego stulecia. Obszar inwestycji został przebadany przez zespół archeologów na koszt inwestora prywatnego.

5 nowych inwestycji budowlanych:

tunel drogowy i przejście podziemne pod ulicą Hucisko

przejście podziemne pod ul. Okopową; rewitalizacja przejścia pod Wałami Jagiellońskimi

przebudowa wiaduktu al. Armii Krajowej

przebudowa mostu ul. Targ Rakowy (stanie się ciągiem pieszym przechodzącym w plac miejski)

przedłużenie Drogi Królewskiej.

Nowa stacja zasilająca tramwaje

 

Fot. Dawid Linkowski

Nowa stacja prostowników powstała w odrestaurowanym budynku przy Dworcu Gdańsk Główny. Budynek ten został wyposażony w nowoczesny sprzęt zasilający sieci trakcyjne tramwajów w centrum Gdańska. Dawna stacja znajdująca się na terenie Forum Gdańsk została rozebrana, natomiast stare transformatory zutylizowano.

Nowy Główny Punkt Zasilania

Dzięki budowie Forum Gdańsk, powstała nowa stacja energetyczna wspierająca zasilanie Śródmieścia – nie tylko Forum Gdańsk, ale też okolicznych budynków mieszkalnych, szpitali i urzędów. Stację wybudowała Energa Operator.

Ponad 2 hektary terenów zielonych

80 gatunków roślin

33 tys. sadzonek

2 zabytkowe drzewa – kasztanowiec i jesion

Czysty zysk

Do budżetu miejskiego będą wpływały: podatek od nieruchomości, udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych tam pracujących.

Forum Gdańsk powstaje w formule partnerstwa inwestora prywatnego (PPP) z partnerem publicznym, czyli Miastem Gdańsk i międzynarodowego koncernu Multi Development BV. To nowoczesne miejsce łączące przestrzenie publiczne, usługi, handel, rozrywkę, restauracje i kawiarnie, która powstała m.in. dzięki przykryciu płytą torów kolejowych. Przestrzeń publiczna stanowi ok. 44 proc. tego miejskiego centrum.

Multi Development BV to jeden z największych deweloperów, właścicieli i zarządców wysokiej jakości centrów usługowo – handlowych w Europie oraz w Turcji. Realizowane przez firmę projekty stają się często katalizatorem rozwoju ekonomicznego i społecznego miast i regionów. Od swojego powstania w 1982 roku, Multi zajmowało się ponad 190 projektami. Więcej wiadomości jest na stronie: www.multi.eu – informuje Alina Geniusz-Siuchnińska z inn|tu.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *